sherborne.pdf

(229 KB) Pobierz
METODA WERONIKI SHERBORNE
Anna Owczarek
Nauczyciel Przedszkola Nr 15 w Sieradzu
METODA WERONIKI SHERBORNE -
Własne spostrzeżenia z pracy w grupie integracyjnej
Weronika Sherborn niewiele pisała o swojej pracy i metodzie. w Polsce dostępne są
tylko dwa artykuły i . Jej dorobek to przede wszystkim pokolenia wychowanych przez nią
nauczycieli i terapeutów.
Metoda nawiązuje do najbardziej pierwotnego sposobu porozumiewania się jakim jest „ język
Ciała”. Często zapominamy o znaczeniu tej formy naszej komunikacji z innymi. Przez
uświadomienie sobie jej wartości nasz kontakt emocjonalny staje się głębszy, bardziej żywy.
W życiu codziennym rezygnujemy z emocjonalności, bliskości, miękkości. Nie lubimy
wyrażać naszych uczuć i emocji.
Dzięki doświadczeniom z zajęć można nauczyć się cenić bliskość drugiego człowieka.
Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą
uniwersalną.
Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, z osobami
o różnych zaburzeniach rozwojowych, atakże zosobami oprawidłowym rozwoju.
W.Sherborne rozumie swoją metodę jako podejście pedagogiczne, umożliwiające
doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. w Polsce metoda
ruchu rozwijającego została wprowadzona w latach 70-tych, kiedy to W. Sherborne wraz ze
swoimi współpracownikami, Anną Leonard i Georgem Hillem prowadziła w naszym kraju
szkolenie dla nauczycieli. Osobami , które jako pierwsze zaczęły stosować w Polsce Ruch
Rozwijający Weroniki Sherborne były: Maria Przasnyska i Izabela Korsak. Pracowały one tą
metodą z dziećmi z upośledzeniem umysłowym
i z dziećmi autystycznymi.
Weronika Sherborne była uczennicą Rudolfa Labana i Ullman w Studio Sztuki Ruchu
w Manchesterze. Tam doszła do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe
potrzeby.
Po pierwsze, pragną dobrze czuć się we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad
nim panować i „słuchać” własnego ciała. Po drugie, odczuwają potrzebę nawiązywania
kontaktów z innymi. Wszystkie te potrzeby, dobry kontakt z własnym sobą i z innymi ludźmi
jest możliwy
dzięki dobremu nauczaniu ruchu.
Weronika Sherborne przy współpracy Rudolfa Labana opracowała metody pracy z dziećmi
korygującymi zaburzenia i stymulujące rozwój ( schemat 1 ).
ANALIZA RUCHU wg R. LABANA
W. Sherborne wykorzystała do tego cechy ruchu R.Labana (schemat 2).
- W jaki sposób porusza się ciało?
- W którym kierunku porusza się ciało?
- Która część ciała porusza się część
czy
czy
całość góra tułów
1
czy czy czy
jedna część? dół? obwód ciała?
Czas trwania zajęć – 25 minut
Zajęcia prowadzą dwie osoby.
- Prowadzący nawiązuje kontakt z każdym dzieckiem
- Prowadzący bierze udział w każdym ćwiczeniu
- Oszczędność ruchów (mówić ciałem)
- Nie ma rywalizacji i współzawodnictwa
- Każdy może osiągnąć sukces.
Charakterystyczne dla metody W. Sherborne są następujące zasady:
- ćwiczenia muszą być radosną zabawą dla dziecka
- początek zajęć, to ćwiczenia, które dają poczucie bezpieczeństwa i oparcia
- koniec zajęć zawsze ćwiczenia relaksacyjne
- uczenie używania siły i delikatności
- na przemienność ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne
- na przemienność roli dziecka (uległa, dominująca) uczciwość w użyciu siły
- utrzymywanie z dzieckiem kontaktu wzrokowego
- stymulacja aktywności dziecka (większość ćwiczeń na poziomie podłogi)
- stopniowe rozszerzanie kręgów doświadczeń społecznych.
W czasie trwania zajęć osoby prowadzące obowiązuje:
- poczucie humoru
- stosowanie pochwał
- bez oceny i krytyki
- stopniowanie trudności
- bazowanie na mocnych stronach dziecka
- spontaniczność
- zawsze podejmowanie prób nawiązania kontaktu z dzieckiem.
Piotruś trafił do naszego przedszkola we wrześniu 2001 r. w czerwcu przyszła mama
zapytać się o wolne miejsce w grupie 5-cio latków. Stwierdziła: „Mam dziecko opóźnione
w rozwoju. Piotruś urodził się z podejrzeniem porażenia mózgowego. Leżał w inkubatorze,
miał kłopoty z oddychaniem, był mało aktywny”. Jak wynika z relacji mamy otrzymywał
antybiotyk. Miał kłopoty trawienne, źle spał. Jego rozwój ruchowy był opóźniony.
Samodzielnie zaczął siadać około 14 miesiąca. Pewne samodzielne kroki zrobił w wieku 2 lat
2 miesięcy. Biegał w sposób specyficzny, machał bardzo szybko rączkami.
Lewa nóżka przekrzywiała się do środka, co utrudniało mu poruszanie się i utrzymywanie
równowagi. Często był podniecony bez widocznego powodu. Wtedy krzyczał, biegał, machał
rączkami. Nie nawiązywał kontaktu wzrokowego.
W zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborn uczestniczył Piotruś, jego
mama oraz starsza siostra Ewa. Chłopiec świetnie radził sobie w tunelu i wyczołgiwał się
spod mamy. Śmiał się, gdy ćwiczenia sprawiały mu przyjemność. Ćwiczenia ruchu
rozwijającego pozwoliły nawiązać kontakt z dzieckiem i dały szansę Piotrusiowi na
nawiązanie kontaktu z innymi. Rodzicom pokazały jeszcze jedną drogę rehabilitacji przez
2
Zasadą pierwszą ogólną w ćwiczeniach W. Sherborne jest dobrowolność uczestnictwa.
zabawę. Poprawa następowała stopniowo. Systematyczna i konsekwentna praca całej rodziny
przyniosła oczekiwane efekty po kilku miesiącach pracy.
Ruch Rozwijający może pomóc dzieciom w dwóch głównych sferach rozwojowych:
- w rozwoju fizycznym
- w rozwoju osobowości.
Dzieci mają satysfakcję z własnych, nawet małych dokonań, korzystają z doświadczeń
ruchowych, zaczynają się uśmiechać. Widać na ich buziach radość i zadowolenie. Rodzicom
i rodzeństwu pozwala pomóc zrozumieć potrzeby dziecka
Z problemami, a jednocześnie przełamać bariery komunikowania się. Jednocześnie sam
nauczyciel odczuwa satysfakcję z faktu, że jego praca z dzieckiem i jego rodziną daje dobre
wyniki, choć nie przychodzą one od razu. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są po prostu
potrzebne dla lepszego i pełniejszego rozwoju jego wychowanków.
Schemat 1.
3
12038755.001.png
Schemat 2.
Bibliografia:
1. i Sherborne W. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Szkoła
Specjalna 1983, nr 4. Sherborne W. (1984) Ćwiczenia ruchowe dla dzieci umysłowo
niepełnosprawnych. W: Gałkowski T. (red) Dziecko autystyczne i jego rodzice. Poradnik
Wychowawcy. Warszawa PTWZK
2. 2. . Sherborne W.Ruch rozwijający dla dzieci. Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe
PWN
4
12038755.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin