Mikołaj z Wilkowiecka - Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim.pdf

(306 KB) Pobierz
9585457 UNPDF
Aby rozpocząć lekturę,
kliknij na taki przycisk ,
który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.
Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym
LITERATURA.NET.PL
kliknij na logo poniżej.
9585457.001.png 9585457.002.png
MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA
HISTORYJA O CHWALEBNYM
ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM
ZE CZTERECH ŚWIĘTYCH EWANJELISTÓW ZEBRANA
A WIRSZYKAMI SPISANA
PRZEZ KSIĘDZA
MIKOŁAJA Z WILKOWIECKA
ZAKONNIKA CZĘSTOCHOWSKIEGO
1
Historyja zebrana z:
Mateusza świętego z kapituły 27 i 28
Marka świętego z kapituły 16
Łukasza świętego z kapituły 25
Jana świętego z kapituły 20
psalmu
Dawidowego
23.
Litera T
Mateusza świętego
Litera R
znaczy tekst
Ewangelijej
Marka świętego
Litera L
Łukasza świętego
Litera I
Jana świętego
PODSTAWA TEKSTU:
HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM . OPRACOWAŁ J. OKOŃ,
WROCŁAW-WARSZAWA-KRAKÓW-GDAŃSK 1971,
S. 1 -117 [REDAKCJA A]
2
PERSONY ROZMAWIAJĄCE
3
EWANJELISTA
albo PROLOG
ANNASZ
biskupowie
KAIFASZ
PIŁAT
starosta
PILAKS
TEORON
stróże grobu Bożego
PROKLUS
FILEMON
MARYJA
mater Jesu
MARYJA MAGDALENA
MARYJA JAKOBI
MARYJA SALOME
MARYJA CHUZOWSKA
RUBEN
aptekarz
JEZUS
LUCYPER
dyjabli
CERBERUS
JADAM
OZEASZ
DAWID
ABRAM
Ojcowie święci
ABEL
NOE
JAN BAPTYSTA
ŁOTR
krzyżowy
MICHAŁ ARCHANJOŁ
ANJOŁOWIE
dwa
PIOTR
TOMASZ
FILIP
uczniowie Pańscy
ANDRZEJ
KLEOFAS
ŁUKASZ
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin