INSTRUKCJA WKLEJANIA ZDJĘĆ DO PHOTOSHOPA.STANISŁAW.txt

(1 KB) Pobierz
INSTRUKCJA OSADZENIA ZDJ�CIA W RAMCE


1.(PLIK) Otwieramy wybrane zdj�cie w Photoshopie .

(ZAZNACZ) zaznaczamy je TRZEBA KONIECZNIE ZAZNACZY� KLIKAJ�C(( Ctrl+A ))NAST�PNIE

WCHODZIMY W EDYCJ� I KLIKAMY NA kopiuj ((Ctrl + C))

2.(PLIK) Otwieramy dowoln� ramk�.

(EDYCJA)KLIKAMY NA NAPIS Wklej do niej zdj�cie ( Ctrl + V ) 

NA DOLE Z BOKU S� DWIE MINIATURKI NAJE�DZAMY MYSZK� NA ZDJ�CIE I PRZECI�GAMY NA DO� POD RAMK�

AUTOMATYCZNIE ZDJ�CIE ZNAJDZIE SI� POD RAMK�

3. Teraz dopasowujemy zdj�cie do ramki i je�li jest taka potrzeba zmieniamy rozmiar zdj�cia

(EDYCJA)NACISKAMY PRZEKSZTA��SWOBODNIE I JU� MO�EMYZDJ�CIE SOBIE DOPASOWA�

ZMNIEJSZY� CZY POWI�KRZY� ( Ctrl + T )

4. Jak ju� wszystko jest gotowe zapisujemy 

(PLIK)ZAPISZ JAKO JAK SI� OTWORZY OKNO TO TU GDZIE PISZE FORMA NACISKAMY I WYBIERAMY JPEG

(JPG.JPEG.JPE)NACISKAMY ZAPISZ I GOTOWE       ( Ctrl + Shift + S )


UWAGA JE�LI NIE WSKARZEMY GDZIE MA ZAPISA� NA PRZYK�AD PULPIT TO NAM ZAPISZE
DO FODERU SK�D BY�A BRANA RAMKA

PRO�CIEJ JU� NIE MO�NA TEGO OPISA� JE�LI DOK�ADNIE B�DZIE ROBIONE JAK TU NAPISANE TO WSZYSTKO SI� U D A
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

	


Zgłoś jeśli naruszono regulamin