Michael Newton - Wędrówka dusz.pdf

(1250 KB) Pobierz
Microsoft Word - Michael_Newton_-_Wedrowka dusz.doc
Dr Michael Newton
WĘDRÓWKA DUSZ
STUDIUM STANU ŻYCIA POMIĘDZY WCIELENIAMI
Ponad 200.000 sprzedanych egzemplarzy!
SPÓJRZ OCZYMA NIEŚMIERTELNEJ DUSZY.
Dlaczego znaleźliśmy się na Ziemi? Dokąd udamy się po śmierci? Co się z nami stanie, kiedy
tam dotrzemy? Napisano wiele książek na temat poprzednich wcieleń, ale bardzo niewiele o
nieprzerwanej egzystencji naszych dusz podczas oczekiwania na powtórne narodziny - do
czasu ukazania się tej wstrząsającej i prowokującej książki.
Kiedy dr Michael Newton, dyplomowany hipnoterapeuta, zaczął cofać swoich pacjentów
w czasie, aby wywołać w nich wspomnienia poprzednich wcieleń, przypadkowo dokonał
odkrycia o ogromnym znaczeniu - mianowicie, że możliwe jest „wejrzenie” w świat ducha
okiem umysłu osoby będącej w stanie hipnozy lub nadświadomości, oraz że badani znajdujący
się w tym odmienionym stanie potrafili powiedzieć mu, co robiła ich dusza między wcieleniami
na Ziemi.
To, o czym przeczytacie w tej książce, zachwieje waszymi dotychczasowymi
wyobrażeniami na temat śmierci. Autor w ciągu wielu lat zabrał do świata duchowego setki
osób. Przedstawiony tutaj szczegółowy opis 29 przypadków zawiera relacje zarówno ludzi
bardzo religijnych, jak i duchowo nie zaangażowanych oraz tych niezdecydowanych -
wszystkich, którzy wykazali godną uwagi konsekwencję w poszukiwaniu odpowiedzi na
pytania dotyczące świata duchowego.
Dr. Newton zdał sobie sprawę, że uzdrawiający proces odnalezienia swego miejsca w
świecie duchowym miał dla jego pacjentów o wiele większe znaczenie niż opis ich
poprzednich żywotów na Ziemi. „Wędrówka dusz” opisuje dziesięć lat jego badań i daje wgląd
w to, co pomaga nam zrozumieć cel leżący ponad naszymi życiowymi wyborami oraz to, jak i
dlaczego nasze dusze - i dusze tych, których kochamy - żyją wiecznie.
„Ta znakomita, głęboko poruszająca książka odkrywa niektóre z tajemnic życia w świecie
duchowym.”
NAPRA Trade Journal
”Wędrówka dusz” jest pierwszą prawdziwie nową, metafizyczną pracą, jaka ukazała się na
przestrzeni ostatnich lat.
Książka ta jest podstawową lekturą dla każdego, kto pragnie dowiedzieć się, co czeka go po
drugiej stronie.”
Dick Sutphen
„Mamy tu znakomite i trafne podejście do naszego przyszłego celu, którym jest próba
zrozumienia natury egzystencji.”
Towarzystwo Badań nad Przeszłym Życiem
Gazeta Terapeutyczna Winafred B. Lucas, Ph. D. i Carole Clark, M. S.
W.
REAKCJE CZYTELNIKÓW „WĘDRÓWKI DUSZ”
„Wędrówka dusz” jest arcydziełem, o którym będzie się długo pamiętać, nawet jeśli zapomni
się o innych książkach z tej dziedziny. Gratulacje.
Frank
Boston, MA
„Pańska książka uświadomiła mi moją wewnętrzną jaźń i dała mi poczucie sensu życia. Nie
wiem, jak mam Panu dziękować.”
Vicki
Amsterdam, Holandia
„Kiedy kupiłam „Wędrówkę dusz”, zabierałam ją wszędzie ze sobą, bo nie byłam w stanie się z
nią rozstać. Pańska książka poruszyła mnie jak żadna inna.
Viola
Toronto, Kanada
„Sadzę, że Pańskiej duchowo natchnionej książki nie można porównać z żadną inną literaturą
traktującą o Świecie Ducha, jego prawach i procesach.”
Joti Stambuł, Turcja
„Pańska książka „Wędrówka dusz” jest wielkim darem dla świata i uderzająco emanuje
prawdą.”
Madole Kona, Hawaje
„Muszę Panu powiedzieć, że „Wędrówka dusz” jest najpoważniejszą i najbardziej interesującą
książką, jaką znam, opisującą okres życia między wcieleniami. Żadna inna książka nie zawiera
tylu szczegółów. Jej moc pochodzi z Pańskiej metody krytycznego badania Pańskich
pacjentów.”
Zeljko
Tybinga, Niemcy
„Wędrówka dusz” jest klasyką, która powinna znaleźć się w każdej bibliotece. Zastanawiam
się, czy zdaje Pan sobie sprawę, ile serc Pan poruszył.
- J.C.
Dublin, Irlandia
Peggy, ukochanej żonie i bratniej duszy
Poza wdzięcznością za ogromny wkład mojej żony, specjalne podziękowania należą się Norze
Mayper, Johnowi Faheyowi oraz tym współpracownikom, którzy ofiarowali mi swój czas
redagując, doradzając i udzielając zachęty. Dziękuję także wszystkim moim pacjentom, których
hart ducha oraz zgoda na me podróżowanie wraz z nimi ścieżkami ich umysłów, uczyniły moje
badania możliwymi.
O AUTORZE
Michael Duff Newton posiada doktorat z doradztwa personalnego, jest też dyplomowanym
kalifornijskim hipnoterapeutą oraz członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologii
Szkolnej. Pracował na wydziałach wyższych instytucji oświatowych jako nauczyciel,
administrator i doradca personalny. Prowadził też działalność na polu zdrowia psychicznego -
pracował dla agencji rządowych jako pomocnik w grupach ludzi uzależnionych od środków
chemicznych. Obecnie prowadzi prywatną praktykę hipnoterapeutyczną, zajmując się
reorientacją zachowań oraz pomocą ludziom w odnalezieniu ich wyższej duchowej jaźni.
Dzięki rozwinięciu własnej metody „regresji wiekowej” (age-regression) dr Newton odkrył, że
możliwe jest przeniesienie pacjentów poza ich doświadczenia z poprzednich żywotów, w celu
odkrycia bardziej znaczącej egzystencji nieśmiertelnej duszy pomiędzy wcieleniami. Lata badań
dr Newtona nad życiem w świecie duchowym są tematem jego pierwszej książki.
Dr Newton jest historykiem, astronomem amatorem, podróżuje po świecie i jest zagorzałym
turystą. Do niedawna mieszkał w Los Angeles, obecnie wraz z żoną urządza swój dom w
Górach Sierra Nevada w północnej Kalifornii.
INNE KSIĄŻKI AUTORA
Przeznaczenie dusz ( Llewellyn, 2001 )
JEŚLI CHCECIE NAPISAĆ DO AUTORA
Jeśli pragniecie nawiązać kontakt z autorem, napiszcie do niego na adres Llewellyn
Worldwide, a my przekażemy wasz list. Zarówno autor, jak i wydawca z przyjemnością
powitają korespondencję i dowiedzą się, czy lektura tej książki sprawiła wam radość i czy wam
pomogła. Llewellyn Worldwide nie może zagwarantować, że odpowie na każdy list, ale z
pewnością każdy zostanie przekazany.
Prosimy, piszcie na adres:
Dr Michael Newton
c/o Llewellyn Worldwide
P.O. Box 64383, Dept. K 485- 5, St. Paul, MN 55164- 0383, USA.
Prosimy dołączyć zaadresowaną kopertę ze znaczkiem lub 1$ na pokrycie kosztów przesyłki
pocztowej.
W przypadku innych krajów prosimy dołączyć kupon międzynarodowej opłaty pocztowej.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ PIERWSZY.................................................................ŚMIERĆ I ODEJŚCIE
ROZDZIAL DRUGI ..................................................BRAMA DO SWIATA DUCHOWEGO
ROZDZIAŁ TRZECI..............................................................................POWRÓT DO DOMU
ROZDZIAŁ CZWARTY....................................................................WYSIEDLONA DUSZA
ROZDZIAŁ PIĄTY......................................................................................ORIENTACJA
ROZDZIAŁ SZÓSTY.........................................................................................PRZEMIANA
ROZDZIAŁ SIÓDMY...............................................................................UMIEJSCOWIENIE
ROZDZIAŁ ÓSMY...........................................................................NASI PRZEWODNICY
ROZDZIAL DZIEWIĄTY..............................................................DUSZA POCZĄTKUJĄCA
ROZDZAŁ DZIESIĄTY..................................................DUSZA NA ETAPIE POŚREDNIM
ROZDZIAŁ JEDENASTY.........................................................DUSZA ZAAWANSOWANA
ROZDZIAŁ DWUNASTY...............................................................................DOBÓR ŻYCIA
ROZDZIAŁ TRZYNASTY...........................................................WYBÓR NOWEGO CIAŁA
ROZDZIAŁ CZTERNASTY...............PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W NOWYM CIELE
ROZDZIAŁ PIĘTNASTY..............................................................PONOWNE NARODZINY
WNIOSKI KOŃCOWE
INDEKS
WPROWADZENIE
Czy obawiamy się śmierci? Czy zastanawiamy się nad tym, co się stanie po naszej
śmierci? Czy jest możliwe, że posiadamy duszę pochodzącą z innego wymiaru, która wróci tam
po śmierci ciała, czy są to tylko pobożne życzenia, wywołane naszym lękiem?
To paradoks, że ludzie, w odróżnieniu od wszystkich innych stworzeń na Ziemi, muszą
przezwyciężyć swój lęk przed śmiercią, aby prowadzić normalne życie. Mimo to, nasz
biologiczny instynkt nigdy nie pozwoli nam zapomnieć o tym ostatecznym zagrożeniu naszego
istnienia. W miarę starzenia się, w naszej świadomości rodzi się widmo śmierci. Nawet ludzie
religijni obawiają się śmierci jako końca osobowej egzystencji. Najwyższe stadium lęku przed
śmiercią przywodzi na myśl nicość, która położy kres wszelkim związkom z rodziną i
przyjaciółmi. Umieranie sprawia, że wszystkie nasze ziemskie cele wydają się błahe i bez
znaczenia.
Gdyby śmierć była końcem wszystkiego, wówczas rzeczywiście życie nie miałoby sensu.
Jednakże, jakaś wewnętrzna moc pozwala ludzkim istotom wyobrazić sobie przyszłe życie i
poczuć związek z wyższą potęgą, a nawet z wieczną duszą. Jeśli w istocie posiadamy duszę, to
gdzie udaje się ona po śmierci? Czy naprawdę poza naszym fizycznym wszechświatem istnieje
jakiś rodzaj nieba, zamieszkanego przez inteligentne dusze? Jak ono wygląda? Co będziemy
robić, gdy się tam udamy? Czy istnieje najwyższa istota sprawująca pieczę nad tym rajem? Te
pytania są tak stare, jak sama ludzkość, a wciąż dla większości z nas stanowią tajemnicę.
Prawdziwe rozwiązanie zagadki życia po śmierci dla większości ludzi pozostaje zamknięte
za duchowymi drzwiami. Dzieje się tak dlatego, że ulegliśmy amnezji, jeśli chodzi o tożsamość
naszej duszy, która to tożsamość, na poziomie świadomości, wspomaga połączenie duszy i
ludzkiego umysłu. W ciągu ostatnich kilku lat opinia publiczna słyszała o ludziach, którzy
przeżyli stan śmierci klinicznej, a wróciwszy do życia, opowiadali o tym, że widzieli długi
tunel, jasne światła, a nawet doświadczyli krótkich spotkań z przyjaznymi duchami. Jednakże
żadna z tych relacji, opisanych w wielu książkach o reinkarnacji, nigdy nie dała nam nic prócz
zaledwie wzmianki o rzeczywistej problematyce życia po śmierci.
Książka ta jest dziennikiem opisującym precyzyjnie świat duchowy. Przedstawia szereg
autentycznych przypadków, które ujawniają dokładne szczegóły dotyczące tego, co dzieje się z
nami, kiedy kończy się nasze życie na Ziemi. Zabierze nas ona poza duchowy tunel do samego
świata duchowego, gdzie dowiemy się, co dzieje się z duszami, zanim ostatecznie wrócą na
Ziemię w innym wcieleniu.
Jestem z natury sceptykiem, choć pozornie książka ta może świadczyć o czymś
przeciwnym. Jako psycholog i hipnoterapeuta specjalizuję się w modyfikacji behawioralnej
służącej leczeniu zaburzeń psychicznych. Znaczna część mojej pracy związana jest z
krótkoterminową terapią poznawczą stosowaną wobec moich pacjentów, która pomaga im
połączyć myśli z emocjami tak, aby wywołać zdrowe zachowanie. Wspólnie ujawniamy
znaczenie, funkcję i konsekwencje ich przekonań, ponieważ wychodzę z założenia, że żaden
problem mentalny nie jest urojony.
W początkach mojej praktyki powstrzymywałem ludzi przed zadawaniem pytań
dotyczących poprzedniego życia, ponieważ byłem zwolennikiem terapii tradycyjnej. Kiedy
wykorzystywałem hipnozę oraz techniki ribertingu (age-regression), aby ustalić przyczyny
niepokojących wspomnień i urazów z dzieciństwa, uważałem wszelkie próby dotarcia do
poprzedniego życia za niezgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i praktyką kliniczną.
Moje zainteresowanie reinkarnacją i metafizyką miało jedynie charakter czysto teoretyczny do
momentu, gdy rozpocząłem leczenie stanów bólowych u pewnego młodego człowieka.
Pacjent ten uskarżał się na chroniczny ból prawej strony ciała, nękający go przez całe
życie. Jedną z metod hipnoterapii, służącą uśmierzaniu bólu, jest nakierowanie pacjenta na
zwiększenie bólu tak, by nauczył się go zmniejszać i w ten sposób osiągać nad nim kontrolę.
Podczas jednej z naszych sesji związanych z intensyfikacją bólu, człowiek ten, aby odtworzyć
swoje cierpienie, wyobraził sobie, że został pchnięty nożem. Szukając źródeł tego obrazu,
ostatecznie odkryłem, że podczas I wojny światowej był on żołnierzem i zginął pchnięty
bagnetem we Francji. Dzięki temu byliśmy w stanie całkowicie wyeliminować ból.
Zachęcony przez pacjentów zacząłem eksperymentować, cofając niektórych z nich w
czasie przed ich ostatnie życie na Ziemi. Początkowo zależało mi, aby integracja obecnych
potrzeb, przekonań i obaw stworzyła wyobrażenie wspomnień. Wkrótce jednak zdałem sobie
sprawę, że nasze głęboko zakorzenione wspomnienia zawierają zespół przeszłych doświadczeń,
zbyt prawdziwych i połączonych ze sobą, aby można je było zignorować. Uświadomiłem sobie,
jak ważny z punktu widzenia terapii jest związek pomiędzy ciałem a wydarzeniami z naszych
poprzednich wcieleń oraz tym, kim jesteśmy dzisiaj.
Następnie dokonałem odkrycia o niezwykłym znaczeniu. Zorientowałem się, że istnieje
możliwość wejrzenia w świat duchowy przy pomocy oczu umysłu hipnotyzowanej osoby, która
może zdawać relację z życia pomiędzy kolejnymi wcieleniami na Ziemi.
Tym, co otworzyło mi drzwi do świata duchowego, był przypadek kobiety w średnim
wieku, będącej niezwykle wrażliwym medium hipnotycznym. Opowiadała mi o poczuciu
samotności i odosobnienia będąc na tym delikatnym etapie, kiedy pacjent kończy opisywanie
swojego ostatniego życia. Ta niezwykła indywidualność prawie samodzielnie wkroczyła na
najwyższy poziom świadomości. Nie zdając sobie sprawy z tego, że w istocie podałem
nadzwyczaj krótką komendę do tego działania, zasugerowałem jej, aby znalazła przyczynę swej
obecnej samotności. W tym momencie mimowolnie użyłem jednego ze słów inicjujących
duchowe przywołanie. Zapytałem również, czy miała szczególnie bliską grupę przyjaciół, za
którymi tęskni.
Wówczas moja pacjentka zaczęła nagle płakać. Kiedy poprosiłem ją, żeby powiedziała, co
się stało, wyrzuciła z siebie: „ Tęsknię za niektórymi przyjaciółmi z mojej grupy i dlatego
jestem tak samotna na Ziemi.” Byłem zakłopotany i zapytałem, gdzie dokładnie znajdowała się
ta grupa przyjaciół. „Tutaj, w moim wiecznym domu”, odpowiedziała po prostu, „ i w tej chwili
Zgłoś jeśli naruszono regulamin