Armia Cesarza.pdf

(2169 KB) Pobierz
792769679.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Armia cesarza"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Daniel Wilczek, rok 2012
Autor: Daniel Wilczek
Tytuł: Armia cesarza
Data: 06.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis tresci
Opinie.....................................................................................................7
Podziękowania ......................................................................................9
Od autora .......................................................................................... 11
Wstęp .................................................................................................. 13
Część pierwsza
I zwój dowodzenia: Podstawy ............................................................ 17
II zwój dowodzenia: Siła i charakter wodza ...................................... 21
III zwój dowodzenia: Strategia.............................................................. 27
IV zwój dowodzenia: Zwiadowcy......................................................... 35
V zwój dowodzenia: Wybór miejsca uderzenia................................. 47
VI zwój dowodzenia: Odwaga i cierpliwość ....................................... 59
VII zwój dowodzenia: Szybkość działania............................................ 69
VIII zwój dowodzenia: Labirynt.............................................................. 83
IX zwój dowodzenia: Na czele szarży................................................ 103
X zwój dowodzenia: Po przegranej bitwie....................................... 109
XI zwój dowodzenia: Opowieść o mrówkach i o bizonach ........... 117
XII zwój dowodzenia: Przegrana bitwa a wygrana kampania.......... 123
Część druga
I zwój zarządzania: Zaopatrzenie dla armii.................................... 129
II zwój zarządzania: Szpiedzy i najemnicy....................................... 139
III zwój zarządzania: Rekrutacja i selekcja ........................................ 143
IV zwój zarządzania: Siła armii........................................................... 147
V zwój zarządzania: Twierdze ........................................................... 153
VI zwój zarządzania: Morale armii..................................................... 157
Ostatni zwój: Pasowanie na rycerza ............................................. 165
Armia Cesarza. Prawdziwa historia .............................................. 171
Kto co powiedział… ...................................................................... 175
Porady: Mistrza, Wodza i Cesarza................................................. 177
I Podstawy...................................................................... 177
792769679.002.png
II Siła i charakter wodza................................................ 177
III Strategia ....................................................................... 178
IV Zwiadowcy .................................................................. 178
V Wybór miejsca uderzenia .......................................... 179
VI Odwaga i cierpliwość................................................. 179
VII Szybkość działania ..................................................... 180
VIII Labirynt ....................................................................... 180
IX Na czele szarży ........................................................... 180
X Po przegranej bitwie .................................................. 181
XI Opowieść o mrówkach i o bizonach....................... 181
XII Przegrana bitwa a wygrana kampania ..................... 182
I Zaopatrzenie dla armii............................................... 183
II Szpiedzy i najemnicy.................................................. 183
III Rekrutacja.................................................................... 184
IV Siła armii...................................................................... 184
V Twierdze ...................................................................... 185
VI Morale armii ............................................................... 185
Tablica ogłoszeń .............................................................................. 187
Od autora
Sięgnąłeś po tę książkę dlatego, że czujesz w sobie palącą potrze-
bę zdobycia majątku i uznania. Podjeżdżasz pod dom nowiutkim
mercedesem, współmałżonek patrzy na ciebie z podziwem, dzieci
uśmiechają się i myślą: „O, jak wspaniale, że mamy takie warunki,
by tak dobrze się rozwijać, i że możemy spędzać czas z rodzicami”.
Brzmi dobrze? A to? „Jak dobrze, że w młodości tyle czytałem i in-
westowałem, a nie chodziłem na imprezy, kupując piwo jak tamci.
Teraz mogę sobie pozwolić na wszystko! Hm… chyba pójdę sko-
rzystać z mojej sauny albo nie, przejadę się gdzieś moim porsche”.
Tak, mój drogi czytelniku, właśnie z tych powodów sięgnąłeś po
tę książkę, aby żyło ci się lepiej, abyś miał więcej pieniędzy i mógł
spędzać czas z rodziną, kiedy tylko chcesz, i uszczęśliwiać ją tym.
Ta książka zaoferuje ci metody, ćwiczenia oraz setki przemyśleń,
jak tego dokonać. Chcę uczynić z ciebie świetnego generała. Ge-
nerała? Tak, generała, doskonałego dowódcę, który umie prowa-
dzić swoich żołnierzy do zwycięstwa. Tak naprawdę zarządzanie
pieniędzmi niewiele różni się od zarządzania armią. Książka ta to
opowieść o szkoleniu pewnego adepta w obozie Sartorian. Uczy
cię, jak osiągać sukces, jak przygotować swój charakter, jak dowo-
dzić armią oraz jak zachować swoją armię. Dlaczego akurat woj-
sko? Mówi się, że armia to najsprawniej zarządzana organizacja na
świecie. Chciałbyś, aby twoje pieniądze były tak zarządzane, praw-
da? Podczas bitw towarzyszą ludziom największe emocje, dowódca
naraża życie swoich ludzi oraz podejmuje szybkie i trudne decyzje.
11
Zgłoś jeśli naruszono regulamin