Systemy rozdziału energii do 4000 A poradnik_techniczny LEGRAND 2008 2009.pdf

(56442 KB) Pobierz
ge27009_001-013 PL.qxd:ge27009_001-013.qxd
PORADNIK
TECHNICZNY
2008/2009
Systemy rozdzia∏u energii
do 4000 A
37224176.263.png
 
 
 
37224176.001.png 37224176.007.png 37224176.013.png 37224176.019.png 37224176.025.png 37224176.036.png 37224176.047.png 37224176.058.png 37224176.067.png 37224176.073.png 37224176.079.png 37224176.085.png 37224176.092.png 37224176.103.png 37224176.114.png 37224176.125.png 37224176.136.png 37224176.147.png 37224176.157.png 37224176.168.png 37224176.179.png 37224176.190.png 37224176.200.png 37224176.211.png 37224176.222.png 37224176.233.png 37224176.239.png 37224176.240.png 37224176.241.png 37224176.242.png 37224176.243.png 37224176.244.png 37224176.245.png 37224176.246.png 37224176.247.png 37224176.248.png 37224176.249.png 37224176.250.png 37224176.251.png 37224176.252.png 37224176.253.png 37224176.254.png 37224176.255.png 37224176.256.png 37224176.257.png 37224176.258.png 37224176.259.png 37224176.260.png 37224176.261.png 37224176.262.png 37224176.264.png 37224176.265.png 37224176.266.png 37224176.267.png 37224176.268.png 37224176.269.png
 
 
 
37224176.270.png 37224176.271.png 37224176.272.png 37224176.273.png 37224176.274.png 37224176.275.png 37224176.276.png 37224176.277.png 37224176.278.png 37224176.279.png 37224176.280.png 37224176.281.png 37224176.282.png 37224176.283.png
 
37224176.284.png 37224176.285.png 37224176.286.png 37224176.287.png
 
 
37224176.288.png 37224176.289.png 37224176.290.png 37224176.291.png 37224176.292.png 37224176.293.png 37224176.294.png 37224176.295.png 37224176.002.png 37224176.003.png 37224176.004.png 37224176.005.png 37224176.006.png 37224176.008.png 37224176.009.png 37224176.010.png 37224176.011.png 37224176.012.png 37224176.014.png 37224176.015.png 37224176.016.png 37224176.017.png 37224176.018.png 37224176.020.png 37224176.021.png 37224176.022.png 37224176.023.png 37224176.024.png 37224176.026.png 37224176.027.png 37224176.028.png 37224176.029.png 37224176.030.png 37224176.031.png 37224176.032.png 37224176.033.png 37224176.034.png 37224176.035.png 37224176.037.png 37224176.038.png 37224176.039.png 37224176.040.png 37224176.041.png 37224176.042.png 37224176.043.png 37224176.044.png 37224176.045.png 37224176.046.png 37224176.048.png 37224176.049.png 37224176.050.png 37224176.051.png 37224176.052.png 37224176.053.png 37224176.054.png 37224176.055.png 37224176.056.png 37224176.057.png 37224176.059.png 37224176.060.png
SPIS TREŚCI
I.A
WSTĘP
04
Zrównoważony rozwój
...........................................................................................
06
Zalety zrównoważonego rozwoju 06
Zmiany, które niesie zrównoważony rozwój 08
Zarządzanie projektem w kontekście zrównoważonego rozwoju 10
I.B
ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
14
Warunki dystrybucji energii
..................................................................................
16
Schemat dystrybucji energii średniego napięcia 17
Schemat dystrybucji energii niskiego napięcia 18
Sposoby dostarczania energii 19
Przyłącza elektryczne 21
Normy 22
Układy sieci średniego napięcia 23
Połączenie mas w instalacjach SN 24
Jakość zasilania i zakłócenia 26
Kompensacja współczynnika mocy 33
Zasilanie
.................................................................................................................
36
Zasilanie główne 37
Zasilanie rezerwowe 37
Zasilanie awaryjne 38
Zasilanie pomocnicze 39
Źródła zasilania
......................................................................................................
40
Transformatory wysokiego (średniego) i niskiego napięcia 40
Zespoły prądotwórcze 45
UPS 48
Baterie 49
I.C
OCHRONA OSÓB I MIENIA
50
Zagrożenia elektryczne
.........................................................................................
52
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 52
Zasady tworzenia zestawów 66
Ryzyko poparzenia 76
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego 77
Przetężenia 80
Ryzyko występowania przepięć 81
Wyłączenia napięcia 85
Zagrożenie pożarowe
............................................................................................
86
Ryzyko powstania pożaru 86
Zasady zabezpieczeń przeciwpożarowych 94
Środki ostrożności na wypadek pożaru 112
Uderzenie pioruna
................................................................................................
126
Mechanizmy powstawania pioruna 126
Skutki uderzenia pioruna 128
Ochrona przed skutkami uderzenia pioruna 131
Zakłócania elektromagnetyczne
...........................................................................
142
Kompatybilność elektromagnetyczna 142
Sposoby zabezpieczania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 145
Środki ostrożności, które należy zachować w zestawach rozdzielnic,
aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych 154
Wpływ środowiska, rozpad i korozja
...................................................................
162
Warunki środowiskowe 162
Korozja 181
Dobór obudów 200
Ograniczenia mechaniczne
....................................................................................
212
Nagrzewanie i wentylacja obudów
.......................................................................
218
Ryzyko przegrzania 218
Bilans termiczny 221
Urządzenia chłodzące 228
37224176.061.png 37224176.062.png 37224176.063.png 37224176.064.png 37224176.065.png 37224176.066.png 37224176.068.png 37224176.069.png 37224176.070.png 37224176.071.png 37224176.072.png 37224176.074.png 37224176.075.png 37224176.076.png 37224176.077.png 37224176.078.png 37224176.080.png 37224176.081.png 37224176.082.png 37224176.083.png 37224176.084.png 37224176.086.png 37224176.087.png 37224176.088.png 37224176.089.png 37224176.090.png 37224176.091.png 37224176.093.png 37224176.094.png 37224176.095.png 37224176.096.png 37224176.097.png 37224176.098.png 37224176.099.png 37224176.100.png 37224176.101.png 37224176.102.png 37224176.104.png 37224176.105.png 37224176.106.png 37224176.107.png 37224176.108.png 37224176.109.png 37224176.110.png 37224176.111.png 37224176.112.png
I.D
UKŁADY SIECI 234
Różne rodzaje układów sieci ................................................................................. 236
Układ sieci TT (punkt neutralny uziemiony) 236
Układ sieci TN 239
Układ sieci IT (punkt neutralny izolowany lub uziemiony przez impedancję) 243
Separacja ................................................................................................................. 246
Zasilanie przez jeden transformator 246
Zasianie przez transformator specjalny 249
Sposoby uziemiania zespołów prądotwórczych .................................................... 252
Wybór układu sieci ................................................................................................. 254
Porównanie poszczególnych układów sieci 254
Układy sieci a kompatybilność elektromagnetyczna 257
Budowa sieci zabezpieczającej .............................................................................. 260
Definicje 262
II.A
DOBÓR PRZEKROJÓW PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ 264
Zabezpieczenie przed zwarciem ............................................................................ 266
Zdolność zwarciowa 284
Sprawdzanie dopuszczalnych energii termicznych przewodów 285
Sprawdzanie maksymalnych zabezpieczanych długości 288
Zabezpieczenie przed porażeniem przy dotyku pośrednim ................................ 280
Zabezpieczenie w układzie sieci TT 293
Zabezpieczenie w układzie sieci TN 293
Zabezpieczenie w układzie sieci IT 295
Sprawdzanie maksymalnych zabezpieczanych długości 296
Rozwiązania, które stosuje się, jeżeli nie są spełnione warunki zabezpieczeń 301
Obliczanie prądów zwarciowych – przykłady obliczeń ........................................ 302
Wartość prądu zwarciowego na początku obwodu 302
Wartość prądu zwarcia w dowolnym punkcie obwodu 306
Przykłady obliczeń 309
II.B
ROZŁACZNIKI I APARATY ZABEPZIECZAJĄCE 312
Wyłączniki ............................................................................................................... 314
Różne technologie 314
Parametry wyłączników 316
Charakterystyki wyłączników 318
Ograniczenia prądu i energii 320
Wyłączniki powietrzne DMX .................................................................................. 322
Gama wyłączników DMX 323
Elektroniczne wyzwalacze nadprądowe 325
Dane techniczne wyłączników DMX 328
Wyposażenie do sterowania 330
Wyposażenie do sygnalizacji 332
Elementy bezpieczeństwa i akcesoria do blokowania 332
Przełączanie zasilania rezerwowego 333
Przyłączanie aparatów DMX 334
Charakterystyki prądowe 336
1
1
37224176.113.png 37224176.115.png 37224176.116.png 37224176.117.png 37224176.118.png 37224176.119.png 37224176.120.png 37224176.121.png 37224176.122.png 37224176.123.png 37224176.124.png 37224176.126.png 37224176.127.png 37224176.128.png 37224176.129.png 37224176.130.png 37224176.131.png 37224176.132.png 37224176.133.png 37224176.134.png 37224176.135.png 37224176.137.png 37224176.138.png 37224176.139.png 37224176.140.png 37224176.141.png 37224176.142.png 37224176.143.png 37224176.144.png 37224176.145.png 37224176.146.png 37224176.148.png 37224176.149.png 37224176.150.png 37224176.151.png 37224176.152.png 37224176.153.png 37224176.154.png 37224176.155.png
 
SPIS TREŚCI
Wyłączniki mocy DPX ............................................................................................. 338
Gama wyłączników DPX 338
Parametry wyłączników DPX 340
Wyzwalacze nadprądowe 342
Sposób montowania i przyłączania oraz akcesoria 344
Bloki różnicowoprądowe do DPX 353
Szczególne rodzaje zastosowań 354
Charakterystyki czasowo-prądowe 356
Charakterystyki ograniczania 358
Wyłączniki nadprądowe S 300 .............................................................................. 360
Gama modułowych wyłączników nadprądowych S 300 360
Parametry wyłączników S 300 362
Parametry wyłączników S 310 363
Wyposażenie dodatkowe do wyłączników S 300 364
Sposób podłączania wyłączników nadprądowych S 300 365
Specjalne zastosowania 366
Charakterystyki 367
Rozłączniki ............................................................................................................. 368
Rozłączniki izolacyjne bez widocznej przerwy stykowej 368
Rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową 369
Rozłączniki izolacyjne o szybkim rozłączeniu 371
Koordynacja aparatów zabezpieczających ............................................................ 372
Koordynacja wyłączników nadprądowych S 300, S 310 i wyłączników DPX 374
Koordynacja bezpieczników topikowych i wyłączników S 300, S 310 378
Koordynacja wyłącznik – rozłącznik 378
Selektywna współpraca aparatów zabezpieczających ........................................ 380
Wyłączniki różnicowoprądowe ............................................................................... 390
Budowa i działanie wyłącznika różnicowoprądowego 390
Aparaty z funkcją różnicowoprądową 392
Selektywność wyłączników różnicowoprądowych 398
Konieczność stosowania II klasy ochronności 398
Ochronniki przeciwprzepięciowe .......................................................................... 400
Rodzaje ochronników przeciwprzepięciowych 400
Parametry i typy ochronników 401
Tryb wspólny i tryb różnicowy 404
Miejsce ochronników w instalacji 405
Dobór ochronników 406
Podłączanie ochronników 410
Zabezpieczane długości linii 415
Koordynacja ochronników przeciwprzepięciowych 416
Zabezpieczanie ochronników 417
Ochronniki do gniazd 418
Zabezpieczanie linii telefonicznych 418
II.C
FUNKCJE ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ ROZDZIELNIC 420
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) rozdzielnic ...................................... 422
Wyłączenia konserwacyjne lub serwisowe 422
Definicje (używane słownictwo) 424
Typowe schematy procedur blokowania za pomocą zamków 428
Wykonywanie napraw aparatów 432
Napędy silnikowe i przełączniki zasilania rezerwowego .................................... 434
Napędy silnikowe 434
Przełączniki zasilania rezerwowego 435
Sterownik do układów SZR 436
Rozłączanie i wyłączanie awaryjne, rozłączanie izolacyjne ............................... 438
Rozłączanie awaryjne 438
Wyłączanie awaryjne 442
Rozłączanie izolacyjne 444
2
37224176.156.png 37224176.158.png 37224176.159.png 37224176.160.png 37224176.161.png 37224176.162.png 37224176.163.png 37224176.164.png 37224176.165.png 37224176.166.png 37224176.167.png 37224176.169.png 37224176.170.png 37224176.171.png 37224176.172.png 37224176.173.png 37224176.174.png 37224176.175.png 37224176.176.png 37224176.177.png 37224176.178.png 37224176.180.png 37224176.181.png 37224176.182.png 37224176.183.png 37224176.184.png 37224176.185.png 37224176.186.png 37224176.187.png 37224176.188.png 37224176.189.png 37224176.191.png 37224176.192.png 37224176.193.png 37224176.194.png 37224176.195.png
 
II.D
ROZDZIAŁ ENERGII I OKABLOWANIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 446
Dobór szyn zasilających ........................................................................................ 448
Ustalanie przekroju szyn zasilających 448
Ustalanie odległości między wspornikami szyn zasilających 453
Zjawiska magnetyczne związane z zestawami szyn zasilających 460
Sprawdzanie parametrów izolacji 463
Bloki rozdzielcze .................................................................................................... 466
Wymagania norm 466
Parametry bloków rozdzielczych 467
Różne rodzaje bloków rozdzielczych 472
Równoważenie obciążeń faz 478
Optymalny rozdział energii XL-Part ..................................................................... 482
System XL-Part, rozdział energii w rzędzie 483
System rozdziału XL-Part w pionie 486
Przewody ................................................................................................................. 490
Dobór i zastosowanie kabli i przewodów 490
Przekroje przewodów do okablowania zespołów rozdzielnic 497
Szyny zasilające elastyczne 499
II.E
ROZDZIELNICE I CERTYFIKOWANIE ZESPOŁÓW ROZDZIELNIC 500
Rozdzielnice XL 3 ...................................................................................................... 502
Rozdzielnice XL 3 160 503
Rozdzielnice XL 3 400 505
Rozdzielnice XL 3 800 507
Rozdzielnice XL 3 4000 510
Separacje wewnątrz rozdzielnic elektrycznych ................................................... 514
Certyfikowanie zespołów rozdzielnic .................................................................... 518
Przepisy prawne 518
Badanie typu 519
Badania konstrukcji 521
Kontrola indywidualna 522
Oznakowanie zestawów rozdzielnic 523
III.
PRODUKTY 524
Wyłączniki i rozłączniki powietrzne DMX ............................................................. 524
Wyłączniki i rozłączniki DPX .................................................................................. 526
Rozłączniki izolacyjne Vistop i DPX-IS .................................................................. 530
Rozłączniki, wyłączniki nadprądowe
i wyłączniki różnicowoprądowe modu∏owe ........................................................... 532
Bloki rozdzielcze, wsporniki szyn zasilających i system XL-Part ....................... 536
Rozdzielnice XL 3 160 ............................................................................................... 548
Rozdzielnice XL 3 400 z wyposażeniem ................................................................. 550
Rozdzielnice XL 3 800 z wyposażeniem ................................................................. 554
Rozdzielnice XL 3 4000 z wyposażeniem ............................................................... 558
Akcesoria do okablowania ...................................................................................... 567
Gniazda przemysłowe ............................................................................................. 568
INDEX
569
3
37224176.196.png 37224176.197.png 37224176.198.png 37224176.199.png 37224176.201.png 37224176.202.png 37224176.203.png 37224176.204.png 37224176.205.png 37224176.206.png 37224176.207.png 37224176.208.png 37224176.209.png 37224176.210.png 37224176.212.png 37224176.213.png 37224176.214.png 37224176.215.png 37224176.216.png 37224176.217.png 37224176.218.png 37224176.219.png 37224176.220.png 37224176.221.png 37224176.223.png 37224176.224.png 37224176.225.png 37224176.226.png 37224176.227.png 37224176.228.png 37224176.229.png 37224176.230.png 37224176.231.png 37224176.232.png 37224176.234.png 37224176.235.png 37224176.236.png 37224176.237.png 37224176.238.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin