SSP283_Automatyczna_skrzynia_6-biegowa_1.pdf

(4934 KB) Pobierz
SSP 279
Serwis
Automatyczna skrzynia 6-biegowa 09E
w Audi A8‘03 część 1
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 283
Tylko do użytku wewnętrznego
174347724.084.png 174347724.095.png 174347724.106.png 174347724.117.png 174347724.001.png 174347724.012.png
 
174347724.033.png 174347724.044.png 174347724.046.png 174347724.047.png
 
174347724.048.png
 
174347724.049.png 174347724.050.png
 
174347724.051.png 174347724.052.png 174347724.053.png 174347724.054.png 174347724.055.png
 
174347724.056.png 174347724.057.png 174347724.058.png 174347724.059.png
 
174347724.060.png 174347724.061.png 174347724.062.png 174347724.063.png
 
174347724.064.png 174347724.065.png 174347724.066.png
 
174347724.067.png 174347724.068.png 174347724.069.png 174347724.070.png 174347724.071.png 174347724.072.png 174347724.073.png 174347724.074.png 174347724.075.png 174347724.076.png 174347724.077.png 174347724.078.png 174347724.079.png 174347724.080.png
S283T_D.fm Page 2 Tuesday, October 3, 2006 9:48 AM
Skrzynia biegów jest ważnym elementem
samochodu mającym wpływ na zużycie
paliwa, emisję spalin, dynamikę jazdy i na
komfort.
W celu przenoszenia dużych momentów
obrotowych w połączeniu z odpowiednim
komfortem jazdy, stopniowa automatyczna
skrzynia biegów pozostaje nadal
bezkompromisową możliwością
przekazywania momentu obrotowego.
Nowe koncepcje skrzyń biegów, jak
zautomatyzowana ręczna skrzynia lub
bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów
współzawodniczą z konwencjonalną,
stopniową automatyczną skrzynią biegów.
Automatyczna skrzynia 6-biegowa 09E
stanowi konsekwentny dalszy rozwój
mocnych stron koncepcji stopniowej,
automatycznej skrzyni biegów. W swojej
klasie wyznacza ona nowe standardy w
zakresie ekonomiki, dynamiki jazdy i
komfortu.
2
174347724.081.png 174347724.082.png 174347724.083.png 174347724.085.png 174347724.086.png 174347724.087.png 174347724.088.png 174347724.089.png 174347724.090.png 174347724.091.png 174347724.092.png 174347724.093.png 174347724.094.png 174347724.096.png 174347724.097.png 174347724.098.png 174347724.099.png 174347724.100.png 174347724.101.png 174347724.102.png
S283T_D.fm Page 3 Tuesday, October 3, 2006 9:48 AM
Konstruktorem i producentem skrzyń 09E jest
renomowany dostawca systemu - firma ZF.
W ramach współpracy z działem rozwoju
skrzyń biegów firmy Audi nastąpiło
dostosowanie do koncepcji napędu quatro
i do specyficznych dla danego samochodu
uzgodnień.
Znane automatyczne skrzynie 5-biegowe typu
01V i 01l zostają zastąpione nową generacją
skrzyń 6-biegowych.
Skrzynia 09E jest pierwszym członkiem
nowej rodziny skrzyń 6-biegowych, której
zakres przenoszenia momentu obrotowego
rozszerzony został zarówno w górę jak
i w dół.
3
174347724.103.png 174347724.104.png 174347724.105.png 174347724.107.png 174347724.108.png 174347724.109.png 174347724.110.png 174347724.111.png 174347724.112.png 174347724.113.png 174347724.114.png 174347724.115.png 174347724.116.png 174347724.118.png 174347724.119.png 174347724.120.png 174347724.121.png 174347724.122.png 174347724.123.png 174347724.124.png
S283T_D.fm Page 4 Tuesday, October 3, 2006 9:48 AM
Treść
Część 1 Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 283
Strona
Informacje ogólne
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Krótki opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przekrój skrzyni biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Urządzenia peryferyjne skrzyni biegów
Mechanizm przełączania zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prowadnica dźwigni przełączania zakresów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kinematyka mechanizmu przełączania zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kinematyka dźwigni przełączania zakresów / przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Blokady dźwigni przełączania zakresów / odblokowanie awaryjne . . . . . . . . . . . 21
Kierownica z funkcjami Tiptronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tryb Tiptronic / strategia przełączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wskaźnik położenia dźwigni przełączania zakresów i wskazanie zakresu
w zestawie wskaźników tablicy przyrządów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Blokada wyjęcia kluczyka zapłonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Blokada rozrusznika / sterowanie rozrusznikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Podzespoły skrzyni biegów
Przekładnik momentu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sprzęgło przekładnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Przełączenia przekładnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Układ zasilania olejem przekładnika momentu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Działanie sprzęgła przekładnika momentu obrotowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pompa płynu ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Układ chłodzenia płynu ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Układ chłodzenia płynu ATF z zaworem blokowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Układ obiegu oleju / smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Elementy przełączające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dynamiczne wyrównywanie ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Przełączanie z przekryciem / sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Przekładnia planetarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Opis biegu / przebieg momentu obrotowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Matryca przełączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Schemat hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Blokada postojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Przebieg momentu obrotowego / napęd na cztery koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Chłodzenie skrzyni rozdzielczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Pompa olejowa skrzyni rozdzielczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia budowę
i zasadę działania układów i podzespołów.
Nowość!
Wskazówka!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podawane tutaj wartości mają jedynie ułatwić zrozumienie
treści i dotyczą wersji programowych, aktualnych w chwili
opracowywania niniejszego zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać
wyłącznie na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
4
174347724.125.png 174347724.126.png 174347724.127.png 174347724.002.png 174347724.003.png 174347724.004.png 174347724.005.png 174347724.006.png 174347724.007.png 174347724.008.png 174347724.009.png 174347724.010.png 174347724.011.png 174347724.013.png 174347724.014.png 174347724.015.png 174347724.016.png 174347724.017.png 174347724.018.png 174347724.019.png 174347724.020.png 174347724.021.png 174347724.022.png
S283T_D.fm Page 5 Tuesday, October 3, 2006 9:48 AM
Część 2 Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 284
Strona
Sterowanie skrzyni biegów
Mechatronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Moduł hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opis zaworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Moduł elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sterownik -J217- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrola temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrola temperatury oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nowa generacja sterowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opis czujników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Czujnik liczby obrotów wejściowych skrzyni biegów -G182- . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Czujnik liczby obrotów wyjściowych skrzyni biegów -G195- . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Przełącznik Tiptronic -F189- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Czujnik włączonego zakresu jazdy -F125-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Czujnik temperatury oleju przekładniowego -G93- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opis ważnych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informacja o naciśniętym hamulcu ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informacja o kick-down ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informacja o położeniu pedału przyspieszenia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informacja o momencie silnika ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Informacja o liczbie obrotów silnika ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Złącze / sygnały dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Schemat działania / schemat systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wymiana informacji w magistrali CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wysprzęglenie postojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wpływ na moment silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Światła cofania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Programy jazdy awaryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Programy zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mechaniczny tryb awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kontrola biegów z przetwarzaniem objawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dynamiczny program jazdy DSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Struktura działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ocena typu kierowcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wybór programu jazdy według stanu jazdy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wybór biegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Serwis
Diagnoza własna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pamięć edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Aktualizacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Narzędzia specjalne wyposażenia warsztatowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Wskazówka dotycząca napraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Model w przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5
174347724.023.png 174347724.024.png 174347724.025.png 174347724.026.png 174347724.027.png 174347724.028.png 174347724.029.png 174347724.030.png 174347724.031.png 174347724.032.png 174347724.034.png 174347724.035.png 174347724.036.png 174347724.037.png 174347724.038.png 174347724.039.png 174347724.040.png 174347724.041.png 174347724.042.png 174347724.043.png 174347724.045.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin