Głowacka Maria - Metaloznawstwo.pdf

(6016 KB) Pobierz
10151829 UNPDF
POLITECHNIKA
GDAŃSKA
PRACA ZBIOROWA
METALOZNAWSTWO
POD REDAKCJĄ
MARII GŁOWACKIEJ
Wydanie zmienione i poprawione
Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów: Mechanicznego,
Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Zarządzania i Ekonomii
GDAŃSK 1996
10151829.001.png
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO
WYDAWNICTW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Zbigniew Cywiński
REDAKTOR SKRYPTÓW
Zdzisław Puhaczewski
RECENZENCI
Stanisław Rudnik
Konstanty Cudny
AUTORZY OPRACOWANIA
Stanisław Butnicki, Janusz Ćwiek, Andrzej Degórski, Maria Głowacka,
Joanna Hucińska, Tadeusz Jankowski, Zbigniew Królikowski, Tadeusz Krzysztofowicz,
Jerzy Łabanowski, Stanisław Rymkiewicz, Waldemar Serbiński, Jan Stryjewski,
Zbigniew Zaczek
Wydanie I - 1988
Wydanie II - 1991
Wydano za zgodą
Rektora Politechniki Gdańskiej
Do nabycia w księgarnii Politechniki Gdańskiej
Ginach Główny PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel. 47 16 18
711/90
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Wydanie UL Nakład 2000+25+30+35 egz. Ark. wyd. 23,7. Ark. druku 24,0.
Przyjęto do druku 06.05.1996 r. Podpisano do druku 5.11.1996 r.
Zamówienie nr S/110/96. Cena zł 16,-
Wykonano w Zakładzie Graficznym Politechniki Poznańskiej
61-821 Poznań, ul. Ogrodowa 11, telefon 525-425
10151829.002.png
SPIS TREŚCI
5.1. Badania struktury krystalicznej metali metodą dyfrakcji promieni rentgenow-
4
7.1.3. Warunki rozprzestrzeniania się pęknięć w materiałach sprężysto-plastycz-
9. PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ METALI I STOPÓW - WYŻARZANIE
10. PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ - HARTOWANIE I ODPUSZCZANIE
5
12.1. Wpływ dodatków stopowych na przemiany alotropowe żelaza i układ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin