SSP285_Audi_A8–podwozie.pdf

(2608 KB) Pobierz
SSP279
Serwis
Audi A8 – podwozie
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 285
tylko do użytku wewnętrznego
174346764.050.png 174346764.055.png 174346764.056.png 174346764.057.png 174346764.001.png 174346764.002.png 174346764.003.png 174346764.004.png
Wiele różnorodnych wymagań, jakie stawiano
podwoziu Audi A8, wydawało się być nie do
pogodzenia.
Dzięki temu nowe Audi A8 jest jeszcze bez-
pieczniejsze od swego poprzednika i wyzna-
cza tym samym nowy standard wśród samo-
chodów tej klasy.
Jednak wprowadzenie nowych pomysłów,
konsekwentne rozwijanie znanych rozwiązań
oraz ogromny wysiłek, włożony w dopasowa-
nie do siebie różnych podzespołów i układów
samochodu, pozwoliły sprostać tym – często
pozornie sprzecznym – żądaniom.
174346764.005.png
Treść
Strona
Oś przednia
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Szczegóły techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Oś tylna
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Szczegóły techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Geometria zawieszenia
Ogólne zasady pomiaru i regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Regulacja geometrii przedniej osi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Regulacja geometrii tylnej osi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Układ kierowniczy
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Szczegóły techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Elektromechaniczny zamek kierownicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Układ hamulcowy
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Szczegóły techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Elektromechaniczny hamulec postojowy
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Obsługa hamulca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Szczegóły techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Funkcje hamulca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Elektromechaniczny hamulec postojowy – wymiana informacji poprzez CAN . .45
Układ ESP
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Szczegóły techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Układ kontroli ciśnienia w kołach
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Układ kontroli ciśnienia w kołach – wymiana informacji poprzez CAN. . . . . . . . .56
System PAX
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia budowę i zasadę
działania układów i podzespołów.
Nowość!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją naprawy!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu treści
i dotyczą wersji programowych, aktualnych w chwili tworzenia zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie
na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
3
174346764.006.png 174346764.007.png 174346764.008.png 174346764.009.png
Oś przednia
Wprowadzenie
W nowym Audi A8 zastosowano znaną oś
czterowahaczową (patrz zeszyt nr 161).
Ze względu na zmiany geometryczne i kine-
matyczne w stosunku do poprzedniego mo-
delu, zastosowanie sprężyn pneumatycznych
oraz dążenie do zmniejszenia masy, wszystkie
elementy przedniej osi są nowe.
Tam gdzie było to możliwe, zastosowano te
same części dla VW Phaetona i Audi A8.
Najważniejszą nowością jest wprowadzenie
sprężyn pneumatycznych oraz amortyzatorów
o elektronicznie sterowanym tłumieniu (patrz
zeszyt nr 292).
górne wahacze
wspornik wahaczy
zwrotnica
kolumna resorująco-
amortyzująca
łożysko
koła
piasta
koła
rama pomocnicza
stabilizator
poduszka ramy
pomocniczej (4x)
wahacz
nośny
łącznik stabilizatora
wahacz
prowadzący
części wspólne dla VW Phaetona i Audi A8
285_001
4
174346764.010.png 174346764.011.png 174346764.012.png 174346764.013.png 174346764.014.png 174346764.015.png 174346764.016.png 174346764.017.png 174346764.018.png 174346764.019.png 174346764.020.png 174346764.021.png 174346764.022.png 174346764.023.png 174346764.024.png 174346764.025.png 174346764.026.png 174346764.027.png 174346764.028.png 174346764.029.png 174346764.030.png 174346764.031.png 174346764.032.png 174346764.033.png 174346764.034.png 174346764.035.png 174346764.036.png 174346764.037.png 174346764.038.png 174346764.039.png 174346764.040.png 174346764.041.png
 
Szczegóły techniczne
Zwrotnica
Zwrotnica jest odkuwana ze stopu alumi-
nium. W gniazda sworzni wahacza nośnego
i wahacza prowadzącego są wciśnięte tulejki
z powłoką cynkowo-stalową.
zwrotnica
tulejki w gniazdach
sworzni wahaczy
285_002
Łożyskowanie koła
Zastosowano tu łożysko koła 2. generacji (z
kołnierzem mocującym). Wszystkie wersje sil-
nikowe samochodu mają to samo łożysko
o średnicy 92 mm. Pierścień impulsowy czuj-
nika prędkości obrotowej koła jest częścią
składową łożyska (patrz w rozdziale o ESP).
piasta
koła
łożysko koła
285_076
5
174346764.042.png 174346764.043.png 174346764.044.png 174346764.045.png 174346764.046.png 174346764.047.png 174346764.048.png 174346764.049.png 174346764.051.png 174346764.052.png 174346764.053.png 174346764.054.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin