Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E36 v2 [Ruberia].txt

(17 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2017}{2026}L.
{2036}{2068}Chc� si� z tob� spotka�.
{2090}{2163}{y:i}Przysta� Daikoku, |{y:i}znana r�wnie� pod nazw� "Yellow Box".
{2180}{2252}28-go, o pierwszej po po�udniu. |Mo�e by�?
{2269}{2287}Tak.
{2288}{2375}Rozbierz si� ze wszystkiego,| a ubrania w�� do pud�a.
{2401}{2436}Mo�esz si� tym zas�oni�.
{2444}{2484}{y:i}Takada, nic ci nie jest?
{2485}{2505}Yagami.
{2507}{2637}Zrobi�am to, co mi kaza�e�. |Za wszelk� cen� stara�am si� przetrwa�.
{2638}{2734}Zrobi�am wszystko.| Pospiesz si�! Ratuj mnie!
{2743}{2910}{y:i}Kiyomi Takada, samob�jstwo.|{y:i}26 stycznia 2013 o 14:32.
{2925}{3071}{y:i}Spali wszystkie swoje rzeczy i to, |{y:i}co zapisa�a, zanim sama zginie.
{3090}{3123}{y:i}Niestety mamy smutne wie�ci.
{3138}{3206}{y:i}Z dw�ch cia� znalezionych |{y:i}na miejscu wypadku...
{3223}{3373}{y:i}...jedno zosta�o zidentyfikowane jako Kiyomi Takada, |{y:i}jak poinformowali nas detektywi.
{3400}{3514}{y:i}W spalonym ko�ciele znaleziono r�wnie� ci�ar�wk�, |{y:i}a w niej motocykl.
{3523}{3595}{y:i}Prawdopodobnie to wyciek paliwa |{y:i}by� przyczyn� po�aru.
{3619}{3694}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}1.28
{3770}{3795}{y:i}To, co mnie teraz martwi...
{3804}{3856}{y:i}...to wyb�r nast�pnego rzecznika Kiry.
{3863}{3955}{y:i}Nadej�cie �wiata Kiry jest procesem nieodwracalnym.
{3974}{4056}{y:i}Odczuwamy g��boki �al |{y:i}z powodu �mierci pani Takady...
{4071}{4193}{y:i}...jednak wygl�da na to, �e nie mia�a ona |{y:i}odpowiednich kwalifikacji do bycia rzeczniczk�.
{4194}{4254}{y:i}To nie jest posada odpowiednia dla kobiety.
{4264}{4336}{y:i}Kiro, wybierz nas na swoich rzecznik�w!
{4346}{4404}{y:i}Nie! Prze��cz z powrotem na kana� Sakury...
{4423}{4450}To okropne.
{4450}{4475}Tak.
{4490}{4548}Po zidentyfikowaniu zw�ok Takady...
{4570}{4672}...na nowo wybuch�a walka |o posad� rzecznika Kiry.
{4725}{4788}{y:i}Os�dy ostatniej nocy przebieg�y perfekcyjnie.
{4798}{4904}{y:i}To znaczy, �e Takada i Mikami |{y:i}przez ca�y czas byli w kontakcie.
{4911}{4940}{y:i}Nie ma �adnych problem�w.
{5019}{5032}To Near!
{5099}{5108}L.
{5123}{5129}{y:i}Tak?
{5153}{5233}{y:I}Wiem, �e przeszkadzam, |{y:i}ale chodzi o nasze spotkanie...
{5361}{5451}{y:i}Mo�e by� 28. o pierwszej, tak?
{5475}{5485}Tak.
{5515}{5553}{y:i}Nic si� nie zmieni�o.
{5563}{5595}{y:i}Dok�adnie tak, jak my�la�em.
{5619}{5648}{y:i}Nie mam �adnych w�tpliwo�ci.
{5677}{5754}Dobrze, wi�c widzimy si� pojutrze, 28.
{5794}{5808}Zgadza si�.
{5968}{6007}Wi�c to ju� pojutrze?
{6021}{6057}Zaczyna si� robi� ciekawie.
{6068}{6073}Tak.
{6093}{6144}Ciekawe, co Near chce nam pokaza�.
{6173}{6212}{y:i}Matsuda... Ide...
{6231}{6314}{y:i}Tego dnia wszyscy mo�emy zgin��.
{6337}{6361}{y:i}Nie rozumiecie tego?
{6414}{6443}- Giovanni.|{y:i}- Tak?
{6455}{6509}- Poradzisz sobie? |{y:i}- Tak.
{6524}{6542}{y:i}Dam sobie rad�.
{6620}{6672}Kapitanie Lester, Ridner...
{6696}{6710}Giovanni...
{6751}{6772}Dajmy z siebie wszystko.
{7129}{7208}[28 stycznia 2013]
{7467}{7520}{y:i}Dzie� dobry.
{7552}{7593}Dzie� dobry.
{7652}{7670}{y:i}Po pierwsze...
{7680}{7746}...je�li chodzi o Amane, | uwolni�em j�.
{7766}{7807}Mo�ecie to sprawdzi�.
{7907}{7995}Nie wiem, o co chodzi. |Mo�e to w ramach rekompensaty.
{7999}{8133}Ale wyl�dowa�am w Teito Hotel Deluxe Suite! |Jest cudownie!
{8147}{8193}Naprawd�? To dobrze.
{8211}{8279}Zosta� tam na razie.
{8291}{8319}{y:i}Jasne.
{8372}{8426}Near, daj nam Mogiego.
{8439}{8568}Trzymamy notes w sejfie i potrzebujemy |kodu bezpiecze�stwa od wszystkich.
{8593}{8661}Rozumiem. Przeka�� mu to.
{8725}{8766}Tu Mogi. Kod to...
{8775}{8834}...62-324.
{8929}{8976}{y:i}Zosta� jeszcze m�j kod.
{9210}{9248}{y:i}Zab�jczy notes.
{9286}{9321}{y:i}"Spos�b u�ycia:"
{9333}{9421}{y:i}"Cz�owiek, kt�rego imi� zostanie |{y:i} zapisane w tym notatniku, umrze".
{9431}{9539}{y:i}"Notatnik zadzia�a tylko wtedy, gdy osoba zapisuj�ca imi� |{y:i} b�dzie mie� przed oczami twarz ofiary".
{9540}{9649}{y:i}"W ten spos�b nie zostan� pomylone |{y:i} osoby o tym samym nazwisku".
{9651}{9795}{y:i}"Osoba umrze w spos�b, jaki opiszesz, |{y:i}w przeci�gu 40 sekund od zapisania jej imienia".
{9804}{9886}{y:i}"Je�eli przyczyna �mierci nie zostanie sprecyzowana, |{y:i}osoba umrze na zawa� serca".
{9896}{10060}{y:i}"Po podaniu przyczyny �mierci, szczeg�y powinny |{y:i} zosta� zapisane w przeci�gu 6 minut i 40 sekund".
{10179}{10296}Near, mam notes. |To ja go przynios�.
{10309}{10395}L, nie masz nic przeciwko, |by pan Aizawa go ni�s�?
{10423}{10429}Near.
{10450}{10566}Domy�li�em si�, �e najlepiej b�dzie, |je�li to Aizawa go we�mie.
{10588}{10621}{y:i}Dzi�kuj� ci.
{10648}{10687}{y:i}Do zobaczenia na miejscu.
{11099}{11128}{y:i}Tutaj wszystko si� zako�czy.
{11149}{11170}{y:i}Nie...
{11183}{11212}{y:i}Dzi� wszystko si� zaczyna.
{11285}{11323}{y:i}Idealny �wiat Kiry.
{11407}{11470}{y:i}Wszyscy, kt�rzy wiedz� o notesie...
{11506}{11571}{y:i}...zgin�.
{11785}{11861}Near jest w �rodku. |Bez w�tpienia to on.
{11884}{11917}A wi�c chod�my.
{14047}{14176}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{14177}{14297}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Wanderer| Synchro: pilaF
{14743}{14826}{y:i}Near, nie dosi�gasz L do pi�t.
{14847}{14912}{y:I}Nie jeste� godzien nosi� jego maski.
{14949}{15010}L, tych czworo nale�y do SPK.
{15029}{15067}A ten w masce to Near.
{15081}{15154}Nie mo�emy si� zgodzi� na co� takiego!
{15163}{15220}Sam podejrzewa�e� kogo� o bycie Kir�...
{15224}{15319}...a teraz chowasz si� pod mask�!
{15378}{15406}To zwyk�a ostro�no��.
{15420}{15554}Prawdopodobnie Kira widzia� |ju� wszystkie twarze pr�cz mojej.
{15572}{15649}A to oznacza, �e ich imiona |mog�y ju� zosta� zapisane.
{15664}{15701}Dlatego przez godzin�...
{15713}{15856}Nie, przez trzydzie�ci minut |pozw�lcie mi sprawdzi�, czy nikt nie zginie.
{15861}{15951}Co ty gadasz? Zamierzasz czeka� |i patrze�, czy umrzemy?
{15960}{16041}{y:i}Je�li Raito jest Kir�, |{y:i}to ca�kiem mo�liwe.
{16046}{16122}{y:i}Zw�aszcza teraz, |{y:i}gdy nie jeste�my mu ju� potrzebni.
{17080}{17160}{y:i}To strata czasu.
{17161}{17177}{y:i}Near...
{17192}{17289}{y:i}Nigdy nie s�dzi�em, �e tak trudno |{y:i}b�dzie mi powstrzymywa� �miech.
{17317}{17373}{y:i}Czeka na Jego nadej�cie.
{17373}{17411}{y:i}Widz� to po nim.
{17532}{17545}Near!
{17560}{17638}Min�o 30 minut i nic si� nie sta�o!
{17645}{17668}Oczywi�cie, �e nie.
{17673}{17723}Poniewa� Kiry tu nie ma.
{17762}{17828}W porz�dku, nikomu nic si� nie sta�o.
{17847}{17877}�ci�gn� mask�.
{18427}{18480}O co chodzi, Near?
{18501}{18549}Wci�� na co� czekasz?
{18584}{18658}Czekam... Tak, dok�adnie.
{18664}{18718}Czekam...
{18721}{18812}...na nadej�cie kogo�, |kto wype�ni nasz kr�g.
{18816}{18866}N...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin