Sex And The City S1E01 - Sex And The City [RavyDavy].txt

(20 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[489][544]/Dawno, dawno temu angielska dziennikarka|/przyjecha�a do Nowego Yorku.
[579][597]/Elizabeth by�a atrakcyjna i m�dra
[599][637]/i od razu zahaczy�a o stanowi�cego|/dobr� parti� kawalera.
[639][667]Pytanie pozostaje, czy to|jest firma, kt�r� chcemy?
[669][687]/Tim mia� 42 lata.
[689][707]/By� lubianym i szanowanym bankierem,
[709][749]/kt�ry zarabia� oko�o 2 miliony rocznie.
[759][823]/Spotkali si� pewnego wieczoru, jak na|/nowojorsk� mod� przysta�o, na otwarciu galerii.
[878][896]Podoba ci si�?
[898][936]Tak, wydaje mi si� bardzo interesuj�cy.
[938][956]Tak?
[958][976]Czuj� jakbym ci� zna�.
[978][996]W�tpi�.
[998][1017]- W�a�nie przeprowadzi�am si� z Londynu.|- Naprawd�?
[1019][1047]To moje ulubione miasto.
[1049][1067]- Naprawd�?|- W rzeczy samej.
[1069][1097]/To by�a mi�o�� od pierwszego wejrzenia.
[1099][1140]Wiesz, by� mo�e ju�|ci� gdzie� widzia�am.
[1189][1226]/Przez dwa tygodnie przytulali si�
[1239][1282]/...chodzili do|/romantycznych restauracji...
[1289][1317]/...uprawiali cudowny sex...
[1319][1365]/...i dzielili si� najbardziej|/intymnymi sekretami.
[1369][1417]/Pewnego wiosennego poranka, zabra� j� do domu, kt�ry|/zobaczy� w niedzielnym wydaniu "New York Times".
[1419][1467]Mo�e zaczniemy od samej g�ry?|Na g�rze s� cztery sypialnie.
[1469][1507]- Maj� pa�stwo dzieci?|- Jeszcze nie.
[1509][1527]/Tego dnia Tim wyskoczy� z pytaniem.
[1529][1557]Chcia�aby� pozna� moich|rodzic�w, we wtorek wieczorem?
[1559][1587]Z przyjemno�ci�.
[1589][1617]/We wtorek zadzwoni� ze z�� wiadomo�ci�.
[1619][1657]- Moja matka nie czuje si� zbyt dobrze.|- To przykre.
[1659][1687]- Mo�emy prze�o�y� spotkanie?|- Oczywi�cie.
[1689][1718]Powiedz mamie, �eby szybko|wraca�a do zdrowia.
[1720][1747]/Kiedy nie dosta�a od niego �adnej|/wiadomo�ci przez dwa tygodnie, zadzwoni�a.
[1749][1787]Tim, tu Elizabeth. Strasznie|d�ugo to przek�ada�e�.
[1789][1843]/Powiedzia�, �e mia� w�a�nie zadzwoni�|/i �e zadzwoni nast�pnego dnia
[1848][1867]Dra� nigdy wi�cej nie zadzwoni�.
[1869][1896]/- Powiedzia�a mi pewnego dnia przy fili�ance kawy...|- Nie rozumiem.
[1898][1937]W Anglii wsp�lne ogl�danie|domu znaczy�oby co�.
[1939][1997]/Wtedy zda�am sobie spraw�, �e nikt nie|/powiedzia� jej o ko�cu mi�o�ci na Manhattanie.
[1999][2036]/Witaj w "wieku nie-niewinno�ci".
[2040][2087]/Nikt nie jada �niada� u Tiffaniego i|/nikt nie ma romans�w do rozpami�tywania.
[2089][2118]/W zamian mamy �niadania o 7:00 rano.
[2120][2158]/I romanse, kt�re usi�uje si�|/jak najszybciej zapomnie�.
[2160][2197]/Samoobrona i dobicie|/interesu s� najwa�niejsze.
[2199][2233]/Kupidyn odlecia� w sin� dal.
[2249][2292]W jaki spos�b wpakowali�my|si� w ten ba�agan?
[2299][2337]/Takich kobiet w mie�cie s� tysi�ce.
[2339][2376]/Wszyscy je znamy i wszyscy|/zgadzamy si�, �e s� wspania�e.
[2378][2397]/Podr�uj�, p�ac� podatki,
[2399][2446]/wydadz� 400$ na par� sanda��w|/z rzemyk�w od Manolo Blahnik.
[2448][2475]/I s� samotne.
[2510][2527]To jest niczym zagadka Sfinksa.
[2529][2557]Dlaczego jest tyle wspania�ych|niezam�nych kobiet,
[2559][2587]a nie ma wspania�ych|nie�onatych facet�w?
[2589][2638]Badam te przypadki w mojej rubryce i|mam wspania�e �r�d�o: moich przyjaci�.
[2640][2678]Kiedy masz 20 lat, kobiety|kontroluj� zwi�zek.
[2680][2728]Do czasu kiedy sko�czysz 30 lat,|jeste� po�erany przez kobiety.
[2730][2764]Nagle faceci trzymaj� w�adz�.
[2770][2812]Nazywam to 'zamiana|w�adzy po trzydziestce'.
[2849][2877]Chodzi o wiek i biologi�.
[2879][2897]Je�eli chcesz si� o�eni�, tzn.|�e chcesz mie� dzieci, tak?
[2899][2937]Je�eli chcesz to zrobi� z kim� starszym|ni� 35 lat, musicie mie� dzieci od razu.
[2939][2967]O to mniej wi�cej chodzi.
[2969][3021]Te kobiety powinny zapomnie� o|ma��e�stwie... i dobrze si� bawi�.
[3039][3078]Mia�am przyjaci�k�, kt�ra zawsze umawia�a|si� z niesamowicie przystojnymi facetami.
[3080][3098]I po prostu dobrze si� bawi�a.
[3100][3148]Pewnego dnia si� obudzi�a i mia�a 41|lat. Nie mog�a ju� si� z nikim um�wi�.
[3150][3188]Za�ama�a si�, nie wyrabia�a z prac�
[3190][3239]i przenios�a si� z powrotem|do Wisconsin do swojej matki.
[3249][3289]Wierz mi, to nie jest historia, kt�ra|sprawia, �e m�czy�ni czuj� si� podle.
[3291][3328]Wi�kszo�� m�czyzn czuje si�|zagro�ona przez kobiety sukcesu.
[3330][3348]Je�eli chce si� zdoby� takich facet�w,
[3350][3395]trzeba trzyma� g�b� na|k��dk� i gra� wed�ug zasad.
[3419][3448]Ca�kowicie wierz�, �e mi�o��|przezwyci�a wszystko.
[3450][3468]Czasami wystarczy da�|jej odrobin� przestrzeni.
[3470][3521]Tego w�a�nie brakuje na Manhattanie.|Miejsca na romantyczno��.
[3549][3608]Problem tkwi w oczekiwaniach. Starsze|kobiety nie wezm� tego co jest dost�pny.
[3620][3668]Maj�c lat 30 my�lisz, dlaczego|mia�abym si� ustatkowa�.
[3680][3688]Wiesz?
[3690][3748]Im jeste�my starsi, tym bardziej zaw�amy|dla siebie grono ludzi do coraz mniejszego.
[3750][3788]To czego kobietom potrzeba|tak naprawd�, to Alec Baldwin.
[3790][3807]Nie ma w Nowym Yorku ani jednej kobiety,
[3809][3829]kt�ra nie odrzuci�a dziesi�ciu|wspania�ych facet�w
[3831][3867]poniewa� byli za niscy,|za grubi, albo za biedni.
[3869][3917]Umawia�am si� z niskimi, grubymi i|biednymi facetami. Nie ma �adnej r�nicy.
[3919][3957]S� tak samo egocentryczni|jak ci przystojni.
[3959][3987]Dlaczego te kobiety nie|po�lubi� t�ustego faceta.
[3989][4033]Dlaczego nie po�lubi�|wielkiej grubej beki sad�a.
[4039][4057]Weso�ych urodzin,
[4059][4086]droga Mirando.
[4100][4128]Weso�ych urodzin �yczymy ci dzi�.
[4130][4167]/Kolejne urodziny z okazji trzydziestych-kt�ry�|/urodzin z grup� nie zam�nych przyjaci�ek.
[4169][4198]/Wszystkie wola�y�my ciche obchody.
[4200][4218]Co chcesz przez to powiedzie�?
[4220][4274]Kobieta sukcesu w tym mie�cie mo�e|z trudem usi�owa� znale�� zwi�zek,
[4290][4318]albo uprawia� seks jak faceci.
[4320][4366]- M�wisz o wibratorach?|- Nie. M�wi� o braku uczu�.
[4371][4408]/Samanta Jones by�a natchnieniem Nowego|/Yorku. Dyrektorem 'Public Relations'.
[4410][4447]/Na�ogowo sypia�a z|/przystojnymi 20-latkami.
[4449][4477]Pami�tacie tego faceta z kt�rym|si� umawia�am? Jak on si� nazywa�?
[4479][4498]- Drew.|- Drew, B�g sexu.
[4500][4538]Nic nie czu�am. To by�o niczym:|'Musz� lecie�, zadzwoni� p�niej'.
[4540][4568]I zupe�nie potem o nim zapomnia�am.
[4570][4597]To dlatego, �e nie zadzwoni�.
[4599][4627]Z�otko, po raz pierwszy|w historii Manhattanu
[4629][4657]kobiety maj� tyle samo|w�adzy, co m�czy�ni.
[4659][4687]Plus dodatkowy luksus traktowania|m�czyzn jako obiekty seksualne.
[4689][4737]Tylko, �e m�czy�ni w tym|mie�cie nie chc� by� w zwi�zku
[4739][4769]a kiedy jeste� z nimi tylko|dla seksu, nie lubi� tego.
[4771][4809]- Nagle nie daj� rady w ��ku.|- Wtedy si� ich rzuca.
[4811][4829]Panie, prosz�, czy naprawd�|jeste�my, a� tak cyniczne?
[4831][4859]- Gdzie si� podzia�a romantyczno��?|- A kto jej potrzebuje?
[4861][4887]Zupe�nie jak z tym facetem,|Jeremiah. By� poet�,
[4889][4938]sex by� wspania�y, ale potem|chcia� mi czyta� swoje wiersze,
[4940][4978]chodzi� na kolacje i rozmawia� w ��ku,|a ja nawet nie chcia�am 'tego' zaczyna�.
[4980][5008]Co chcesz powiedzie�? Chcecie|powiedzie�, �e rezygnujecie z mi�o�ci?
[5010][5038]- To chore|- Uwierz mi, w�a�ciwy facet pojawi si�
[5040][5068]a o ca�ym tym gadaniu zapomnisz.
[5070][5108]- Racja!|- Odpowiedni facet to z�udzenie.
[5110][5118]Zacznijcie �y� w�asnym �yciem!
[5120][5137]Czyli uwa�asz, �e mo�liwym jest,
[5139][5179]�eby kobiety uprawia�y|sex jak m�czy�ni.
[5189][5227]- Zapominasz o 'Ostatnim Uwodzeniu'.|- Jeste� op�tana przez ten film.
[5229][5276]OK! Linda Fiorentino pieprz�ca|tego faceta przy p�ocie
[5280][5308]i nigdy nie maj�ca wyrzut�w sumienia w|stylu 'Bo�e, co ja najlepszego zrobi�am'.
[5310][5342]Nie znosi�am tego filmu.
[5350][5378]/Czy to prawda? Czy kobiety w|/Nowym Jorku rezygnowa�y z mi�o�ci
[5380][5413]/i przybiera�y na w�adzy.
[5420][5450]C� za kusz�ca my�l.
[5470][5527]Uwa�am, �e jedynym miejscem, gdzie wci�� mo�na|znale�� mi�o�� i romantyczno�� w Nowym Jorku
[5529][5549]jest spo�eczno�� homoseksualist�w.
[5551][5567]Mi�o�� heteroseksualna|sta�a si� odosobniona.
[5569][5588]Stanford Blatch by� moim|bliskim przyjacielem.
[5590][5637]By� w�a�cicielem agencji talent�w, kt�ra w|tej chwili sprowadza�a si� do jednego klienta.
[5639][5678]Wi�c chcesz mi powiedzie�,|�e si� zakocha�e�?
[5680][5718]Jakim cudem m�g�bym|teraz utrzyma� zwi�zek.
[5720][5748]Derek zajmuje 100% mojego czasu.
[5750][5768]Nie uwa�asz, �e to troch� obsesyjne?
[5770][5808]Carrie, jestem �arliw� osob�,|zale�y mi na jego karierze.
[5810][5838]Kiedy to b�dzie pod kontrol�, wtedy b�d� m�g�|si� skoncentrowa� na swoim �yciu osobistym.
[5840][5899]- Stanford, on jest modelem bielizny.|- Z w�asnym billboardem na Times Square!
[5910][5958]O Bo�e, nie odwracaj si�. 'To' czego nienawidzisz|najbardziej w swoim �yciu siedzi przy barze.
[5960][5979]/To by� Kurt Harrington.
[5981][6008]/Pomy�ka, kt�ra pope�ni�am|/kiedy mia�am 26 lat...
[6010][6028]/i 29...
[6030][6048]i 31.
[6050][6078]Carrie, nawet tam nie id�.
[6080][6108]No co ty, uwa�asz mnie za|masochistk�?! Ten facet to gnida!
[6110][6148]Dobrze, nie mam cierpliwo�ci,|by pociesza� ci� czwarty raz.
[6150][6199]- Wyluzuj si�. �adne uczucia nie pozosta�y.|- Dzi�ki ci Bo�e.
[6201][6238]Przepraszam, musz� i�� do toalety.
[6250][6288]To prawda, nie czu�am ju� nic do Kurta.
[6290][6328]Po tylu latach, w ko�cu|widzia�am go takim jakim by�
[6330][6348]egocentrycznym, odrzucaj�cym �mieciem
[6350][6378]kt�ry da� mi najlepszy sex jaki|kiedykolwiek mia�am w �yciu.
[6380][6424]Jednak�e po g�owie chodzi�|mi ma�y eksperyment.
[6481][6524]- Wow, Kurt, co ty robisz?|- Cze�� dziecinko.
[6549][6585]- Bo�e wygl�dasz bosko.|- Dzi�ki.
[6600][6617]Jak ci si� wiedzie?
[6619][6658]Ca�kiem, ca�kiem, nie narzekam, a tobie?
[6660][6688]Jak zwykle, prowa...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin