Twido - Instrukcja programowania.pdf

(3890 KB) Pobierz
133186803 UNPDF
<< Powrót
Twido
Sterowniki programowalne
Instrukcja programowania
TWD USE 10AE Wersja 2.1
133186803.005.png 133186803.006.png 133186803.007.png 133186803.008.png
2
133186803.001.png
Spis treści
Ostrzeżenia bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Część I Opis oprogramowania TwidoSoft . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział 1 Wprowadzenie do oprogramowania TwidoSoft . . . . . . . . . . . 17
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wprowadzenie do TwidoSoft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wprowadzenie do języków Twido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozdział 2 Obiekty języka Twido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zatwierdzanie obiektu języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Obiekty typu bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Obiekty typu Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obiekty zmiennoprzecinkowe i słowa podwójne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Adresowanie obiektów typu bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Adresowanie obiektów typu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Adresowanie obiektów zmiennoprzecinkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Adresowanie słów podwójnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Adresowanie wejść / wyjść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Adresowanie sieciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Obiekty bloków funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Obiekty złożone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obiekty indeksowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Obiekty symboliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Rozdział 3 Pamięć użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Struktura pamięci użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kopia zapasowa i jej odtwarzanie bez wkładki pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kopia zapasowa i jej odtwarzanie z wkładką pamięci 32 kB. . . . . . . . . . . . . . . . 54
Stosowanie wkładki rozszerzenia pamięci 64 kB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3
133186803.002.png
Rozdział 4 Tryby pracy sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Skanowanie cykliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Skanowanie okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kontrola czasu skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Działanie przy zaniku i powrocie zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Działanie przy gorącym restarcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Działanie przy zimnym restarcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Inicjalizacja sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rozdział 5 Zarządzanie zadaniem zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Przegląd zadań zdarzeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Opis różnych źródeł zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zarządzanie zdarzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Część II Funkcje specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rozdział 6 Komunikacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Prezentacja różnych typów komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Komunikacja TwidoSoft i sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Komunikacja między TwidoSoft i modemem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Komunikacja Remote Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Komunikacja ASCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Komunikacja Modbus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Standardowe zapytania Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Rozdział 7 Wbudowane funkcje analogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Potencjometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Kanał analogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Rozdział 8 Zarządzanie modułami analogowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Opis modułów analogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Adresowanie wejść i wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Konfigurowanie wejść i wyjść analogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Informacje stanu modułu analogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Przykład stosowania modułów analogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Rozdział 9 Instalowanie magistrali AS-i V2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Rzut oka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Prezentacja magistrali AS-i V2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4
133186803.003.png
Opis podstaw funkcjonalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Zasady ustawiania oprogramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Opis ekranów konfiguracyjnych magistrali AS-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Konfiguracja magistrali AS-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Opis ekranu strojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Modyfikacja adresu podrzędnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Aktualizacja konfiguracji magistrali AS-i w trybie online . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Automatyczne adresowanie urządzenia podrzędnego AS-i V2 . . . . . . . . . . . . 181
Jak wstawić urządzenie podrzędne do istniejącej konfiguracji . . . . . . . . . . . . . 182
Automatyczna zamiana uszkodzonego urządzenia podrzędnego . . . . . . . . . . 183
Adresowanie we/wy związanych z urządzeniem podrzędnym magistrali AS-i . 184
Programowanie i diagnostyka magistrali AS-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Tryby pracy modułu interfejsu magistrali AS-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Rozdział 10 Działanie wyświetlacza operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Wyświetlacz operatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Identyfikacja sterownika i informacja stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Obiekty systemu i zmienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Nastawy portu szeregowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Zegar czasu dziennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Współczynnik korekcji czasu rzeczywistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Część III Opis języków Twido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Rozdział 11 Język Ladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Wprowadzenie do schematów drabinkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Zasady programowania schematów drabinkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Bloki schematów drabinkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Elementy graficzne języka drabinkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Instrukcje specjalne OPEN i SHORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Porady dla programisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Odwracalność Ladder / List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Wskazówki do odwracalności Ladder / List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Dokumentacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Rozdział 12 Język List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Rzut oka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Opis programu List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Działanie Listy instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Instrukcje języka List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Stosowanie nawiasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Instrukcje stosu (MPS, MRD, MPP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
5
133186803.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin