Paweł Wimmer - Angielskie formuły konwersacyjne i przyimki na przykładach.pdf

(500 KB) Pobierz
110896676 UNPDF
110896676.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tyl-
ko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakie-
kolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabra-
nia się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 7.05.2008
Tytuł: Angielskie formuły konwersacyjne i przyimki na przykładach
Autor: Paweł Wimmer
Wydanie II
Projekt o
kładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110896676.002.png
SPIS TREŚCI
Wstęp . ......................................................................................7
Formy zwracania się . ...............................................................8
Przyciąganie uwagi . ..................................................................9
Informacje . .............................................................................11
Wiedza, niewiedza . .................................................................11
Powitania . ..............................................................................12
Pożegnania . ............................................................................13
Przedstawianie .......................................................................15
Gratulacje i życzenia . ..............................................................15
Zaproszenia, oferty . ................................................................17
Podziękowania . ......................................................................18
Prośby . ...................................................................................19
Przeprosiny . ...........................................................................22
Zgoda, akceptacja, aprobata . ..................................................23
Niezgoda, protest, dezaprobata . .............................................25
Wątpliwość, wahanie, niewiara ..............................................27
Zdziwienie, zaskoczenie . ........................................................28
Zachęta, ponaglenie . ..............................................................30
Współczucie, żal, solidarność . ................................................30
Rady, sugestie . .......................................................................32
Opinie . ...................................................................................34
Ostrzeżenia . ...........................................................................38
Groźby, upomnienia, wyrzuty . ................................................39
Złość, irytacja, oburzenie . ......................................................40
Rozczarowanie .......................................................................41
Sympatie i antypatie . ..............................................................42
Preferencje . ...........................................................................43
Obojętność . ............................................................................44
Rozmowy telefoniczne . ...........................................................45
Dodatek: Wyrażenia czasu . ....................................................48
Przyimki jednowyrazowe . ......................................................69
ABOARD . ...........................................................................................................69
ABOUT . ..............................................................................................................69
ABOVE . ..............................................................................................................70
ACROSS . ............................................................................................................70
AFTER . ...............................................................................................................71
AGAINST . ..........................................................................................................72
ALONG . ..............................................................................................................72
ALONGSIDE . .....................................................................................................73
AMID, AMIDST (poet.) . ....................................................................................73
AMONG, AMONGST (Am.En.) . ........................................................................74
ANTI . ..................................................................................................................75
AROUND . ...........................................................................................................75
AS . ......................................................................................................................76
ASTRIDE . ...........................................................................................................76
AT . ......................................................................................................................76
ATOP (poet.) . .....................................................................................................77
BAR . ...................................................................................................................78
BARRING . ..........................................................................................................78
BEFORE . ............................................................................................................78
BEHIND . ............................................................................................................79
BELOW . .............................................................................................................80
BENEATH . ........................................................................................................80
BESIDE . .............................................................................................................81
BESIDES . ...........................................................................................................81
BETWEEN . ........................................................................................................82
BEYOND . ...........................................................................................................82
BUT . ...................................................................................................................83
BY . ......................................................................................................................84
CIRCA . ...............................................................................................................84
CONCERNING . .................................................................................................85
CONSIDERING . ................................................................................................85
COUNTING . ......................................................................................................86
CUM (rzadko używane) . ....................................................................................86
DESPITE . ...........................................................................................................86
DOWN . ...............................................................................................................87
DURING . ............................................................................................................87
EXCEPT . ............................................................................................................88
EXCEPTING . .....................................................................................................89
EXCLUDING . ....................................................................................................89
FOLLOWING . ...................................................................................................90
FOR . ...................................................................................................................90
FROM . ................................................................................................................91
GIVEN . ...............................................................................................................92
GONE . ................................................................................................................92
IN . ......................................................................................................................93
INCLUDING . .....................................................................................................93
INSIDE . ..............................................................................................................94
INTO . .................................................................................................................94
LESS . ..................................................................................................................95
LIKE . ..................................................................................................................95
MINUS . ..............................................................................................................96
NEAR . ................................................................................................................96
NOTWITHSTANDING . .....................................................................................97
OF . ......................................................................................................................97
OFF . ...................................................................................................................98
ON . .....................................................................................................................98
ONTO (Am.En.) . ................................................................................................99
OPPOSITE . ........................................................................................................99
OUTSIDE . ........................................................................................................100
OVER . ..............................................................................................................100
PAST . ................................................................................................................101
PENDING . .......................................................................................................102
PER . ..................................................................................................................102
PLUS . ...............................................................................................................103
PRO . .................................................................................................................103
RE . ....................................................................................................................104
REGARDING . ..................................................................................................104
RESPECTING . .................................................................................................104
ROUND . ...........................................................................................................105
SAVE, SAVING . ...............................................................................................105
SINCE . ..............................................................................................................106
THAN . ..............................................................................................................106
THROUGH, THRU (Am.En.) . .........................................................................107
THROUGHOUT . .............................................................................................108
TILL . ................................................................................................................108
TO . ....................................................................................................................109
TOUCHING . ....................................................................................................109
TOWARDS, TOWARD (Am.En.) . ....................................................................110
UNDER . ............................................................................................................110
UNDERNEATH . ...............................................................................................111
UNLIKE . ...........................................................................................................112
UNTIL . ..............................................................................................................112
UP . .....................................................................................................................113
UPON (formalny) . ............................................................................................113
VERSUS . ...........................................................................................................114
VIA . ...................................................................................................................114
WITH . ...............................................................................................................115
WITHIN . ...........................................................................................................116
WITHOUT . .......................................................................................................116
WORTH . ...........................................................................................................117
Przyimki wielowyrazowe . ......................................................118
ACCORDING TO . .............................................................................................118
AHEAD OF . ......................................................................................................119
À LA . .................................................................................................................119
ALONG WITH . ................................................................................................120
APART FROM . .................................................................................................120
AS FOR . ............................................................................................................121
ASIDE FROM . ..................................................................................................121
AS PER . ............................................................................................................122
AS TO . ...............................................................................................................122
AS WELL AS . ...................................................................................................123
AWAY FROM . ..................................................................................................123
BECAUSE OF . ..................................................................................................123
BUT FOR . .........................................................................................................124
BY MEANS OF . ................................................................................................124
CLOSE TO . .......................................................................................................125
CONTRARY TO . ...............................................................................................125
DEPENDING ON . ............................................................................................126
Zgłoś jeśli naruszono regulamin