09 - Clive Cussler - Smok.pdf

(2351 KB) Pobierz
565830527 UNPDF
CLIVE CUSSLER
SMOK
(PrełożyłndrejLecyoki)
AMBER
1998
"DEMONY DENNINGSA"
6 sierpnia 1945
Wyspa Shemya, Alaska
DiabełtrymałwlewymrkubombwprawymwidłyiumiechałipocarciemuByłbynawet
wyglądałgroniegdybyniewielkiekracatebrwiipółprymkniteocyktórenadawałymu
charakterromaronegochochlikapobawiająccałkowicieowegodemonicznego wyrazu, jakiego
należałoipodiewadpowładcypiekiełMiałjednaktradycyjnącerwonąpelerynnadpodiw
olbrymie rogi i długi widlaty ogon W dodatku ponami tóp obejmował tabk łota
wytłoconymymbolem24K
Czarne litery, otaczającepółkolicietenryuneknakadłubiebombowcaB-29układałyiwnapi
"Demony Denningsa".
amolot ochrcony pre ałog od nawika dowódcy prypominał agubionego ducha
moknącegowtrugachdecuktóryilnywiatrodMoraBeringagnałnapołudniepreWypy
leuckieeregprenonychrelektorówowietlałterenwokółotwartychpodbruchemmayny
klapprediałubombowegorucającdługiecieniekrątającychiludinabłycąceblachy
aluminiowego poycia T upiorną ceneri uromaicały błykawice które niewykłą
ctotliwociąrocinałymroknadlotnikiem
MajorCharleDenningopartyojednowielkichkółprawegopodwoiaamoloturkamiwbitymi
głbokowkieeniekóranejkurtkilotnicejoberwowałtkrątaninpersonelu naziemnego.
TerenlotnikaotałotoconypreoddiałubrojonychżandarmóworaagentówwydiałuK-9, a
niewielka grupa dokumentacyjna utrwalała prebieg wydareo na tamie ilmowej Major
wyranym niepokojem pryglądał i mocowaniu pkatej bomby w przerobionych uchwytach
bombowca - była ona a duża na to by miecid ją w tandardowym leżu i muiała byd
transportowana w zawieszeniu.
DenningktórypodwóchlatachwalkwEuropieponadcterdietomarajdamibombowymina
koncie, cieszyłiopiniąjednegonajlepychdowódcównigdypredtemniewidiałcegotak
ogromnegoBombaprypominałamontrualnąpiłkdorugbybeenownietłoconymina
jednymkoocutatecnikamiaokrąglonybalitycniecubmiałapomalowanynajanoaroaciąg
klamer pinających mniej wicej w połowie długoci maywną obudow wyglądał jak ąbki
wielkiegoamkabłykawicnego
Niemaliycniecułagrożeniebijąceodtegoładunkuktórymiałpretranportowadnaodległod
prawiepiciutyicykilometrówNaukowcyLolamopredubrojeniembombynalotniku
popredniegowiecoruudieliliintruktażucałejałodeDenningaapokaanyimilmpróbnej
ekplojinawypieTrinitywprawiłmłodychludiwoołomienie- niktniepotraiłuwierydżejedna
bombamożewybuchnądmocądolnąburyddużemiato
Major tał jece pre pół godiny aż wrecie amknito drwi prediału bombowego
awieonywewnątrładunekbyłjużubrojonyiabepieconyaamolotatankowanydopełnai
gotówdotartu
Denningkochałtmayndiwnieutożamiałiniąwpowietrutawałijakbycątką
komplikowanegomechanimumógiemtegolatającegokoloalenaiemidotregałwniejtylko
martweurądeniektóretera- w blasku reflektorówiwtrugachlodowatoimnegodecu-
jawiłomuilatającymgrobowcem
Otrąnąłipopnychroważaoiruyłybkowkierunkupółcylindrycnegohangarualitej
blachynaodprawałogiWedłdorodkaiuiadłobokkapitanaIrvatantona, bombardiera,
umiechnitegogrubaaowydatnychumiatychwąach
PodrugiejtronietantonawyciągnitymidalekoprediebienogamiiediałkapitanMort
trompdrugipilotnadtypołudniowiecktóryporuałiewinnociątrójpalcatego leniwca. Za
plecamimajormiałporucnikaJoepharnoldanawigatoraorakomandoramarynarkiHanka
Byrneainżynierabrojmitraktórymiałprawowadnadórnadbombąwcaielotu
Odprawprowadiłjakioicerwywiadu - pokaywałnawijanymekraniedjcialotniceIch
pierwymcelemmiałobydpremyłowecentrumOakidrugimanawypadekgrubejpowłoki
chmurabytkoweKiototantonpodkreliłwwychnotatkachżeradonoimnapróbrucidkilka
klasycznych bomb.
Potemabrałgłopecjalitaodmeteorologiiktóryprewidywałlekkiwiatroddiobuicciowe
achmurenieTenotregłDenningapredmożliwociąilnejturbulencjimapowietranad
północnąJaponiąWceluapewnieniaimpokojnegolotugodinwceniejwytartowały dwa inne
bombowce B-29któremiałykładadmeldunkiowarunkachpogodowychnatraieiwidocnocinad
celami ataku.
Kiedywrecierodanowytkimpolaryująceokularyochronnepawacymajorpodniółi
kreła
- Niemamamiarudodawadwamanimuujaktrenerdrużyniepredwyjciemnaboiko- rekł
ulgąpryjmującniewyraneumiekinatwarachcłonkówwojejałogi - Wciągumieiąca
prelimykoleniektórepowinnotrwadrokwierjednakżepotraiciewypełnidtmijMoim
kromnymdaniemtanowicienajlepądrużynporódwytkichałógwnaymlotnictwieJeli
dobrewypełnimywojeadaniamożenawetdoprowadimydoakooceniatejwojny
Natpniekinąłgłowąkapelanowiktóryaintonowałwpólnąmodlitwaukces i bezpieczny lot.
Kiedy ludie acli wychodid mierając w tron prygotowanego amolotu do Denninga
podedłgenerałHaroldMorrionwyłannikgenerałaLelieegoGroveakierującegoprojektem
ManhattanPrechwilpoglądałmajorowiprotowocylecmimomceniawidocnegow
cieniachpodpowiekamidotregłwnichtylkokupienieWreciewyciągnąłrkirekł
- Powodzenia, majorze.
- DikujgeneraleOdwalimytenkawałekroboty
- Niewątpiwtoaniprechwil- odparłMorrionumiechającipryjanieWidocniecekałna
odpowiedDenningalecpilotmilcałpredługąchwilwkoocuapytał
- Dlaczego wybrano nas, generale?
UmiechMorrionajakbyniecoprygał
- Chceipanwycoad?
- Niejaiałogajetemy gotowinawytkoChctylkowiedieddlacego- powtórył- Niech mi
panwybacygeneralealeniewierżejetemyjedynąałogąwcałymlotnictwiektórejmożna
powierydtranportbombyatomowejprePacyikruceniejejwcentrumJaponiiidociągniciena
resztkach paliwa do bazy na Okinawie.
- Chybalepiejżebywiediałpantylkotyleilewampowiediano
Denningwyłowiłjakiełowróżbnetonywgłoiegenerała
- "Oddech Matki" - rekłcichopowolijakbywymawiałnawprerażającegokomaru- Jakiżto
chybionypoetanadałbombietenbdurnyckliwykryptonim?
Morrionreygnacjąwruyłramionami
- ądżeampreydent
Dwadieciaiedemminutpóniejmajorwbijałpojreniewpredniąybkabinyktórącyciły
wycierackiPoprenailającyidecwidadbyłonajwyżejdwieciemetrówpaapreddiobem
Wcikając obiema nogami hamulce ropdał ilniki do 2200 obrotów na minut Inżynier
pokładowyierżantRobertMoelydoniółopowolnieniucwartegoilnikaoponadpiddieiąt
obrotównaminutaleDenningpotanowiłtoignorowadniemiałwątpliwociżeprycynątego
jetwyłącniepogodaciągnąłwytkiedwigienkipreputnic napoycjbiegujałowego
iedącypojegoprawejtroniedrugipilotMorttrompodebrałpreradiowieżykontrolnej
powolenienatartpocymopuciłklapyDwajtrelcywgórnejwieżycceameldowalio
prawnociobupłatów
Denningwłącyłinterkom.
- WporądkuchłopcyRuamy
Ponowniepchnąłpreputnicedoproduidałniecowicejmocylewymilnikomchcącwyrównad
momentoporowymigiełWreciewolniłhamulce
DemonyDenningaważąceniemal68toniatankowanepodkorkiwlewu ponad26tyiącami
litrówpaliwapotocyłyipopaieunoącdwunatooobowąałogieciotonowąbombw
diobowympredialeamolotbyłpreciążonyoprawie8ton
CteryilnikitypuWrightCycloneopojemnoci55litrówkażdywyłynanajwyższych obrotach, z
mocą8800konimechanicnychrocinającciannieionegowiatremdecumigłamiołopatkach
piciometrowejdługociBombowiecwródbłkitnychjykówpłomienibuchającychdyy
wylotowychpaliniotoconymlecnąmgiełkąroprykującychiokrydłakropeldecu
popdiłwmrok
lenabierałybkocipreraliwiewolnoDługipatartowywykutywcarnejkalewulkanicnej
urywałinaglenacycieniemaltrydietometrowegourwikanadbregiemlodowategomora
Strelającenahoryonciebłykawicealewałyrotawionewdłużpaawoytrażackieikaretki
widmowym, niebieskawym blaskiem.
PryybkocioiemdieiciuwłówDenningprejąłkontrolterówiotworyłpreputnice
prawychilnikówdooporuacinął mocnopalcenakolegotówawelkącenpoderwad
"Demony" w powietrze.
Bombardiertantoniedącywwyunitympredkabinpilotówdiobiepatryłprerażeniemna
nikającąprednimicarnądrogtartowąNawetlegmatycnytrompwyprotowałiwotelui
wbiłocywmrokchcącwypatrydtciemnąlinigdiepaurywałiponadalami
Prejechalijużtrycwartedrogijakbypryklejenidoiemiekundymijałypreraliwieybko
wycyludiemieliwrażenieżepdąprotowotchłao piekielnąNaglepreałondecu
prebiłyiwiatładżipówaparkowanychukoocapaatartowego
- Bożemiłoierny!- wranąłtromp- Podrywaj go!
leminłyjecetryekundyanimDenningbepopiechupryciągnąłterydoiebieKołaB-29
oderwałyiodiemiBruchmaynynajdowałiledwiedieidmetrównadpowierchniąkały
kiedywdolepatartowyniknąłnagleutpującmiejcapienionymalom
Morrionwracterematowaryącymimuoiceramioberwowałlotnikopod daszku przed
wejciemdonagranychpomieceokontroliradarowejchodwaadiemógłobacydtart
DemonówDenningajedynieocymawyobraniylwetkabombowcatylkomignłamupred
ocymakiedypilotdałpełnąmociwolniłhamulcepocymniknławciemnociach
WłuchiwałiwginącewdaliwycieilnikówłowiącledwiełyalnąnieregularnodMógłją
roróżnidtylkoinżynierlotnictwabąddowiadconymechanikpokładowylecMorrionpełniłobie
terolewciąguwejwieloletniejkarierywiłachpowietrnych
Jedenilnikówamolotuniepracowałtakjakpowinienwidocniektóryjegooiemnatu
cylindrówniepaliłprawidłowo
ronącymlkiemMorrionnałuchiwałcybombowiecwogóledołaipoderwadiemiGdyby
"Demony Denningarobiłyipodcatartuwytkieżywetworenianawypiewułamku
ekundypretałybyitnied
Wreciepreuchylonedrwidobiegłokrykoicerakontroliradarowej
- Samolot w powietrzu!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin