Yatterman.2009.JAP.PROPER.DVDRip.XviD-GiNJi.CD1.txt

(16 KB) Pobierz
{742}{910}T�umaczenie: GHunter|Pozdro dla Pirat�w ;-)
{1197}{1293}Tylko z tekstu na tekst, mo�liwe liter�wki.|Mi�ego seansu!
{1532}{1637} /Shibuyama - naprzeciw Hacchiko Plaza
{1862}{1901} /Daidokoron!|/Zaczekaj!
{2320}{2368} Dop�ki jest Yattaman,
{2383}{2455} nie b�dzie z�a na tym �wiecie!
{2517}{2606} Sprowadzimy �wiat�o�� do tej krainy mroku!|Jeste�my Yattaman...
{2606}{2622} 1!
{2646}{2675} 2!
{2718}{2759} Do us�ug!
{2766}{2824} Do us�ug!
{2862}{2884} Omochama!
{2932}{2961} Stoisz na linii strza�u.
{2961}{3030} Przepraszam!
{3076}{3126} Yattawan!
{3148}{3176} Wy�a�, Doronbo!
{3493}{3584} - Ok!|- Jazda!
{3584}{3701} Dun dugudun dugudun dugudun!
{4104}{4174} Wi�c to byli�cie wy.
{4174}{4207} Nie ujdzie ci to p�azem!
{4238}{4313} Boyacky, Tonzra, bierzcie ich!
{4332}{4378} Tak, Panienko!
{4512}{4543} A masz!
{4574}{4622} I jeszcze to!
{4939}{4967} Ajaj!
{5085}{5116} Spud�owa�em!
{5116}{5142} Magia Kenda!
{5346}{5413} A�a, gor�ce!
{5780}{5792} Hm?
{6895}{6929} Magia Kenda!
{7053}{7082} Razi!
{7106}{7152} Razi!
{7406}{7430} Elektryczny kij.
{7609}{7641} Panienko Doronjo!
{7641}{7693} Co tydzie� przegrywamy!
{7785}{7811} Boyayan!
{8317}{8382} Czy� to nie �wietne, Boyayan?
{8545}{8578} Zbok!
{8612}{8648} Och, Boyayan!
{8648}{8686} Boyayan!
{8830}{8885} Dorwij ich tym Daidokoronem!
{8885}{8921} Tak, Panienko!
{8979}{9012} Zacznij z prawej stopy!
{9209}{9285} Gor�cy dzban! Czajniczek! N�! Pa�eczki!
{9285}{9353} Kubeczek! Patelnia!
{9417}{9472} Trzymaj si�!
{9559}{9588} Yattawan!
{9681}{9705} Ladle!
{9784}{9815} W porz�dku!
{9815}{9844} Boyacky!
{9844}{9923} Pokaza�e� im! Jeste� genialny!
{9923}{9986} Wcale nie, Panienko Doronjo!
{9986}{10057} Atak Marchewkow� Rakiet�!
{10057}{10105} Wszyscy powtarzaj�:
{10105}{10173} Gotowi, nadchodzimy!
{10499}{10518} Ognia!
{10827}{10880} Dasz rad�, Yattawan!
{10880}{10909} Ma problemy!
{10921}{10964} Maj� mnie, woof.
{10976}{11026} - W porz�dku?|- Nie martw si�.
{11040}{11108} Yattawan! Mam Mecha Bone!
{11191}{11232} Mecha Bone!
{11297}{11357} Nie wydaje mi si�!
{11479}{11503} �adny chwyt!
{11513}{11554} Atak Szefa Kandagawa Toshiro!
{11578}{11621} Tak jest!
{12047}{12081} Hurra!
{12081}{12163} Banzai! Banzai! Banzai!
{12163}{12258} Wygrali�my!
{12448}{12561} Ekhm, Panienko Doronjo, to...
{12561}{12611} Przycisk autodestrukcji.
{12731}{12827} Niemo�liwe!
{13644}{13671} W porz�dku?
{14025}{14078} Jezu, ten Yattaman!
{14078}{14105} Nigdy si� nie poddaj�!
{14105}{14169} Mo�e powinni�my zrobi� prostszego,|mocniejszego mecha...
{14169}{14241} Nie mo�emy si� podda�!
{14241}{14294} To dobijaj�ce!
{14368}{14445} /Znowu zawiedli�cie.
{14469}{14575} /Jestem Dokurobe, b�g z�odziei!
{14596}{14690} /Ile ci zajmie zdobycie|/Czaszkowego kamienia?
{14690}{14711} Tyle...
{14738}{14781} To wina Boyacky`ego!
{14781}{14812} Nie moja, Boyacky!
{14812}{14865} Co m�wisz, Panienko Doronjo?!
{14865}{14932} Zrzucanie winy jest|w zwyczaju kr�lowej.
{14932}{15004} Bierz!
{15004}{15064} /Nie chc� s�ysze� wym�wek.
{15064}{15124} /Zostaniecie ukarani!
{15457}{15498} /Pozw�l wyja�ni�!
{15498}{15546} /Czaszkowy Kamie�
{15546}{15613} /to ska�a, o kt�rej pisz�|/w wielu legendach
{15613}{15651} /od wielu wiek�w.
{15675}{15745} /Zosta� roz�upany na 4 cz�ci
{15745}{15788} /kt�re rozrzucono po �wiecie.
{15800}{15876} /Je�eli jednak je po��czymy
{15876}{15934} /podobno stanie si� cud.
{15977}{16015} /Las w Narway.
{16015}{16051} /Aktualnie,
{16051}{16131} /archeolog, zajmuj�cy si�|/poszukiwaniami Kamienia,
{16131}{16260} /Doktor Kaeida, znalaz� 2 cz�ci.
{16282}{16322} Zosta�y dwie.
{16548}{16579} Kto tam?
{16668}{16728} Nie jestem z tych z�ych.
{16787}{16867} Jestem japo�skim archeologiem.
{16876}{16972} Ten kamie� nie jest dla ludzi.
{17037}{17061} Kim jeste�?
{17082}{17152} Bogiem.
{17166}{17241} Gdzie pierwszy kamie�?
{17241}{17274} Nigdy ci nie powiem!
{17315}{17392} Wezm� obydwa!
{17981}{18027} /Zatem, Dokurobe,
{18027}{18092} /kt�ry zwa� siebie|/"bogiem z�odziei"
{18092}{18183} /w jaki� spos�b uzyska� jeden fragment.
{18209}{18279} /Wykorzystuj�c Doronjo i jej Gang Doronbo,
{18312}{18391} /poszukuje pozosta�ych.
{18835}{18895} /To sklep z zabawkami Takada.
{18926}{19032} /Pod nim s� tajemne kwatery Yattaman�w.
{19588}{19677} /To Yattaman #1, Takada Gan.
{19693}{19737} /Yattaman #1
{19770}{19820} /Zajmuje si� mechami.
{19854}{19948} /Ona, to Yattaman #2, Kaminari Ai.
{19979}{20034} /Yattaman #2
{20046}{20123} /Ten ma�y to Omochama, jeden z twor�w Gana.
{20139}{20194} /Potrzebuje tylko 2 baterii AA!
{20334}{20415} /Gan jest jedynym w�a�cicielem.
{20415}{20540} /Jego ojciec zajmuje si� sprzeda�� za oceanem,|/wi�c nie ma go w domu.
{20571}{20700} /Gan podj�� projekt ojca, Yattaman,|/i doko�czy� go.
{20729}{20842} /Ai to dziewczyna gana i jedyna|/spadkobierczyni Kaminari Electronics.
{20842}{20902} /By pokona� Doronbo Gang
{20902}{20995} /ci dwoje raz w tygodniu przemieniaj� si�|/w Yattamana i walcz�.
{21060}{21134} /Ta dziewczyna to Kaieda Shoko.
{21154}{21278} /To jedyna c�rka archeologa,|/kt�rego zaatakowa� Dokurobe.
{21377}{21417} Wi�c to jest Czaszkowy Kamie�?
{21472}{21525} Ojciec kaza� mi go zatrzyma�.
{21552}{21652} Powiedzia�, �e jest blisko znalezienia drugiego,|i poszed� na poszukiwania.
{21669}{21715} Ale nie wr�ci� do domu.
{21753}{21849} Wi�c Doronjo i reszta poluj� na ciebie|przez ten kamie�.
{21885}{21921} A twoja matka?
{21928}{21954} Nie mam matki.
{21993}{22079} Umar�a zaraz po moich narodzinach.
{22113}{22204} Od tamtej pory mam tylko ojca.
{22496}{22527} W og�le,
{22590}{22623} czym jest Czaszkowy Kamie�?
{22729}{22758} Nie wiesz?
{22758}{22829} Walczy�e� z nimi,|chocia� nie wiedzia�e�?
{22829}{22849} Co to?
{22849}{22861} �enuj�ce.
{22861}{22882} Hej!
{22911}{22988} Co?! Wszyscy wiedzieli?!
{22997}{23028} Chc� go zobaczy�!
{23062}{23096} M�j ojciec.
{23203}{23249} Jestem sama...
{23412}{23450} Taka samotna.
{23506}{23625} Pomo�ecie mi odnale�� ojca?
{23920}{23971} Chod�my, woof!
{24115}{24136} Hej.
{24151}{24210} Kiedy nast�pne spotkanie Pikoiko Runrun?
{24210}{24275} We wtorek.
{24287}{24321} - Wtorek?|- Tak.
{24340}{24374} 
{24393}{24426} Nie ma go! Znikn��!
{24477}{24517} Serio, Wtorek znikn��.
{24529}{24584} M�j te�.
{24628}{24661} Szcz�ciarz...
{24661}{24695} /Najnowsze wiadomo�ci.
{24695}{24810} /Z ca�ego kraju otrzymujemy wiadomo�ci|/o dziwnych zagini�ciach.
{24810}{24899} /Znikn�y pieni�dze z banku...
{25208}{25246} Panie i panowie,
{25246}{25297} witamy w Merry Doro!
{25297}{25385} Chcecie by� szcz�liwi?
{25385}{25457} Tak!
{25464}{25599} W Merry Doro mamy najdro�sz�|sukni� �lubn� �wiata
{25599}{25711} za kt�r� zap�acicie normalnie 1 milion jen�w,|ale u nas...
{25721}{25795} tylko 100 tysi�cy!
{25838}{25874} TYLKO
{25874}{25944} 100 tysi�cy jen�w!
{26013}{26059} TYLKO
{26059}{26117} 100 tysi�cy jen�w!
{26117}{26150} Szcz�cie za
{26150}{26205} 100 tysi�cy jen�w!
{26205}{26251} Jak tanio!
{26251}{26313} Przepraszam, to na pewno tylko|100 tysi�cy jen�w?
{26313}{26342} Tak.
{26342}{26435} Obydwoje si� wcze�niej rozwiedli�my.
{26435}{26481} S� jakie� ograniczenia wiekowe?
{26517}{26541} Nie.
{26541}{26563} Naprawd�?
{26563}{26608} To prawda?
{26608}{26646} Uparty jeste�.
{26682}{26745} Wi�c, ty
{26745}{26809} ty i ty
{26824}{26944} mo�ecie sta� si� pi�kne za jedyne 100 tysi�cy jen�w!
{27200}{27318} Ka�dy mo�e mie� tak� pi�kn�|sukni� za jedyne 100 tysi�cy jen�w!
{27318}{27375} Mo�esz wybra�!
{27466}{27500} Jaka pi�kna...
{27517}{27577} Boyayan, to dzia�a, widzisz? Dzia�a!
{27629}{27673} Jak my�lisz?
{27673}{27733} B�dziemy si� tarza� w kasie!
{27733}{27780} Ok!
{27814}{27896} - Bior� jedn�!|- Ja te�!!
{27903}{27932} Prosz�!
{27932}{27987} Kupi�, prosz�!
{27987}{28027} Dzi�kujemy, zapraszamy ponownie!
{28039}{28121} W porz�dku!
{28143}{28210} Merry Doro, tak?
{28265}{28375} Czy mo�liwe, �e to mo�liwe?
{28375}{28478} Gratulacje, gratulacje!
{29653}{29759} {y:i}My head is clear|hey hey hey
{29759}{29852} {y:i}Our ideas work perfectly|hey hey hey
{29852}{29953} {y:i}I want them, I want them|I want the Skull Stones
{29953}{30053} {y:i}We're dead set on getting them
{30053}{30101} {y:i}Doronjo
{30101}{30154} {y:i}Tonzra
{30154}{30252} {y:i}Boyacky
{30252}{30353} {y:i}We don't care if we trick you
{30353}{30454} {y:i}We're geniuses|hey hey hey
{30454}{30555} {y:i}Don don Doronbo
{30555}{30658} {y:i}Sutta monda kotta monda|yatta monda
{30658}{30720} Do you want to be happy?
{30720}{30777} Yeah!
{30777}{30833} Do you want to be beautiful?
{30833}{30885} Yeah!
{30885}{30955} So what should you do?
{30955}{31008} 100,000 yen!
{33046}{33065} Gotowe.
{33086}{33161} Zu�yli�my ca�e zasoby na nowego mecha.
{33161}{33257} Nazwiemy go Virgin Roader.
{33257}{33403} Kreacja zainspirowana Panienk� Doronjo|jak� pann� m�od�.
{33415}{33492} Mi�o�� jest przed �lubem.
{33492}{33518} Mi�o��...
{33530}{33693} Tak. Wtedy ja, niegodna,|uton� w mi�o�ci z mym ukochanym...
{33959}{34009} Chod�, Boyacky.
{34391}{34453} Je�li nie wygramy z tym mechem
{34453}{34489} nie ujdziesz �ywy.
{34489}{34544} Oczywi�cie, Panienko Doronjo!
{34544}{34635} Napewno, znaczy mo�e, b�dzie ok.
{34669}{34698} Tak.
{34724}{34760} Tak.
{35225}{35340} Jestem Dokurobe, b�g z�odziei!
{35350}{35410} Wa�cie me s�owa!
{35410}{35446} Tak, panie!
{35446}{35530} Wykryli�cie po�o�enie Czaszkowych Kamieni?
{35565}{35611} Panienko Doronjo.
{35611}{35700} Je�li b�d� razem, stanie si� cud.
{35700}{35808} Je�li je zdob�dziemy, nasze sny|si� spe�ni�.
{35829}{35884} Sny si� spe�ni�?
{35884}{35908} Sny?
{36035}{36110} Wszystkie nastolatki w kraju.
{36134}{36196} Wszystkie nastolatki w kraju.
{36982}{37014} Sen...
{37671}{37714} Ma!
{37759}{37790} Sen?
{37884}{37930} Ju� czas, prawda?
{37954}{38013} Lepiej, �eby to by� ch�opiec.
{38018}{38047} Tak.
{38325}{38361} Czaszkowy Kamie�...
{38390}{38445} C...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin