myPhone myLife 1150 (PL).pdf

(225 KB) Pobierz
Microsoft Word - manual 1150
1150
INSTRUKCJA OBSŁUGI
292409817.001.png
Zasady bezpieczeństwa
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Ładowanie
Wkładanie karty SIM
Zabezpieczeni e karty SIM
Zabepieczenia telefonu
Włączanie/wyłączanie telefonu
Otwieranie tylniej obudowy telefonu
Łączenie z siecią
Twój telefon
Specyfikacje technologiczne
Wygląd zewnętrzny
Główny wyświetlacz
Opis oznaczeń
Opis klawiatury
Połączenia
Wykonywanie połączeń krajowych
Odrzucanie połączeń
Odbieranie telefonów
Kończenie połączenia
Pierwsza pomoc
Wybieranie numerów wewnętrznych
Wybieranie numerów międzynarodowych
Szybkie połączenie
Podgłaszanie podczas rozmowy
Połączenia oczekujące
Przechodzenie pomiędzy połączeniami
Wiadomości
Nowy
Wyślij
Wysyłanie do wielu odbiorców
Odczytywanie Wiadomości i odpowiedź
Skrzynka odbiorcza i wysłane
Poczta głosowa
Szablony
Wiadomości sieciowe
Ustawienia wiadomości
Pamięć zapełniona
Usuń wszystkie
Kontakty
Szukanie
Szybkie szukanie
Nowy kontakt
Przenoszenie kontaktów
Usuń
Edytuj
Szybkie wybieranie
Status pamięci
Historia połączeń
Połączenia otrzymane
Połączenia wybierane
Połączenia nieodebrane
Usuwanie połączeń
Czas połączeń
Ustawienia
Ustawienia ekranu
Ustawienia ochrony
Włącz PIN1
Zmień PIN2
PUK
Kod telefonu
Ustawienia zegara
Moje numery
Ustawienia blokady klawiszy
Ustawienia fabryczne
Ustawienia sieci
Połączenia przekierowywane
Zakaz połączeń
Tryb wyboru sieci
Ustawienia połączeń
Ustawienia skrótów
Profile
Funkcje dodatkowe
Radio
Alarm
Gry
Kalkulator
Kalendarz
Serwis *STK
Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu
Uwagi nt. poprawnego uŜywania baterii
Utrzymanie telefonu
Informacje bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo podczas jazdy
Bezpieczeństwo podczas lotu samolotem
Bezpieczeństwo otoczenia
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj dokładnie:
zabronione jest korzystanie z telefonu w czasie prowadzenia samochodu; wyjątkiem
jest postój,
zabronione jest korzystanie z telefonu w obrębie lub w pobliŜu stacji benzynowej oraz
w pomieszczeniach będących składowiskiem produktów palnych i chemicznych,
w czasie lotu telefon naleŜy wyłączyć; korzystanie z aparatu w samolocie jest
nielegalne,
telefon naleŜy wyłączyć na obszarze szpitalnym, gdy w pobliŜu znajdują się
urządzenia medyczne, np. aparat słuchowy, rozrusznik etc.,
funkcjonowanie kaŜdego aparatu moŜe być zakłócone przez fale radiowe i wpłynąć na
jakość ich sygnału,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin