12 - Clive Cussler - Zabójcze wibracje.pdf

(2152 KB) Pobierz
565829529 UNPDF
Clive Cussler
ZBÓJCZEWIBRCJE
Prekład
PWEŁWIECOREK
wyraaminajwyżegoacunkudla
doktora Nicholasa Nicholasa,
doktora Jeffreya Taffeta
oraz
Roberta Fleminga
WYPRAWA
"GLADIATORA"
17 stycznia 1856 roku
Morze Tasmana
cterechkliprówbudowanychw1854rokuwkockimberdeenjedencególnieiwyróżniał
Gladiatormiałeddieiątmetrówdługocidieidmetrówerokociinonod1256tona
jegotrymatywnoiłyikuniebupoddiarkimkątemByłjednymnajybychklipróww
hitoriichodżeglowanienimnawburonychwodachbyłoniebepiecnepowodubyt
wymukłychktałtówOkrelanogocaamimianemDuchaponieważmógłpłynądpry
najlżejympodmuchuwiatruNigdyniedaryłomuiwolneprejciepowoduunieruchomienia
preci
NietetyGladiatorbyłkaanynaapomnienie
Wtrakciebudowyarmatorykaaligoprytoowaddoobługihandluiruchuemigracyjnegonalinii
autralijkiejiotałjednymniewielukliprów mogącychtakamodobrewoidpaażerówjak
ładunekWkrótceokaałoijednakżebytmałokolonitówtadnaopłacenieprejaduipływa
putymikabinamipierwejidrugiejklayunanowicżenacnielukratywniejebdiedobycie
kontraktów rądowychnatranportywiniównakontynentbdącywowychcaachnajwikym
wiieniemwiata
Gladiatoremdowodiłjedennajotrejpływającychkapitanówkliprów- Charles "Kat" Scaggs.
Prydomekbyłjaknajbardiejtranybochodcaggnieużywałwobecuchylającychiodpracylub
nieubordynowanychmarynarybicabelitoniemuałwoichludiitatekdorekordowych
prebiegówpomidyEuropąautraliąJegobrutalnemetodyprynoiłyeektyWcaietreciego
rejsu powrotnego do AngliiGladiatorprepłynąłtraweddieiąttrydniDoditenrekord
nieotałpobitypretatekżaglowy
caggcigałiewpółcenymimulegendarnymiklipramiikapitanamijakJohnKendrickijego
chyżyHerculealbodowodącymoderniowanymJupiteremWilonherinigdyniepregrał
RywaliującykapitanowieruającyLondynuarapoGladiatoreprybywającdoportuw
Sydney, niezmiennie zastawali go dawno zacumowanego.
ybkieprebiegibyłybawieniemdlawiniówktórymuielinoidkomarnąpodróżw
atrważającychmcarniachWieletatkówpotrebowałonapokonanietraytrymieiące
amknitychpodpokłademkaaocówtraktowanojakładunekbydłaByliwródnichatwardiali
kryminalicibylipolitycnidyydencibyłojednakteżwieluniecnikówkaanychakradież
tukiubraniacykawałkachlebaMżcynwyyłanodokoloniikarnychawelkieprewinienia-
odkradieżykieonkowejpomordertwokobiety- oddielonegrubąpregrodą- głównieadrobne
kradieżePredługiemieiącenamoruwiniowiebylikaaninamarnedrewnianekojebrak
podtawowychwarunkówhigienicnychiniewielewartejedenieJedynymlukuembyłyracje
cukruoctuiokucytrynowegopreciwdiałającekorbutowioraportwajnpoprawiającymoralew
nocykaaocówtregłdieiciooobowyoddiałekRegimentuPiechotyNowejPołudniowejWalii
poddowódtwemporucnikailaaheppardaPodpokładpraktycnieniedopływałowieże
powietrze - dochodiłojedynieprewłaywktórewbudowanojednakgrubekratycałyca
amkniteiolidniearyglowanetakżekiedywpływanowtropikiwciągudnianiebyłocym
oddychadGdymoreiwburałowiniowiecierpielijecebardiejNietylkomuielignidw
całkowitej ciemnocinadodatekrobiłoiimnoiwilgotnoakażdywalącywkadłubgrywac
powodowałżerucałonimijakworkamikartoli
NaprewożącychwiniówtatkachmuiałnajdowadilekariGladiatorniebyłwtymakreie
wyjątkiemNadogólnymtanemdrowiawiniówcuwałnadinpektordoktorOtiGormanktóry
kiedypowalałanatopogodaprowadałludiniewielkimigrupkaminapokładbyacerpnli
wieżegopowietraiażyliruchuKiedydobijanodonabreżawydneyawedumąicycił
żenietraciłwdrodeanijednegowiniaGormanbyłlitociwymcłowiekiemidbałoludiktórych
miałpodkuratelą-upucałkrewprecinałwrodylecyłranypchereibiegunkpilnował
ypaniadokloetówchlorkupraniaubraoicyceniapojemnikównamocRadkoidarałoby
niedikowanomuprychodeniunaląd
Katcaggwyklenieauważałitnieniaamknitychpodpokłademjegotatkuniecników
IntereowałygojedynierekordoweprebiegiJegobrutalnodiżelana dycyplinabyłycodre
nagradaneprecliwycharmatorówiarównokapitanjakijegotatekpowecaynaleli
miejcewródlegendokliprachautralijkich
TerateżcułnoemnowyrekordtrayibyłnieutpliwyjakmałokiedyPiddieiątdwadnipo
wypłyniciuLondynuładunkiemoratudiewiddieiciomadwomakaaocamiwtym
dwudietomacteremakobietamiwycikałGladiatoracotylkoidałoinawetpryotrym
wietreradkobierałżagleJegowytrwałodotałanagrodonaprepłyniciemwciągudoby
niewiarygodnych 439 mil.
caggwykorytałjednakwójlimitcciaaruąawiłonahoryoncienieccie
DieopotymjakGladiatorbepiecniepreedłnajdującąipomidyTamaniąa
południowymwybreżemutraliiCieninBaaniebowypełniłoiłowiecymicarnymi
chmuramimoretawałoiniepokojneinikałocorawicejgwiadcaggniewiediałotymże
wkrótceapołudniowowchodniegokraocaMoraTamanawypadnienatatekpotżny tajfun. Z
powoduichybkociidecydowaniaPacyiknigdynieobchodiłiklipramiłagodnie
Tajunmiałiokaadnajtraliwyinajbardiejnicycielkijakipamitalimiekaocymór
południowychkażdągodinąwiatrprypieałOceanmieniłiwłaocuchwnoącychi
wyokogórktórehukiemwypadałyciemnociiwalałyinaGladiatoracaggbytiociągał
rokaemreowaniażagliiniewykłejiłypodmuchporwałjenatrpyMatypkłyjak
wykałackiaalanywodąpokładałaływantyirejePotemjakbychcącpoprątadhucące
grywacepłukałytplątaninaburtOdruynadeładieiciometrowaalauderyła
odrywającodkadłubateripretocyłaipopokładierobijającmotekKiedypłynła pokładu
niknłyalupykołoterowenadbudówkiikambuLukibyływepchnitedorodkaiwodabe
prekódwlewałaidotatku
Jednaogromnaalamieniłacieącyokowdicnąliniąkliperwberadnyokaleconywrak
Umierającykadłubamieniłiwmiotanąalamikłodtraciłterownodiotałwydanynapatw
wodyNiemającmożliwociwalkiburąniecnaałogaiwiniowiemoglijedyniebecynnie
poglądadmierciwtwaricekadwprerażeniuażtatekanurkujewbelitonągłbi
DwatygodniepominiciuterminudotarciaGladiatoradoportuwyłanotatkiabypreceały
trayprechodeniakliprówpreCieninBaaiMoreTamananieudałoimijednaknaled
najmniejegoladurobitkówwłokanicątkówwraka. Armatorzy spisali statek na straty, firma
ubepieceniowawypłaciłaodkodowanierodinymarynaryikaaocówopłakałyodejcieblikich
icaempamidoGladiatoreacłablaknąd
Niektóretatkimająopinipływającychtrumienalbopiekielnychłajbalenającycaggai
Gladiatorakapitanowiekonkurencyjnychtowarytwniemalbewyjątkupokrciligłowamiiunali
aginionypiknykliperaoiarnadmiernejdelikatnocikontrukcjiiagreywnegopływaniacagga
DwóchludiktóryniegdypływalinaGladiatoreaugerowałożemógłotadaatakowany
równoceniepregwałtownypodmuchwichruiwyokąalodruyaumapotgwepchnła
dióbpodwodipołałatateknadno
WaliUbepieceogiełdyubepieceomorkichLloydaaginicieGladiatoraotałoapianew
kigachpomidyatoniciemamerykaokiegoholownikaparowegoawejciemnamielin
norweskiego kutra rybackiego.
Minłyniemaltrylataanimwyjanionotajemniceniknicie
Kiedypotwornytajunodedł naachódprediwnymnienanymwhitoriimarynitykitraem
GladiatorwdalymciąguunoiłinawodieOgołoconykadłubpreżyłaleprepkane
poyciedorodkawniepokojącejilociwlewałaiwodaWpołudnienatpnegodniawkadłubie
byłojejniemaldwametryapompytocyłykaanąnapregranąbitw
WalecnodKatacagganieołabłanawetnachwiliałogamogłabypryiącżetatekutrymuje
inawodiejedyniedikijegouporowiWydawałrokayerogąminąiniewyklepokojnie.
Winiówktórynieodnielipoważniejychranpowodudługotrwałegorucaniawewnątrtatku
atrudniłdoobługipompałogaajłaiucelnianiemkadłuba
Retdniainocpdononaodciążaniutatkuwyrucającaburtładunekiwszystko z
wypoażeniaconiebyłoniebdnealeeektbyłnikomytraconomnótwocennegocaui
niewieleoiągnitoDoranawodapodniołaiokolejnetrycwartemetra
PónympopołudniemwycieoconycaggotałpokonanyNicniebyłowtanie uratowad
Gladiatoraaprybrakualuppootałajednadeperackamożliwoduratowanianajdującychi
napokładieduKapitanwydałporucnikowiheppardowirokauwolnieniawiniówi
utawieniaichnapokładiepodcujnymokiemubrojonychżołnieryCiktórypracowalipry
pompachoragorąckowoucelniającyukodeniacłonkowieałogipootaliocywiciepry
pracy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin