HEIDENHAIN.pdf

(9344 KB) Pobierz
BHB4110.BOOK
MANUALplus 4110
NCSoftware
507 807xx
Podrcznik obsługi dla użytkownika
Jzyk polski (pl)
9/2004
248075500.003.png
MANUALplus 4110, software i
funkcje
Niniejszy podrcznik opisuje funkcje, które znajduj si do dyspozycji
w sterowaniu MANUALplus 4110 z numerami NCoprogramowania
507 807xx.
Producent maszyn dopasowuje użyteczny zakres mocy sterowania
do danej maszyny poprzez zmian odpowiednich parametrów.
Dlatego też opisane s w tym podrczniku funkcje, które nie znajduj
si w dyspozycji na każdym MANUALplus.
Funkcje MANUALplus, które nie znajduj si do dyspozycji na każdej
maszynie, to na przykład:
Pozycjonowanie wrzeciona (M19) i napdzane narzdzie
Obróbka przy pomocy Cosi
Prosz nawizać kontakt z producentem maszyn, aby zapoznać si z
indywidualnym wspomaganiem sterowanej maszyny.
Wielu producentów maszyn i firma HEIDENHAIN oferuj kursy
programowania dla sterowania MANUALplus. Udział w tego rodzaju
kursach jest zalecane, aby dokładnie i intensywnie zapoznać si z
funkcjami MANUALplus.
Firma HEIDENHAIN oferuje przystosowany do wymogów
MANUALplus 4110 pakiet oprogramowania DataPilot 4110 dla PC.
Oprogramowanie DataPilot przeznaczone jest do pracy w
wyposażonym w maszyny warsztacie, dla biur wzorcowych, dla
przygotowywania obróbki i dla celów szkoleniowych. DataPilot
stosowane jest na PCtach z systemem operacyjnym WINDOWS.
Przewidziane miejsce eksploatacji
Sterowanie MANUALplus 4110 odpowiada klasie A zgodnie z
europejsk norm EN 55022 i jest przewidziane do eksploatacji w
centrach przemysłowych.
248075500.004.png
Treść
Wprowadzenie i podstawowe zagadnienia
1
2
Wskazówki dotyczce obsługi
3
Tryb pracy Maszyna
4
Programowanie cykli
5
ICPprogramowanie
6
DINprogramowanie
7
Tryb pracy Zarzdzanie narzdziami
8
Tryb pracy Organizacja
9
Przykłady
10
Tabele i przegld informacji
HEIDENHAIN MANUALplus 4110
3
248075500.005.png 248075500.006.png 248075500.001.png
1 Wprowadzenie i podstawowe zagadnienia ..... 19
1.1 Sterowanie MANUALplus ..... 20
Oś C ..... 20
1.2 Wskaźniki wydajności produkcyjnej ..... 21
1.3 Struktura działania MANUALplus ..... 22
Aspekty konstrukcyjne tokarki ..... 22
Pulpit obsługi maszyny ..... 24
1.4 Oznaczenia osi i układ współrzdnych ..... 25
Oznaczenia osi ..... 25
Układ współrzdnych ..... 25
Współrzdne absolutne ..... 26
Współrzdne przyrostowe ..... 26
Współrzdne biegunowe ..... 26
1.5 Punkty odniesienia maszyny (bazy) ..... 27
Punkt zerowy maszyny ..... 27
Punkt zerowy obrabianego przedmiotu ..... 27
Punkt referencyjny ..... 27
1.6 Wymiary narzdzi ..... 28
Wymiary długości narzdzi ..... 28
Korekcje narzdzia ..... 28
Kompensacja promienia ostrza (SRK) ..... 28
Kompensacja promienia freza (FRK) ..... 29
HEIDENHAIN MANUALplus 4110
5
248075500.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin