SSP264_Asystent_hamowania.pdf

(2668 KB) Pobierz
S264_D_PL.fm
Serwis
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 264
Asystent hamowania
Budowa i zasada działania
174348368.069.png 174348368.080.png
Ze statystyki wynika, że tylko w roku 1999
kierujący spowodowali w Niemczech 493.527
wypadków. W wielu przypadkach, w których
jako przyczynę podano wymuszenie
pierwszeństwa, nadmierną prędkość czy zbyt
mały odstęp od poprzedzającego pojazdu,
skuteczniejsze hamowanie pozwoliłoby uniknąć
kolizji.
Co to oznacza?
Badania wykazały, że wielu kierowców nie ma
doświadczenia w hamowaniu awaryjnym i w
takiej sytuacji hamuje zbyt ostrożnie. Oznacza
to, że możliwości układu hamulcowego nie są
wykorzystane, gdyż kierowca zbyt słabo wciska
pedał hamulca.
Z tych analiz zrodził się pomysł układu
wspomagającego kierowcę podczas hamowania
awaryjnego, tzw. „asystenta hamowania“.
S264_042
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania nowego
rozwiązania technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej
literatury serwisowej.
2
174348368.090.png 174348368.097.png
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hydrauliczny asystent hamowania . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budowa, porównanie i sposób działania . . . . . . . . . . . 8
Elementy elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schemat funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mechaniczny asystent hamowania . . . . . . . . . . . . . . . 20
Budowa i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
174348368.001.png 174348368.010.png 174348368.019.png 174348368.027.png
Wprowadzenie
U początku
hamulce
mechaniczne
dziejów motoryzacji hamulce odgrywały
drugorzędną rolę, gdyż tarcie w układach
napędowych było tak silne, że samochody
zwalniały i bez hamowania.
Wzrastająca moc silników i prędkość jazdy
samochodów oraz coraz większy ruch na
drogach sprawiły, że w latach dwudziestych
zaczęto zastanawiać się nad konstrukcją
odpowiednich układów hamulcowych.
Jednak dopiero postępy w dziedzinie elektroniki
i mikroelektroniki pozwoliły stworzyć taki układ
hamulcowy, który wystarczająco szybko reaguje
w sytuacji awaryjnej.
Pionierem w dziedzinie elektronicznych układów
hamulcowych był układ ABS, wprowadzony do
seryjnej produkcji w roku 1978 i od tego czasu
ciągle doskonalony i wzbogacany o dodatkowe
funkcje. Niektóre z tych funkcji aktywnie
wpływają na ruch samochodu, zwiększając jego
stateczność.
aktywne
układy
przeciwpoślizgowe
ABS
ASR
EDS
EBV
MSR
ESP
W tej dziedzinie pojawiają się nowe pomysły,
takie jak właśnie asystent hamowania.
Asystent hamowania wspiera kierowcę podczas
hamowania w sytuacji awaryjnej, pozwalając mu
uzyskać najkrótszą możliwą drogę hamowania
przy zachowaniu możliwości kierowania
samochodem.
układy wspomagające
kierowcę
asystent
hamowania
oraz
układy
przyszłości
S264_009
4
174348368.028.png 174348368.029.png 174348368.030.png 174348368.031.png 174348368.032.png 174348368.033.png 174348368.034.png 174348368.035.png 174348368.036.png 174348368.037.png 174348368.038.png 174348368.039.png 174348368.040.png 174348368.041.png 174348368.042.png 174348368.043.png 174348368.044.png 174348368.045.png
Co robi asystent hamowania?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, popatrzmy
najpierw na przebieg hamowania bez udziału
asystenta.
S264_005
Kierowca zostaje zaskoczony przez nagłe
hamowanie samochodu, który jedzie przed nim.
Po sekundzie strachu ocenia sytuację i wciska
hamulec. Z reguły brak mu doświadczenia w tak
krytycznych sytuacjach, wiec nie ma wyczucia,
jak mocno należy wcisnąć pedał. W rezultacie
nie naciska na niego całą siłą. W układzie
hamulcowym nie powstaje maksymalne ciśnienie
i droga hamowania wydłuża się. To kilka metrów
często decyduje o zderzeniu.
S264_006
S264_008
A teraz ta sama sytuacja, ale z udziałem
samochodu wyposażonego w asystenta
hamowania.
Tak jak poprzednio, kierowca zbyt słabo naciska
hamulec. Na podstawie siły oraz prędkości
naciskania na pedał asystent hamowania
rozpoznaje, że ma do czynienia z hamowaniem
w sytuacji awaryjnej. Zwiększa wtedy ciśnienie
hamowania aż do uruchomienia układu ABS,
który zapobiega zablokowaniu kół. W ten
sposób pozwala wykorzystać maksymalną
możliwą skuteczność hamulców i wyraźnie
skrócić drogę hamowania.
5
174348368.046.png 174348368.047.png 174348368.048.png 174348368.049.png 174348368.050.png 174348368.051.png
 
174348368.052.png 174348368.053.png 174348368.054.png 174348368.055.png 174348368.056.png
 
 
174348368.057.png
 
174348368.058.png 174348368.059.png 174348368.060.png
 
174348368.061.png 174348368.062.png 174348368.063.png 174348368.064.png 174348368.065.png 174348368.066.png 174348368.067.png 174348368.068.png 174348368.070.png 174348368.071.png 174348368.072.png 174348368.073.png 174348368.074.png 174348368.075.png 174348368.076.png 174348368.077.png 174348368.078.png 174348368.079.png
 
174348368.081.png 174348368.082.png 174348368.083.png 174348368.084.png 174348368.085.png 174348368.086.png 174348368.087.png 174348368.088.png 174348368.089.png 174348368.091.png 174348368.092.png 174348368.093.png
 
174348368.094.png 174348368.095.png
 
174348368.096.png
 
 
 
 
 
174348368.098.png 174348368.099.png 174348368.100.png
 
174348368.101.png 174348368.102.png 174348368.103.png 174348368.002.png 174348368.003.png 174348368.004.png 174348368.005.png 174348368.006.png 174348368.007.png
 
174348368.008.png 174348368.009.png
 
174348368.011.png
 
174348368.012.png 174348368.013.png 174348368.014.png
 
174348368.015.png 174348368.016.png 174348368.017.png 174348368.018.png 174348368.020.png 174348368.021.png 174348368.022.png 174348368.023.png 174348368.024.png 174348368.025.png 174348368.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin