Yatterman.2009.JAP.PROPER.DVDRip.XviD-GiNJi.CD2.txt

(14 KB) Pobierz
{13}{52}/I wtedy...
{182}{225}/bez wiedzy Gana i pozosta�ych...
{225}{289}/nadesz�y wieksze nieszcz�cia.
{1080}{1132}/Znika�y znaleziska.
{1153}{1213}/Nie tylko w Japonii, lecz na ca�ym �wiecie
{1213}{1270}/rzeczy zacz�y znika�.
{1349}{1393}/I wtedy to,
{1417}{1518}/co nie mog�o znikn��, znikn�o.
{1523}{1612}/Jumbo Pachinko
{1612}{1728}Jaa... mbo... chi...
{1728}{1767}Nie potrafi� tego wym�wi�!
{1969}{2053}/Gdy b�yskaj� Kamienie, co� znika!
{2542}{2630}Czy to mo�liwe...
{2630}{2685}Pom�cie sobie.
{2728}{2845}/Prosz�.|/Mamy te� wodorosty!
{2845}{2928}/Dzisiaj mamy wstrz�saj�c� sushi-iluzj�!
{2928}{2987}Witamy w Dokuro Sushi!
{2987}{3036}Doceniamy wasze wsparcie.
{3036}{3142}Mamy specjalne ceny na otwarcie!
{3194}{3260}Bia�e talerze za 20 jen�w.
{3260}{3328}Niebieskie za 40!|Niemal za darmo!
{3328}{3375}Oto twoja gigantyczna|miska z zup�!
{3375}{3398}Jest wielka!
{3398}{3420}I za darmo!
{3420}{3492}Jest w cenie posi�ku.|Jedzcie, ile chcecie!
{3657}{3731}Jestem pe�en.
{3731}{3817}Wi�cej nie dam rady.
{3838}{3987}Nie tylko by�o �wietne,|ale te� tanie.
{4003}{4093}Przepyszne. Naprawd� masz dar.
{4093}{4203}Oczywi�cie! Dar! Cudownie!
{4203}{4263}Dzi�kuj� za posi�ek.
{4300}{4344}Kto� ty?
{4344}{4412}Chyba znam ten g�os.
{4412}{4464}Dzi�kuj� za posi�ek.
{4493}{4569}- Mog� prosi� o rachunek?|- Dzi�kuj� bardzo!
{4569}{4609}Tak! Natychmiast!
{4625}{4688}Tak! Prosz�!
{4688}{4740}Co to?
{4948}{5029}Z�ote za 100 tysi�cy jen�w.
{5029}{5074}Co?!
{5074}{5135}Co? Co z t� suszark�?
{5135}{5200}To oszustwo!|Prawda, Sensei?!
{5200}{5285}To specjalno�� Dokuro Sushi.
{5318}{5382}Tak!
{5424}{5487}��czny rachunek to 600 tysi�cy jen�w!
{5487}{5520}Dzi�kujemy za opiek�!
{5583}{5642}Je�eli chcecie wyj�� bez p�acenia,
{5659}{5736}najpierw musicie min�� mnie.
{5893}{5919}Za�atwione.
{5951}{6023}Nasz najwi�kszy wynalazek.
{6023}{6055}Squid Tagosaku!
{6104}{6171}Z tym ostatni Kamie�,|w po�udniowych Alpach
{6171}{6284}b�dzie bezproblemowo nasz.
{6329}{6367}Niedobrze!
{6737}{6776}Co to?
{6783}{6876}/Squid Tagosaku
{7122}{7146}Co?!
{7223}{7260}Co z t� chmur�?
{7273}{7304}Jest z�owroga!
{7304}{7376}Co� niedobrego si� stanie!
{7494}{7565}Zebra�em dane i b�d� je analizowa�!
{7597}{7659}Czy�by to...
{7695}{7766}Shoko, to niebezpieczne, nie podchod�.
{7766}{7798}Co robisz?
{7798}{7845}Przez to znikaj� tony rzeczy.
{7845}{7890}Powinienem to zniszczy�. Z drogi.
{7890}{7919}St�j!
{7944}{8005}To co� wa�nego dla mojego ojca.
{8017}{8054}Mam go!
{8095}{8159}Gan, nie mo�esz tego zniszczy�!
{8159}{8183}Czemu?
{8183}{8225}Zrozumia�em co�!
{8225}{8277}Czaszkowy Kamie� jest...
{8301}{8324}Omochama!
{8355}{8426}Czaszkowy Kamie� jest...
{8496}{8528}Gan!
{8550}{8574}Omochama!
{8681}{8723}Omochama...
{8775}{8805}znikn��.
{8825}{8853}Co si� sta�o?
{8924}{9006}Omochama znikn��.
{9055}{9101}Teraz?
{9101}{9136}Co to?
{9136}{9190}Doronjo znalaz�a ostatni Kamie�.
{9190}{9209}Co?
{9209}{9260}Lec� w stron� po�udniowych Alp.
{9260}{9289}Ja te�.
{9336}{9391}Chc� zna� prawd�.
{9523}{9589}To te dane Omochama analizowa�.
{9589}{9617}I jak?
{9683}{9792}Je�li Czaszkowe Kamienie zbierze si� razem,|zniszcz� czasoprzestrze�!
{9792}{9833}�e co?
{9833}{9877}Poniewa� czas zmienia sw�j bieg,
{9877}{9939}r�ne rzeczy znikaj�.
{9963}{10030}Je�li wszystkie kawa�ki b�d� razem,|b�dziemy mie� k�opoty!
{10030}{10071}�wiat mo�e znikn��!
{10071}{10103}Niemo�liwe.
{10117}{10185}Ale tu jest napisane, �e jak b�d� niepo��czone,
{10185}{10247}to przestan� dzia�a�.
{10260}{10302}Co znaczy...
{10302}{10390}Je�li zniszczymy je w takim stanie,|mo�e ca�o�� uda si� odwr�ci�!
{10405}{10484}Zatem w po�udniowe Alpy!
{10509}{10537}Czas na transformacj�!
{10561}{10585}Rozumiem.
{10651}{10704}Yatta!
{10881}{10921}Yatta!
{11036}{11144}Ale numerze1, je�li nie mamy Yattawana...
{11144}{11194}Wr�ci�.
{11194}{11230}Silniejszy.
{11616}{11649}Wow.
{11663}{11703}To...
{11717}{11787}Zrobi�em go z cz�ci Yattawana.
{11805}{11842}Yatterking.
{11930}{12000}Jestem Yatterking, woof!
{12212}{12244}Hm?
{12259}{12296}Nie mo�e wyj��.
{12333}{12371}Ups.
{12401}{12462}Jest za du�y.
{12510}{12607}Yatta! Yatta! Yattaman!
{12640}{12683}�artujesz...
{12754}{12809}/Dla w�asnego bezpiecze�stwa, prosz� ucieka�.
{12809}{12869}/Dla w�asnego bezpiecze�stwa, prosz� ucieka�.
{12944}{13024}Yatterking!
{14084}{14111}I can't take it!
{14111}{14137}No more!
{15211}{15259}Doronbo...
{15430}{15458}To jest ogromne!
{15469}{15508}P�ki jest Yattaman,
{15534}{15584}z�o nie b�dzie istnie� na tym �wiecie!
{16064}{16119}Ju� mamy ostatni kawa�ek!
{16183}{16237}Rzu�cie wasze cz�ci!
{16237}{16286}Wam nigdy!
{16412}{16481}/Czeka�em na was!
{18285}{18305}Panienko Doronjo.
{18305}{18346}Gdzie jeste�my?
{18426}{18541}/S�uchajcie uwa�nie!
{18602}{18734}/Przygotowa�em odpowiednie miejsce na ostatni� bitw�.
{18771}{18896}/Teraz podajcie Czaszkowe Kamienie!
{18896}{18920}Co?
{18920}{18987}/Teraz, Doronjo.
{18987}{19117}/Oka� swe oddanie bogu z�odziei.
{19149}{19235}/B�g jest wszechmocny!
{19305}{19370}Yattaman #1, got�w?
{19503}{19564}Bierzcie go!
{19564}{19604}Tak, Panienko!
{19604}{19636}Karabin Atramentowy!
{19646}{19693}Za�adowany!
{20367}{20395}#1!
{20493}{20529}A masz!
{20832}{20881}- Teraz!|- Tak!
{21096}{21177}Bomba Atramentowa, naprz�d!
{21181}{21208}Elektryczny kij!
{21288}{21309}#2!
{21801}{21898}Ten zbiornik nape�nia si� dzi�ki elektryczno�ci.
{21898}{21928}I!
{22119}{22164}Jest ekologiczny!
{22176}{22249}#2, w porz�dku?
{22311}{22343}Nie martw si� o mnie.
{22427}{22487}Daj mi spok�j!
{22606}{22706}Pope�ni�em najwi�ksz� pomy�k� z�odzieja!
{22737}{22826}Ukradziono najwa�niejsz� rzecz
{22826}{22902}z�odziejce i porz�dnej obywatelce.
{22930}{22964}Panienko Doronjo...
{22978}{23051}Nie m�w tego!
{23051}{23097}To serce.
{23097}{23145}Moje serce.
{23183}{23231}Ty je skrad�e�!
{23268}{23344}Wysz�o spod lewych �eber.
{23419}{23459}Nie wybacz� ci.
{23459}{23554}Nie wybacz� ci okradzenia z�odzieja!
{23574}{23673}Wierz� w boga z�odziei.
{23703}{23782}Pozwoli mi skra�� twoje serce!
{23798}{23864}Ale do tego czasu...
{23968}{24023}Jeste� tylko przeszkod�!
{24408}{24433}Daj spok�j!
{24468}{24506}Odejd�!
{24562}{24602}Uciekaj od niej!
{25689}{25732}Yattaman
{25762}{25806}jest jeden!
{25909}{25942}/#1...
{25967}{26014}/Teraz to zrozumia�e�?
{26061}{26100}D�ugo ci to zaj�o.
{26507}{26537}Rzucono j�!
{26577}{26644}Panienk� Dornjo rzucono, hm?
{26644}{26727}Czy� to nie cudowne, Boyayan?
{26727}{26765}Nigdy mu nie wybacz�.
{26775}{26801}Boyayan?
{26841}{26878}Jak �mia�...
{26895}{26969}Jak �mia� z�ama� serce Panienki Doronjo!
{26993}{27057}Nie wybacz� nikomu
{27094}{27131}kto rani Panienk� Doronjo!
{27147}{27175}To skomplikowane, Boyayan.
{27175}{27210}Zamknij si�.
{27271}{27339}Dzi�kuj�, Boyacky.
{27580}{27617}Boyacky...
{27648}{27677}Tak?
{27748}{27851}To zabawne by� zakochanym, prawda?
{27941}{27973}Tak.
{28097}{28136}Boyacky.
{28194}{28222}Tak!
{28351}{28417}Na zawsze pozosta�my przyjaci�mi!
{28472}{28548}Ok, ustalmy to raz na zawsze.
{28635}{28667}Zgadzam si�!
{28824}{28857}Boyacky?
{28857}{28912}Tak, Panienko Doronjo?
{28988}{29067}Licz� na ciebie, Geniuszu.
{29186}{29291}Bierz ich, Geniuszu!
{29593}{29681}Je�li pochwalisz �wini�,|wejdzie nawet na drzewo!
{29955}{29982}Uwa�aj!
{30806}{30835}Yatterking!
{31150}{31180}Cholera!
{31571}{31878}W porz�dku!
{32190}{32255}Hm? Nie mog przegra�.
{32255}{32328}Co? Hm? Nie moge przegra�.
{32328}{32365}Yatterking!
{32409}{32453}Super Mecha Bone!
{33277}{33309}Odwagi...
{33454}{33502}Jestem wolny!
{34244}{34284}Obrzydliwe!
{34407}{34496}Oto specjalno�� tygodnia, mini-mecha!
{34997}{35082}Laaaataaj����caaa ryba...
{35082}{35133}Oko za oko!
{35133}{35202}Rybomecha vs Rybomecha!
{35549}{35592}Hamachi, hamachi, hamachi.
{35599}{35677}Hamachi, hamachi...
{35677}{35763}Lataj�ca ryba, Laaataaaj����ca ryba...
{35763}{35812}Hamachi, hamachi...
{35863}{35885}Ryba!
{36243}{36292}Ha-hamachi!
{36441}{36495}Ha-ma-chi...
{36495}{36543}Koniec, Boyacky!
{36550}{36631}Poka��, jak robi to geniusz.
{36645}{36780}Hamachi Mecha Evolution Fish Attack!
{36933}{37016}Mechy Hamachi, dobrze si� spisa�y�cie.
{37016}{37082}Mo�ecie ewoluowa�!
{37092}{37120}Naprz�d!
{37159}{37375}Dalej, dalej...
{37520}{37566}/Pozw�lcie wyja�ni�.
{37576}{37675}/Ryby zmieni�y si� w "Rozwini�te ryby".
{37675}{37744}/To dodaje kilka nowych umiej�tno�ci.
{37744}{37842}/W tej scenie wszystkie przesz�y ewolucj� w Yellowtail.
{37964}{38002}Yellowtail, yellowtail, yellowtail...
{38075}{38089}Yellowtail!
{38089}{38116}Lataj�cy!
{38312}{38345}O nie!
{38356}{38439}I tak s� tylko latajacymi rybami.
{38497}{38523}Lataj�cymi...
{38523}{38590}Rybami!
{38768}{38867}Wy tam, zniszczy� Yatterkinga!
{39401}{39459}Co to?!
{39468}{39510}Co si� dzieje, Boyayan?
{39533}{39637}Ej, wasz cel jest tutaj!
{39637}{39700}Boyayan, co si� dzieje?
{39953}{40092}S� tak rozwini�te, �e si� nie s�uchaj�.
{40331}{40363}Ucieka�!
{40942}{41023}/Idioci!
{41184}{41288}/Wystarczy! Jeste�cie bezu�yteczni!
{41550}{41585}Co?
{41665}{41797}Jestem Dokurobe, b�g z�odziei!
{41809}{41894}To Pan Dokurobe?
{41894}{42018}Wa�cie me s�owa!
{42018}{42068}Tak, panie!
{42068}{42149}Dokurobe to czaszka...|[dokuro = czaszka]
{42183}{42231}Tym w�a�nie jeste�!
{42231}{42281}Cisza!
{42294}{42401}To maska ukrywaj�ca m�|prawdziw� to�samo��.
{42614}{42652}Wi�c poka� si� nam!
{42691}{42767}Chcecie zobaczy� moj� twarz?
{42774}{42834}Ja chc�! Poka�!
{43565}{43597}Ojciec.
{43684}{43830}Ten pan chcia� ukra�� moje|Czaszkowe Kamienie.
{43851}{43990}Wi�c za kar� wzi��em jego cia�o!
{44094}{44134}Szale�stwo.
{44166}{44225}Zrozumia�,
{44225}{44325}�e je�li Kamienie b�d� razem,|zniszcz� bieg czasu.
{44325}{44409}Dlatego pr�bowa� mnie powstrzyma�.
{44446}{44516}Jakbym mia� do tego dopu�ci�!
{44566}{44632}Je�li Kamienie si� po��cz� i czas ulegnie zniszczeniu,
{44632}{4469...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin