dyktanda.pdf

(1037 KB) Pobierz
Dyktanda-1.indd
Język polski
CDwprezencie
100 dyktand, testów
i zabaw
szkoła podstawowa, klasy IV VI
722513096.036.png 722513096.037.png
 
722513096.038.png
 
722513096.001.png 722513096.002.png 722513096.003.png 722513096.004.png 722513096.005.png 722513096.006.png 722513096.007.png 722513096.008.png 722513096.009.png 722513096.010.png 722513096.011.png 722513096.012.png
Język polski
100 dyktand, testów
i zabaw
Barbara Janik-Płocińska • Ewa Pawlic-Rafałowska
722513096.013.png
Autorki: Barbara Janik-Pğociġska, Ewa Pawlic-Rafağowska
Redaktor prowadzãcy: Sabina Bauman
Redakcja i korekta: Redakcja j÷zyka polskiego wydawnictwa Langenscheidt Polska
Okğadka: Janusz Obğucki
Ilustracje: Sabina Bauman
Skğad i ğamanie: Kasjopeja
Koordynator nagrania: Agnieszka Drewno
Realizator dŏwi÷ku: Andrzej Bazylko
Lektorzy: Agnieszka Drewno, Mariusz Gzyl
© 2009 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa
Langenscheidt Polska Sp. z o. o.
02-548 Warszawa
ul. Graőyny 13
www.langenscheidt.pl
ISBN 978-83-7476-999-0
722513096.014.png 722513096.015.png 722513096.016.png 722513096.017.png 722513096.018.png 722513096.019.png 722513096.020.png 722513096.021.png 722513096.022.png 722513096.023.png 722513096.024.png 722513096.025.png 722513096.026.png 722513096.027.png 722513096.028.png 722513096.029.png 722513096.030.png 722513096.031.png 722513096.032.png 722513096.033.png
S pis treści
Rz czy ż ? ...................................................................................... 14
Ch czy h ? ...................................................................................... 21
Ą , ę czy om , on , em , en ? ............................................................ 29
I , ii , czy ji w zakończeniach rzeczowników? ................................ 37
Wielką czy małą literą? ................................................................. 43
Nie łącznie czy rozdzielnie? ......................................................... 52
Bym , byś , by łącznie czy rozdzielnie? .......................................... 60
Nie tylko dla orłów! – dyktanda ogólne ....................................... 66
Klucz odpowiedzi ......................................................................... 70
3
722513096.034.png
W stęp
– Popatrz, jaki lud na placu przed zamkiem! (jaki tłum!)
– Popatrz, jaki lód na placu przed zamkiem! (jak ślisko!)
Może błękitne, może szmaragdowe? (ma oczy ta dziewczyna)
Morze błękitne, szmaragdowe (rozciągało się aż po horyzont).
Powyższe wypowiedzenia to przykład wieloznaczności, które często występują w języku polskim.
Jedynie prawidłowy zapis wyrazów umożliwi w tym wypadku właściwą komunikację. Znajomość or-
tografii pozwoli więc uniknąć wielu nieporozumień, ale także uchroni nas przed ośmieszeniem się.
Wiemy, że umiejętność poprawnego pisania jest niezbędna nie tylko w szkole, ale także w co-
dziennym życiu. Niestety, do niedawna ortografię kojarzono wyłącznie z wykonywaniem żmudnych
ćwiczeń, wkuwaniem reguł i pisaniem niezbyt ciekawych tekstów. Istne tortury!
Dlatego proponujemy potraktować spotkanie z ortografią jako interesującą, a zarazem pożytecz-
ną zabawę, która stanowi odpowiedź na indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów. Właśnie
w tym celu powstała niniejsza publikacja. Zamieszczone w niej ćwiczenia, zabawy i dyktanda dosto-
sowane są do różnych typów pamięci, uzdolnień i cech charakteru młodego Odbiorcy.
Książka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych.
W ośmiu rozdziałach omówione zostały podstawowe zasady ortografii. Są one obudowane licz-
nymi ćwiczeniami, zabawami dydaktycznymi, krzyżówkami, łamigłówkami, które nie tylko uatrakcyj-
niają naukę, ale przede wszystkim pomagają szybciej opanować materiał.
Aby ułatwić naukę młodym Odbiorcom, zastosowaliśmy w ćwiczeniach zasadę stopniowania
trudności. Innymi słowy – im dalej w las, tym więcej drzew. W myśl tej zasady ostatnią część każ-
dego rozdziału stanowi zbiór dyktand, których tematyka jest bliska młodym ludziom. Większość
z zaprezentowanych tutaj krótkich opowiadań to zabawne historie z zaskakującą puentą, odwołujące
się do wrażliwości, poczucia humoru i intelektu odbiorcy. Podobne warunki spełniają także teksty
zawarte w rozdziale Nie tylko dla orłów – dyktanda ogólne. Starałyśmy się, aby zaproponowane przez
nas dyktanda zainteresowały ucznia, zaintrygowały go i skłoniły do myślenia nie tylko nad ortografią.
Nie od dziś wiadomo wszak, że uczeń zainteresowany – to uczeń efektywny!
Aby zaprzyjaźnić się z ortografią, uczeń powinien najpierw zapoznać się z materiałem teoretycz-
nym zawartym w każdym rozdziale. Poprawne pisanie opiera się przecież na znajomości zasad i re-
guł, rządzących ortografią. Po oswojeniu się z teorią, warto oddać się umysłowej rozrywce. Kolejny
etap nauki to wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce, czyli napisanie tekstu dyktanda.
Niewątpliwym atutem publikacji jest dołączona do niej płyta CD, zawierająca wybrane dyktanda
w wersji audio. Dzięki temu rozwiązaniu można samodzielnie sprawdzić swoje postępy w nauce
i, krok po kroku, oswoić trudną polską pisownię!
Życzymy dobrej zabawy w Krainie Ortografii!
Autorki
5
722513096.035.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin