Anna Horochowik - Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim.pdf

(587 KB) Pobierz
110896690 UNPDF
110896690.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 30.08.2007
Tytuł: Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim (fragment utworu)
Autor: Anna Horochowik
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Lidia Kaźmierczak
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110896690.002.png
SPIS TREŚCI
LESSON 1 – LEKCJA 1
PLACES – MIEJSCA (1) . .....................................................................6
LESSON 2 – LEKCJA 2
TIME – CZAS . ..................................................................................16
LESSON 3 – LEKCJA 3
SCHOOL – SZKOŁA . ........................................................................25
LESSON 4 / LEKCJA 4
TRANSPORT – TRANSPORT . .........................................................33
LESSON 5 / LEKCJA 5
LEISURE TIME – CZAS WOLNY, WYPOCZYNEK . ...........................42
LESSON 6 – LEKCJA 6
PLACES – MIEJSCA (2) . ..................................................................50
LESSON 7 – LEKCJA 7
PLACES – MIEJSCA (3) . ..................................................................62
LESSON 8 / LEKCJA 8
LESSON 9 / LEKCJA 9.
ACTIVITIES – CZYNNOŚCI . ............................................................80
LESSON 10 / LEKCJA 10
CHRISTMAS/EASTER . ...................................................................89
...................................................................71
WYRAŻENIA PRZYIMKOWE... darmowy fragment – kliknij po więcej
Sylwia Bartkowiak
str. 4
Od autorki
Dlaczego at home , a nie in home ? Przecież w to in !
I called to my sister yesterday. - No, you called your sister
yesterday!
My brother is interested politics . No, your brother is
interested in politics !
Do you ride on a bike ? Znowu źle: Do you ride a bike ? No, ale
przecież na to on .
I always go there by feet . No, y ou go there on foot . Ale przecież
mówimy by car, train…
I like climbing on the mountains . No, you like climbing the
mountains. A gdzie jest po w tym zwrocie?
Ach te przyimki! Raz próbujemy tłumaczyć zwroty poprzez analogię
do języka polskiego – i okazuje się, że tak jest źle. Próbujemy więc
powielać jakąś regułę – i okazuje się, że też niedobrze.
Wyrażenia przyimkowe zawsze wywoływały frustrację u moich kur-
santów, którzy załamywali ręce mówiąc: Ja się chyba nigdy tego nie
nauczę ! Zaczęłam więc notować podczas lekcji zwroty przyimkowe,
których najczęściej używali i robili w nich błędy. Trwało to kilka lat,
ale w konsekwencji powstały w moim komputerze zbiory najbardziej
pożądanych wyrażeń przyimkowych.
Celowo używam zwrotu wyrażenia przyimkowe , zwroty przyim-
kowe, ponieważ nie przedstawiam pojedynczych przyimków, ale całe
zwroty, w których występuje przyimek. Co z tego, że wiemy, że i n to
w, jeśli w zwrocie w domu trzeba powiedzieć at home.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Sylwia Bartkowiak
 
WYRAŻENIA PRZYIMKOWE... darmowy fragment – kliknij po więcej
Sylwia Bartkowiak
str. 5
W tym ebooku nie znajdziesz rekordowej ilości zwrotów, ale 10 lekcji
z tymi, które są powszechnie stosowane i niestety sprawiają kłopoty.
Rozdziały ułożone są tematycznie, np. TIME-CZAS, gdzie znajdziesz
najpowszechniejsze zwroty związane z wyrażaniem czasu, np.: rano,
w nocy, o piątej, za dwa dni, 5tego sierpnia, w zeszłym tygodniu.
Po wprowadzeniu danej grupy zwrotów, przygotowałam ćwiczenia
aktywizujące ten materiał, czyli takie, które pozwalają użyć dany
zwrot w kontekście. Są to różnorodne ćwiczenia: od tłumaczeń
(gdzie określiłam zakres potrzebnej do ich wykonania gramatyki),
poprzez poprawianie błędów, testy wyboru, wypełnianie luk, zada-
nia typu PRAWDA-FAŁSZ, gry do wykonania w pojedynk ę lub w
parze , aż po wypowiedzi pisemne czy ustne . Każda lekcja zakończo-
na jest testem z wyrażeń z danej lekcji oraz tych z poprzednich lekcji.
Zdobywana wiedza jest więc systematycznie utrwalana i testowana.
Ebook ten kieruję do osób samodzielnie uczących się języka angiel-
skiego, ponieważ jest wyposażony w odpowiedzi. Aby korzystać
z ebooka należy znać przede wszystkim trzy czasy gramatyczne
present simple, present continuous i past simple , bo na nich oparta
jest większość ćwiczeń. Adresowany jest też do nauczycieli, ponieważ
jest kompendium ćwiczeń na temat powszechnie używanych wyra-
żeń przyimkowych i może ułatwić i urozmaicić ich pracę. Przykłady
zawarte w ćwiczeniach pisane są w oparciu o często popełniane błędy
przez samych uczących się. Pochodzą więc ‘z klasy’, co daje im prze-
wagę nad ładnymi, lecz teoretycznymi zdaniami pochodzącymi
z książek, czy Internetu.
Pozostaje mi jedynie życzyć bardzo przyjemnej nauki!
Sylwia Bartkowiak
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Sylwia Bartkowiak
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin