dw_sprawdzian_po_klasie_drugiej_njwsz.pdf

(1014 KB) Pobierz
703089262 UNPDF
Sprawdzian umiejętności po klasie II
Imię........................................................................ Nazwisko...............................................................
Klasa...................... Czas: 60 minut
Instrukcja dla uczennicy/ucznia
• Wpisz wyraźnie swoje imię, nazwisko i klasę.
• Czytaj uważnie wszystkie polecenia.
• Pisz długopisem i nie używaj korektora.
• Staraj się pracować uważnie i nie popełniać błędów w zadaniach.
• Jeśli się pomylisz, skreśl błędnie zapisaną literę lub wyraz i napisz obok poprawną odpowiedź.
Powodzenia!
1. Przeczytaj uważnie tekst. Ułóż pytania do podkreślonych fragmentów tekstu.
Miś i zakupy
Paddington miał talent do zakupów i niebawem wszyscy handlarze na
targu dobrze go znali. Okazał się niedźwiedziem dokładnym w rachunkach,
a zakupy traktował z należytą powagą. Gniótł łapą owoce, by sprawdzić, czy są
odpowiednio twarde, jak nauczyła go tego pani Bird. I stale miał oko na okazje
taniego zakupu. Zdobył sobie popularność wśród handlarzy . Ze skóry wychodzili,
żeby mu dogodzić, i co mieli najlepszego, odkładali dla Paddingtona.
Nasz niedźwiadek potrai za szylinga dostać więcej niż ktokolwiek inny
mawiała pani Bird. – Doprawdy, nie wiem jak on to robi. Chyba jest dusigroszem.
– Nie jestem dusigroszem – z oburzeniem odparł Paddington. – Po prostu się staram.
– Tak czy inaczej – powiedziała pani Bird – jesteś misiem na wagę złota.
Paddington bardzo serio odniósł się do słów pani Bird i sporo czasu spędzał
w łazience, ważąc się na wadze, która tam stała.
szyling – dawna moneta angielska
dusigrosz – człowiek chciwy na pieniądze, skąpiec
1.
2.
3.
• Wybierz z tekstu po 2 wyrazy z ó i rz . Uzasadnij ich pisownię według
wzoru: dół – doły.
5 p.
© Nowa Era Sp. z o.o. • Nowe Już w szkole • klasa 2 • Sprawdzian umiejętności po klasie II
216
703089262.117.png
2. Wybierz z tekstu po 2 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, wpisz je.
Rzeczowniki
Kto? Co?
Czasowniki
Co robi?
Przymiotniki
Jaki? Jaka? Jakie?
3 p.
3. Na podstawie tekstu z zadania 1. opisz w kilku zdaniach zachowanie
misia Paddingtona. Jakie miał cechy? Co lubił robić?
6 p.
4. Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej i napisz je.
ulica • niedźwiedź • talent • skóra • handlarz • dusigrosz
2 p.
5. Miś Paddington zwiedzał londyńskie zoo. Spotkał tam różne zwierzęta.
Pomóż mu uporządkować notatki z tej wyprawy. Wpisz nazwy zwierząt
w odpowiednie kolumny tabeli.
3 p.
papugi • szympans • motyle • żuraw • zebry • biedronki
ptaki
ssaki
owady
© Nowa Era Sp. z o.o. • Nowe Już w szkole • klasa 2 • Sprawdzian umiejętności po klasie II
217
703089262.128.png 703089262.139.png 703089262.149.png 703089262.001.png 703089262.012.png 703089262.023.png 703089262.034.png
6. Paddington wyjechał nad morze. W piątek zrobił 9 babek z piasku,
a w sobotę o 6 babek więcej. Ile babek zrobił Paddington w sobotę?
3 p.
Obliczenie:
Ile babek zrobił razem?
Obliczenie:
Odpowiedź:
Paddington był tydzień nad morzem.
W jakim dniu tygodnia Paddington wrócił do Londynu?
Możesz skorzystać z rysunku pomocniczego
czw. pt. sob. nd. pn. wt. śr. czw. pt. sob. nd. pn. wt. śr.
7. Oblicz działania i zamaluj okienko z poprawnym wynikiem.
30 + 40 = 60 70 80
90 – 40 = 40 50 60
2 p.
24 + 60 = 74 54 84
65 – 30 = 35 25 45
8. Oblicz działania.
5 . 5 =
20 : 5 =
7 . 2 =
3 p.
6 . 3 =
18 : 2 =
28 : 4 =
9. Paddington ułożył na 4 półkach po 3 swoje urodzinowe prezenty.
Ile prezentów ułożył Paddington?
1 p.
Obliczenie:
Odp.: Paddington ułożył
prezentów urodzinowych.
© Nowa Era Sp. z o.o. • Nowe Już w szkole • klasa 2 • Sprawdzian umiejętności po klasie II
218
703089262.045.png 703089262.056.png 703089262.067.png 703089262.077.png 703089262.078.png 703089262.079.png 703089262.080.png
10. Pani Bird zrobiła na śniadanie 30 kanapek. Każdemu dała po
5 kanapek. Ile osób dostało kanapki? Otocz pętlami kanapki każdej osoby.
2 p.
Napisz obliczenie:
Ogólnaliczbapunktów:
30 p.
Ocenanauczyciela:
© Nowa Era Sp. z o.o. • Nowe Już w szkole • klasa 2 • Sprawdzian umiejętności po klasie II
219
703089262.081.png 703089262.082.png 703089262.083.png 703089262.084.png 703089262.085.png 703089262.086.png 703089262.087.png 703089262.088.png 703089262.089.png 703089262.090.png 703089262.091.png 703089262.092.png 703089262.093.png 703089262.094.png
 
703089262.095.png
 
703089262.096.png 703089262.097.png
 
703089262.098.png 703089262.099.png 703089262.100.png 703089262.101.png 703089262.102.png 703089262.103.png 703089262.104.png 703089262.105.png 703089262.106.png 703089262.107.png 703089262.108.png 703089262.109.png 703089262.110.png 703089262.111.png 703089262.112.png 703089262.113.png 703089262.114.png 703089262.115.png 703089262.116.png 703089262.118.png 703089262.119.png 703089262.120.png 703089262.121.png 703089262.122.png 703089262.123.png 703089262.124.png 703089262.125.png 703089262.126.png 703089262.127.png 703089262.129.png 703089262.130.png 703089262.131.png 703089262.132.png 703089262.133.png 703089262.134.png 703089262.135.png 703089262.136.png 703089262.137.png 703089262.138.png 703089262.140.png 703089262.141.png 703089262.142.png 703089262.143.png
 
703089262.144.png 703089262.145.png 703089262.146.png 703089262.147.png 703089262.148.png 703089262.150.png 703089262.151.png 703089262.152.png 703089262.153.png 703089262.154.png 703089262.155.png 703089262.156.png 703089262.157.png 703089262.158.png 703089262.159.png 703089262.002.png 703089262.003.png 703089262.004.png 703089262.005.png 703089262.006.png 703089262.007.png 703089262.008.png 703089262.009.png 703089262.010.png 703089262.011.png 703089262.013.png 703089262.014.png 703089262.015.png 703089262.016.png 703089262.017.png 703089262.018.png 703089262.019.png 703089262.020.png 703089262.021.png 703089262.022.png 703089262.024.png 703089262.025.png 703089262.026.png 703089262.027.png 703089262.028.png 703089262.029.png 703089262.030.png 703089262.031.png 703089262.032.png 703089262.033.png 703089262.035.png 703089262.036.png 703089262.037.png 703089262.038.png 703089262.039.png 703089262.040.png 703089262.041.png 703089262.042.png 703089262.043.png 703089262.044.png 703089262.046.png 703089262.047.png 703089262.048.png 703089262.049.png 703089262.050.png 703089262.051.png 703089262.052.png
Zakressprawdzanychumiejętności,punktacjaikryteriaocen
Nr
zadania
Sprawdzane umiejętności
Punktacja
1.
– uczeń czyta ze zrozumieniem krótkie teksty,
– poprawnie redaguje i zapisuje pytania do wskazanych fragmentów
tekstu (należy uwzględnić logiczny sens pytania, poprawność stylistyczną
i bezbłędność pisowni),
– wyszukuje w tekście wyrazy i objaśnia ich pisownię (w zakresie wybranych
wyrazów z „ó”, „rz” )
5 p. (po 1p. za każde pytanie
i po 0,5p. za każdy przepisany
i objaśniony wyraz)
2.
– rozpoznaje i poprawnie wybiera z tekstu wskazane części mowy,
– poprawnie przyporządkowuje do odpowiednich kolumn w tabeli i bezbłędnie
przepisuje wybrane z tekstu wyrazy,
3 p. (po 0,5 p. za właściwy wybór
wyrazów i poprawne przepisanie
do tabeli)
3.
– wyszukuje niezbędne informacje w tekście.
– poprawnie redaguje proste zdania (umiejętnie korzysta z pytań
pomocniczych),
– przestrzega zasady spójności w kilkuzdaniowej wypowiedzi na podany temat,
– poprawnie i starannie pisze krótkie teksty,
6 p. (0 – 2 p. za poprawne
zredagowanie zdań, 0 – 2 p. za
poprawność pisowni, 0 – 2 p. za
spójność wypowiedzi i staranność
pisma
4.
– zna alfabetyczną kolejność liter,
– potrai poprawnie porządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej,
– bezbłędnie przepisuje wyrazy
2 p. (po 1p. za poprawną kolejność
i bezbłędne przepisanie wyrazów)
5.
– zna wybrane gatunki zwierząt krajowych i egzotycznych,
– rozumie pojęcia: ptaki, ssaki, owady,
– poprawnie przyporządkowuje wybrane gatunki zwierząt do podanych grup,
– bezbłędnie przepisuje nazwy zwierząt,
3 p. (po 0,5 p. za rozpoznanie,
właściwe przyporządkowanie
i bezbłędne przepisanie
nazw zwierząt)
6.
– zna i poprawnie zapisuje liczby w zakresie 30,
– dokonuje samodzielnej analizy zadania tekstowego,
– potrai rozwiązywać zadania złożone w kilku etapach,
– poprawnie rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe,
– potrai dokonywać prostych obliczeń kalendarzowych,
3 p. (po 0,5 p. za każde obliczenie,
1,5p. za poprawną, bezbłędnie
zredagowaną i napisaną
odpowiedź i 0,5 p. za poprawne
obliczenie kalendarzowe)
7.
– zna i poprawnie zapisuje liczby w zakresie 100,
– dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100,
– oblicza numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania w zakresie 100,
– wskazuje poprawny wynik wśród podanych liczb,
2 p . (po 0,5 p. za każde poprawne
obliczenie i wskazanie
właściwego wyniku)
8.
– sprawnie oblicza iloczyny i ilorazy w zakresie 30,
3 p. (po 0,5 p. za każde poprawne
obliczenie iloczynu i ilorazu)
9.
– rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczb,
– poprawnie oblicza i zapisuje iloczyny liczb w zakresie 30,
– uzupełnia odpowiedź zgodnie z dokonanym obliczeniem,
1 p. (po 0,5 p. za obliczenie
i poprawne odpowiedzi)
10.
– rozwiązuje na rysunku proste zadania na dzielenie liczb w zakresie 30,
– potrai zapisać działanie na dzielenie liczb.
2 p. (po 1 p. za bezbłędne
zilustrowanie i za poprawne
zapisanie i obliczenie działania)
Kryteria ocen:
30 – 28 p. – poziom wysoki (A) – doskonale opanowane umiejętności programowe, nawet niektóre z zakresu rozszerzonego;
27 – 22 p. – poziom średni (B) – bardzo dobrze opanowane umiejętności programowe i elementy umiejętności rozszerzonych;
21 – 16 p. – poziom zadowalający (C) – umiejętności programowe opanowane na poziomie dobrym, gwarantującym
efektywną dalszą naukę;
15 – 0 p. – poziom niski (D) – umiejętności opanowane w stopniu wystarczającym, ale wskazującym na potrzebę
intensyikacji indywidualnych działań edukacyjnych w dalszej nauce (głównie w klasie 3).
© Nowa Era Sp. z o.o. • Nowe Już w szkole • klasa 2 • Sprawdzian umiejętności po klasie II
220
703089262.053.png 703089262.054.png 703089262.055.png 703089262.057.png 703089262.058.png 703089262.059.png 703089262.060.png 703089262.061.png 703089262.062.png 703089262.063.png 703089262.064.png 703089262.065.png 703089262.066.png 703089262.068.png 703089262.069.png 703089262.070.png 703089262.071.png 703089262.072.png 703089262.073.png 703089262.074.png 703089262.075.png 703089262.076.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin