X-Men Origins Wolverine DVDRip XviD-JUAMNJi.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{920}{1050}TERYTORIA PӣNOCNO-ZACHODNIE,|KANADA, 1845 ROK
{1205}{1273}Ci�gle chorujesz.
{1274}{1368}Ty te� by�e� chory,|b�d�c w moim wieku.
{1393}{1452}Dobry wiecz�r panu.
{1453}{1494}Dobry wiecz�r, Victorze.
{1495}{1573}Nie wiedzia�em,|�e nadal tu jeste�.
{1574}{1627}Po prostu dotrzymuj�|Jimmy'emu towarzystwa.
{1628}{1682}Mog�?
{1703}{1773}To bardzo mi�o z twojej strony.
{1774}{1807}Lepiej ci, synu?
{1808}{1847}Nadal mi zimno, ojcze.
{1848}{1921}To tylko lekka gor�czka,|rano poczujesz si� lepiej.
{1923}{1963}Zawsze tak m�wisz.
{1964}{2050}- A ty zawsze zdrowiejesz, prawda?|- Tak.
{2051}{2084}A teraz...
{2085}{2146}we� lekarstwo.
{2148}{2191}/Elizabeth!
{2198}{2232}/Elizabeth!
{2234}{2278}Tw�j ojciec znowu si� spi�.
{2283}{2320}Powiniene� pomaga� mu w domu, Victorze.
{2321}{2395}To nie mnie wo�a, prosz� pana.
{2427}{2487}- Ojcze!|- Nie ruszaj si� st�d, James.
{2488}{2543}Ojcze!
{2611}{2702}/M�wi�em, �eby� nigdy tu nie wraca�!
{3129}{3203}Jimmy...
{3308}{3338}Nie...
{3339}{3383}James.
{3384}{3431}- Nie rozumiesz pewnych rzeczy.|- Nie.
{3433}{3474}- Musi wiedzie�!|- Prosz�, nie.
{3476}{3557}- Koniec k�amstw.|- James...
{3967}{4023}James!
{4144}{4226}On... nie by� twoim ojcem...
{4409}{4461}...synu.
{4650}{4715}Czym ty jeste�?
{5053}{5140}- Ja nie chcia�em!|- Tak, chcia�e�!
{5158}{5246}Zas�u�y� na to,|co mu zrobi�e�.
{5301}{5340}Jeste�my bra�mi, Jimmy.
{5341}{5383}Zdajesz sobie z tego spraw�?
{5384}{5448}Bracia chroni� si� wzajemnie.
{5449}{5554}Musisz by� twardy.|Na tyle, �eby nic nas nie dotkn�o.
{5566}{5633}- Chc� wr�ci� do domu.|- Nie mo�emy wr�ci�.
{5634}{5691}Bez wzgl�du na wszystko,|b�dziemy si� trzyma� razem.
{5692}{5766}I zajmiemy si� ka�dym,|kto wejdzie nam w drog�.
{5767}{5852}Dasz rad� to zrobi�, braciszku?
{5930}{5963}Nadchodz�.
{5965}{6037}Mo�esz biec?
{6094}{6186}Ca�y czas biegnij,|nie odwracaj si�.
{7704}{7737}Plecami do siebie!
{9109}{9138}Ju� wystarczy!
{9203}{9243}Do��!
{9627}{9705}Nie ruszaj si�, �o�nierzu!
{9810}{9838}Victor!
{9948}{10004}Nie ruszaj si�!
{10088}{10117}Nie!
{10750}{10802}Przygotowa� si�!
{10803}{10827}Cel!
{10828}{10885}Obud� mnie,|gdy b�dzie po wszystkim.
{11099}{11124}Pal!
{11134}{11220}X-MEN GENEZA:|WOLVERINE
{11240}{11347}T�umaczenie ze s�uchu:|Highlander & M.K.
{11356}{11413}Jestem major William Stryker.
{11414}{11491}Zostali�cie skazani na �mier�|za zabicie wy�szego rang� oficera.
{11492}{11543}Czy to prawda?
{11544}{11598}Najwyra�niej mamy|problemy z w�adz�.
{11600}{11645}Tylko nikomu nie m�w.
{11647}{11682}Prosz� pana.
{11683}{11804}Naczelnik powiedzia� mi, �e pluton egzekucyjny|wykona� wasz wyrok o 10.
{11805}{11878}- Jak by�o?|- Nieco �askota�o.
{11978}{12035}Macie do�� uciekania?
{12036}{12104}Zaprzeczania waszej|prawdziwej naturze?
{12105}{12179}- Obchodzi ci� to?|- Owszem, obchodzi.
{12181}{12252}Bo wiem, jak wyj�tkowi jeste�cie.
{12253}{12313}Jak cenni.
{12383}{12464}Pos�uchajcie.|Mo�ecie pozosta� tutaj, w zamkni�ciu.
{12466}{12510}Jako wybryki natury.
{12511}{12566}Lub mo�ecie do mnie do��czy�.
{12567}{12684}Kompletuj� wyj�tkowy zesp�,|z wyj�tkowymi przywilejami.
{12691}{12727}A teraz mi powiedzcie...
{12728}{12828}naprawd� chcieliby�cie|s�u�y� ojczy�nie?
{13141}{13199}Kocham t� bro� bardziej|ni� jak�kolwiek inn�.
{13200}{13263}- Chcesz wiedzie� dlaczego?|- Nie.
{13266}{13316}Zapada w pami��.
{13319}{13368}Niezbyt por�cznie jest|mie� je w samolocie.
{13369}{13449}B�yskawicznie dobywasz dwa miecze|na �lubie by�ej dziewczyny,
{13450}{13509}a nigdy,|przenigdy tego nie zapomn�.
{13510}{13618}Zabawne, Wade. Chyba nie jeste� �wiadom,|�e g�wno mnie to obchodzi.
{13641}{13725}Racja. Prawdopodobnie nie wywo�uje|takiego strachu jak pistolet czy...
{13728}{13816}szpony czy zaniedbane,|babskie paznokcie.
{14004}{14085}- Zrobi� ci manicure?|- Spokojnie, Victorze.
{14141}{14201}Fred ma nowy tatua�.|Martwi� si� o niego.
{14225}{14296}Jezu, pozna�e� j� ubieg�ej nocy.
{14297}{14366}- Kocham j�.|- Kochasz j�? Po jednej nocy?
{14369}{14440}Jest gimnastyczk�.
{14441}{14507}Bradley, l�duj.
{14632}{14644}Bo�e.
{14647}{14718}- Pu�cisz pawia?|- Gdyby�my mieli lata�, to mieliby�my skrzyd�a.
{14719}{14774}Nie martw si�, stary.|Wi�cej ludzi ginie w wypadkach drogowych.
{14775}{14819}A ilu od przek�ucia?
{14822}{14907}B�d� mi�y.|Lub wzgl�dnie mi�y.
{14938}{14982}Da� ci wiadro?
{14985}{15079}Panowie, za 5 minut|l�dujemy w Lagos.
{15142}{15204}LAGOS, NIGERIA
{15891}{15940}Co tutaj robimy?
{15941}{16010}Wszystko w swoim czasie.|Zero.
{16131}{16158}Intruz!
{16169}{16195}Uformowa� szyk!
{16196}{16228}Rzu� bro�!
{17074}{17149}Dobrze si� bawisz?
{17230}{17291}- Fred.|- Czo�g?
{17292}{17332}Czo�g.
{17333}{17368}Zajm� si� nim.
{18197}{18276}�wietnie. Utkn��em w windzie|z pi�cioma facetami
{18277}{18304}na wysokoproteinowej diecie.
{18305}{18349}- Wade.|- Marzenia naprawd� si� spe�niaj�.
{18350}{18392}Po prostu si� zamknij.|Teraz twoja kolej.
{18395}{18449}Dzi�kuj�, prosz� pana.|�adnie pan dzi� wygl�da.
{18450}{18471}To przez ziele�.
{18472}{18513}Podkre�la powag� pa�skiego spojrzenia.
{18514}{18605}- Bo�e, czy ty kiedy� milczysz, kole�?|- Nie kiedy nie �pi�.
{18631}{18698}Bradley?|Poprosz� na ostatnie pi�tro.
{18883}{18930}Skierowa� bro� na wind�!|Na wind�!
{19186}{19227}Czas popracowa�.
{20096}{20133}Dobra nasza!
{20144}{20191}Ludzie s� martwi!
{20246}{20327}Gdyby nie twoja niewyparzona g�ba,|Wade, to by�by� idealnym �o�nierzem.
{20465}{20530}Na twoim miejscu|bym tego nie robi�.
{20627}{20699}We�cie diamenty,|s� wasze.
{20702}{20739}Nie chc� diament�w.
{20768}{20796}Chc� tego.
{20821}{20902}Tego? Jest bez warto�ci.|To pami�tka.
{20905}{20988}Gdzie to znalaz�e�?|Podaj mi �r�d�o.
{20999}{21133}Ma�a wioska, daleko w g��b kraju,|trzy dni drogi st�d.
{21180}{21271}Powiedz mu, �e ta ska�a jest dla mnie|warta wi�cej ni� jego �ycie.
{21274}{21302}Zapytaj go, gdzie j� znalaz�.
{21630}{21685}M�wi, �e spad�a z nieba.
{21774}{21821}M�wi prawd�.
{21840}{21918}- Nie znasz ich j�zyka, Logan.|- To cz�� meteoru.
{21921}{21988}Wiem, co to jest.|Pytam, gdzie to znalaz�.
{22024}{22064}Baza chce zna� nasz� pozycj�.
{22065}{22085}Roz��cz si�.
{22099}{22131}Tak jest.
{22171}{22285}Powiedz mu, �e wszyscy zgin�,|je�li nie powie, gdzie znalaz� ska��.
{22534}{22619}- Powiedzia�, �e to �wi�ty kamie�.|- Dobrze, w porz�dku.
{22693}{22737}Victorze...
{23134}{23174}Victor!
{23257}{23293}Nawet o tym nie my�l!
{23337}{23371}Nie pisali�my si� na to.
{23474}{23532}Pu�� go.
{23815}{23862}Co robisz?
{23884}{23946}W ko�cu spotka�o nas co� dobrego.|Nie spieprz tego.
{23949}{24040}- Do�� tego. Do�� ju� zrobili�my.|- Za kogo ty si� masz?
{24051}{24104}To nasza robota.
{24109}{24162}A mo�e wolisz gni�|w jakiej� celi,
{24165}{24209}a� znajd� spos�b,|by nas zabi�?
{24218}{24240}Co?
{24268}{24306}Mam do��.
{24362}{24421}Idziesz?
{24556}{24601}Jimmy!
{24718}{24783}Nie mo�emy po prostu|pozwoli� ci odej��!
{24984}{25018}Jimmy!
{25078}{25123}Jimmy!
{25726}{25798}G�RY SKALISTE, KANADA,|6 LAT PӏNIEJ
{26295}{26353}Czemu tak wcze�nie wsta�e�?
{26403}{26453}Chod� do mnie.
{27372}{27413}Do zobaczenia, kochanie.
{27622}{27673}Milutko! Tak!
{28108}{28197}SPRINGFIELD, W STANIE OHIO
{28322}{28364}Nie. Idziemy.
{28822}{28866}Czym si� zajmujesz?
{28920}{28976}Je�li zgasisz �ar�wk�,|to wygrywasz nagrod�.
{28982}{29047}- Dwie pr�by za dolca.|- Dalej, chc� spr�bowa�!
{29074}{29107}Prosz�.
{29225}{29272}To oczywiste.
{29352}{29408}To ju� dwie pr�by.
{29591}{29716}- G�upia ta sztuczka.|- To nie sztuczka, stary.
{29721}{29753}Idziemy.
{29754}{29785}Dziwak.
{29811}{29846}Pa.
{30533}{30576}Przedstawienie si� sko�czy�o!
{30691}{30760}Sko�czy�o!
{30866}{30944}Nasze przedstawienie|nigdy si� nie ko�czy, Bradley.
{30986}{31066}- Victor.|- Nie zaprosisz mnie do �rodka?
{31110}{31171}Jasne, wejd�.
{31465}{31501}Nigdy nic nikomu
{31521}{31585}nie powiedzia�em...|o tym, co zasz�o.
{31602}{31664}Teraz �yj� ca�kiem|innym �yciem.
{31665}{31721}Nie ma powodu|wraca� do przesz�o�ci.
{32083}{32135}Wiesz...
{32146}{32235}Zawsze s�dzi�em,|�e to Wade zapuka do moich drzwi.
{32360}{32435}Wade'a ju� nie ma.
{32479}{32540}Nie boj� si� ciebie, Victorze.
{32590}{32640}Nie boj� si� �mierci.
{32671}{32788}Sk�d mo�esz wiedzie�?|Nigdy wcze�niej nie umar�e�.
{33209}{33271}Koszmary wojenne?
{33284}{33384}- Z kt�rej wojny?|- Ze wszystkich.
{33559}{33623}Powiedz mi...
{33648}{33704}To tylko zadrapanie.
{33865}{33939}Zdaje si�, �e znowu b�dzie trzeba|kupi� prze�cierad�a, kochanie.
{33940}{33979}Tak...
{34562}{34612}Kto to, do diab�a?
{34613}{34663}Cuchnie urz�dasami.
{34766}{34822}M�j Bo�e!|Nie postarza�e� si� nawet o dzie�!
{34824}{34864}�ycie na �onie natury.
{34866}{34904}Pami�tasz agenta Zero.
{34905}{34963}Nadal wpierw strzelasz,|a potem zadajesz pytania?
{35014}{35067}Nadal �ujesz te tanie cygara?
{35068}{35172}Ch�opcy, spok�j.|Mam dla ciebie robot�.
{35174}{35232}- Mam ju� prac�.|- Drwal.
{35233}{35288}- 18 tys. rocznie?|- 18,5 tys.
{35289}{35341}Plus od dawna|nie musia�em nikogo zabi�.
{35343}{35392}- Zaczyna ci tego brakowa�?|- W tej chwili tak.
{35393}{35464}Zero, wsiadaj do samochodu.
{35531}{35577}Grzeczny piesek.
{35718}{35798}Nie jestem dumny z tego,|w jakich okoliczno�ciach si� rozstali�my.
{35799}{35843}Koniec rozmowy.
{35881}{35956}Zabawa w domek na prerii z...|nauczycielk�.
{35974}{36008}To nie w twoim stylu, Logan.
{36018}{36071}A ty niby wiesz,|co jest w moim stylu?
{36079}{36098}Tak, wiem.
{36113}{36140}Czego chcesz, Stryker?
{36188}{36235}Bradley zosta� zabity 3 dni temu.
{36273}{36337}A przed nim Wade.
{36338}{36413}S�dz�, �e kto� poluje|na nasz� star� ekip�.
{36438}{36473}Kto� jeszcze?
{36479}{36542}O ile mi wiadomo,|Victor jest bezpieczny.
{36578}{36641}Ktokolwiek to robi,|zna nazwiska, adresy...
{36642}{36688}Umiem o siebi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin