SSP434_Asystent_swiatel_drogowych.pdf

(736 KB) Pobierz
SSP434_pl
Szkolenie serwisu
Asystent świateł drogowych Audi
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 434
220980512.031.png 220980512.032.png 220980512.033.png 220980512.034.png 220980512.001.png 220980512.002.png 220980512.003.png 220980512.004.png 220980512.005.png 220980512.006.png 220980512.007.png 220980512.008.png 220980512.009.png 220980512.010.png 220980512.011.png 220980512.012.png 220980512.013.png 220980512.014.png 220980512.015.png 220980512.016.png 220980512.017.png 220980512.018.png 220980512.019.png 220980512.020.png 220980512.021.png 220980512.022.png 220980512.023.png 220980512.024.png 220980512.025.png 220980512.026.png
Wprowadzenie
System o nazwie "asystent świateł drogowych firmy AUDI" jest najnowszą propozycję w palecie ofertowej
systemów wspomagających kierowcę. System ten zwiększa komfort jazdy w ciemności, ponieważ w
zależności od aktualnej sytuacji w ruchu drogowym, samodzielnie włącza lub wyłącza światła drogowe.
Powoduje to lepszą widoczność drogi podczas jazdy w nocy.
Sondaże wykazały, że wielu kierowców w nocy rezygnuje z włączania świateł drogowych, mimo że
widoczność, a przez to bezpieczeństwo jazdy nocą, byłoby przez to znacznie poprawione. Kierowcy pytani o
powody tej sytuacji odpowiadają, że nie chcą oślepiać jadących z naprzeciwka, że droga, którą jadą jest im
doskonale znana i z tego powodu uważają, że można zrezygnować z włączania świateł drogowych lub że są
poprostu zbyt wygodni, aby ze względu na ciągły ruch dwukierunkowy stale samodzielnie włączać i wyłączać
światła drogowe.
Ponadto podczas jazdy na światłach mijania zmaniejsza się znacznie zdolność rozpoznawania obiektów na
drodze, w porównaniu do jazdy na światłach drogowych. Podczas jazdy na światłach drogowych obiekty
często są rozpoznawane tak wcześnie, że pozostaje jeszcze wystarczająca ilość czasu na zatrzymanie się lub
ominięcie przeszkody.
Asystent świateł drogowych maksymalizuje czas włączenia świateł drogowych podczas ciemności, a wyłącza
je tylko, gdy wymagają tego warunki ruchu drogowego i warunki otoczenia. Wyłączenie, czyli przełączenie na
światła mijania, następuje w odpowiednim czasie, zanim światła drogowe oślepiłyby innych uczestników
ruchu. Kierowca dzięki temu może wykorzystać warunki lepiej oświetlonego otoczenia, bez ciągłego
samodzielnego włączania i wyłączania świateł drogowych.
434_033
220980512.027.png
Spis treści
Opis działania
Działanie asystenta świateł drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Warunki włączania i wyłączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Działanie asystenta świateł drogowych
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Samochód pojawia się naprzeciwko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Samochód jedzie z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przejazd przez małą miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mała miejscowość na uboczu drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pojedynczy dom na poboczu drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Obsługa i wskazywanie systemu
Obsługa systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Logika obsługi asystenta świateł drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wskazania w zestawie wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Przetwarzanie funkcji w samochodzie
Elementy systemu asystenta świateł drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Złącze elektryczne lusterka wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkcja rozproszona asystenta świateł drogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Struktura komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Diagnoza
Zakresy diagnozy w sterowniku asystenta świateł drogowych -J844-. . . . . . . 20
Zakresy diagnozy w sterowniku instalacji elektrycznej samochodu -J519- . . . 22
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach konstrukcji i działania
nowych modeli samochodów oraz nowych podzespołów i rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu treści i dotyczą wersji programowych,
aktualnych w chwili tworzenia tego zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej dokumentacji
literatury serwisowej.
220980512.028.png
Opis działania
Działanie asystenta świateł drogowych
Asystent świateł drogowych firmy AUDI jest nowym
systemem wspomagającym kierowcę, który w
przyszłości oferowany będzie jako wyposażenie
dodatkowe w ogólnej palecie modeli. System ten
pozwala kierowcy na lepszą widoczność podczas
ciemności, ponieważ światła drogowe są zawsze
włączane, gdy dopuszczają do tego warunki w ruchu
drogowym i warunki otoczenia.
Gdy kamera asystenta świateł drogowych rozpozna
samochody jadące z przeciwka lub wyprzedzające,
następuje w odpowiednim czasie przełączenie
świateł drogowych na światła mijania, aby nie
oślepiać jadących. Jeżeli rozpoznane samochody
ponownie zginą z obszaru rejestracji asystenta
świateł drogowych, następuje ponowne
automatyczne przełączenie na światła drogowe.
434_002
Asystent świateł drogowych na podstawie
oświetlenia drogi rozpoznaje również miejscowości
i miasta, przy czym system wtedy również przełącza
światła drogowe na światła mijania.
Po opuszczeniu miejscowości lub miasta system
ponownie włącza automatycznie światła drogowe.
Oprogramowanie systemu może rozpoznać gęstą
mgłe, co również prowadzi do wyłączenia świateł
drogowych.
Dzięki asystentowi świateł drogowych uzyskuje się
maksymalny czas włączenia świateł drogowych a
przez to lepszą widoczność. Kierowca zostaje przez
to odciążony i może lepiej koncentrować się na
ruchu drogowym.
434_003
W początkowej fazie zastosowania asystent świateł
drogowych oferowano tylko w połączeniu z
reflektorami ksenonowymi.
Następnie system ujęty zostanie w ofercie również
w kombinacji z reflektorami halogenowymi.
Wskazówka
Asystent świateł drogowych jest systemem wspomagającym kierowcę,
który wspiera kierowcę podczas ciemności za pomocą automatycznego
włączania i wyłączania świateł drogowych. Użycie świateł drogowych
podczas jazdy pozostaje jednak nadal świadomym swej
odpowiedzialności zadaniem kierowcy. Z tego powodu kierowca również
przy aktywnym systemie asystenta świateł drogowych może w każdej
chwili ręcznie włączyć lub wyłączyć światła drogowe.
4
220980512.029.png
Warunki przełączania świateł
Włączanie świateł drogowych przez asystenta świateł drogowych:
Aby włączyć system asystenta świateł drogowych, kierowca musi go najpierw uaktywnić za pomocą dźwigni
przełączania świateł drogowych, przez naciśnięcie tej dźwigni do przodu. System może zostać auktywniony
tylko, gdy przełącznik obrotowy świateł znajduje się w położeniu „Auto“.
Uaktywniony asystent świateł drogowych włącza światła drogowe, gdy tylko spełnione są wszystkie z
następująch warunków:
• gdy kamera asystenta świateł drogowych zgłasza, że jasność otoczenia przekroczyła w dół podaną wartość
progową,
i
• gdy światła mijania zostały już włączone na polecenie z czujnika rozpoznawania deszczu i światła
i
• gdy prędkość samochodu wynosi powyżej 60 km/h
i
• nie rozpoznano samochodu lub motocykla jadącego z przodu ani nadjeżdżającego z przeciwka
i
• gdy nie rozpoznano w otoczeniu drogi żadnej miejscowości
Przełączenie świateł przez asystenta na światła mijania następuje:
Jeżeli światła drogowe zostały włączone za pomocą asystenta świateł, zostają one ponownie przełączone na
światła mijania w następujących warunkach:
• gdy rozpoznany został samochód lub motocykl nadjeżdżający z przeciwka
lub
• gdy rozpoznany został jadący z przodu samochód lub motocykl
lub
• gdy rozpoznano wystarczająco oświetloną miejscowość
lub
• gdy prędkość samochodu spadła poniżej 30 km/h
lub
• gdy asystent świateł drogowych jednoznacznie rozpoznał mgłę
Wskazówka
Asystent świateł drogowych oferowany jest w różnych modelach
samochodu AUDI. Wersje opisane w niniejszym zeszycie dotyczą modeli
samochodu A4 i A5. Mimo, że asystent świateł drogowych nie różni się
zasadniczo od modelu do modelu samochodu, szczegóły
w innych modelach samochodów mogą się różnić od systemów
zastosowanych w samochodach Audi A4 lub A5.
5
220980512.030.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin