Pozytywna energia w domu.pdf

(65 KB) Pobierz
Pozytywna energia w domu
Zobacz temat - Pozytywna energia w Twoim domu
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1674&start=0
FORUM EZOTERYCZNE
Tarot Intuicyjny, Runy, Anioły
Feng Shui Pozytywna energia w Twoim domu
Viva 20080803, 21:15
Temat postu : odp
Pozytywna energia w Twoim domu
Pozytywna energia jest przyciągana do domu pełnego Ŝycia, ruchu i dźwięków. Jeśli większą część dnia
spędzamy poza mieszkaniem, powieśmy w nim dzwonki wietrzne, które wydają ładne dźwięki.
Istotną sprawą jest ukrywanie wszelkich wystających krawędzi, zwłaszcza naroŜników, filarów oraz belek
stropowych, które wysyłają tnącą, szkodliwą energię. Zamaskować je moŜna roślinami pnącymi lub
zwisającymi, albo meblami ustawionymi tak, by redukowały ich negatywne oddziaływanie.
Wejście do mieszkania określa się często jako ,usta chi". Jest ono bardzo istotne, gdyŜ to właśnie tędy
Ŝyciodajna energia ma dostęp do jego wnętrza. Pierwsze wraŜenie na widok drzwi i domu powinno być
pozytywne. W tym celu moŜna na korytarzu powiesić jakiś obraz i połoŜyć kolorową wycieraczkę.
Przedpokój nie moŜe być zagracony ani teŜ za długi. Aby chi mogła swobodnie przepływać, zainstalujmy
tu jasne oświetlenie. Natomiast w długim korytarzu strumień energii ulegnie zbytniemu rozpędzeniu.
Przyhamują go lampy lub inne przedmioty powieszone na ścianach.
Najlepiej, gdy drzwi wejściowe otwierają się do jego środka, poniewaŜ w tedy wprowadzamy do
wewnątrz pozytywną energię Chi. Dzięki temu szczęście i powodzenie wchodzi do domu wraz z nami.
Lustra w feng shui uwaŜane są za bardzo waŜny element wystroju wnętrz.
Lustro w przedpokoju umieszczone na wprost wejścia odbija wszystkie moŜliwości, które napływającą do
domu i dlatego działa niekorzystnie na zdrowie i szczęście mieszkańców. Meble powinny być jasne,
lekkie, a ściany białe lub błękitne.
Pokój dzienny uwaŜa się za centrum domu ułatwiające komunikację i zacieśnianie więzi rodzinnych.
Południowy wschód (patrząc od strony środka mieszkania) jest jedną z najlepszych dla niego lokalizacji.
Dominuje w nim wznosząca się energia Drzewa. Aby pobudzić jej ruch, zainstalujmy lampy, których
światło będzie padać na sufit.
Ustawmy ciepłe, wygodne meble. Kolorystyka tego pomieszczenia musi sprzyjać zachowaniu pozytywnej
chi. Ciemna zieleń harmonizuje z tą energią, jasny fiolet ją uspokaja, a kolory kremowy oraz matowa biel
pobudzają.
Według zasad feng shui nie wszystkie pokoje moŜna łączyć. Połączenie pokoju gościnnego z
sypialnia jest niedopuszczalne
Feng shui za niewłaściwe uznaje połączenie pokoju gościnnego z gabinetem (biurem) lub garderobą.
Jako serce domu pokój gościnny nie moŜe być połączony z WC, poniewaŜ Ŝycie towarzyskie i rodzinne
zamiera przy takim połączeniu. Niestety połączenie z kuchnią jest równieŜ niewskazane, poniewaŜ pokuj
ten przemieni się z czasem w jadalnię i posiłkami spoŜywanymi przy telewizorze.
Gdy juŜ zaistnieje taka sytuacja naleŜy wizualnie oddzielić te dwa pomieszczenia, aby móc
jednoznacznie stwierdzić odrębność charakteru danych pomieszczeń. NaleŜy w tym celu
zastosować dwa róŜne materiały do ułoŜenia podłogi tych pomieszczeń oraz zaznaczyć listwą
wykończeniową odrębność tych pokoi. czyli teraz trzeba sie zastosowac
Dla kuchenki trzeba zarezerwować najwaŜniejsze miejsce. Stojąc przy niej, musimy widzieć całą kuchnię.
Jeśli jednak za plecami mamy drzwi albo teŜ umieszczona jest ona w rogu kuchni, powieśmy nad nią
1 z 2
2008-10-21 07:47
27338041.001.png 27338041.002.png
Zobacz temat - Pozytywna energia w Twoim domu
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1674&start=0
lustro. Będzie w nim widoczna całość pomieszczenia. WaŜne jest, by kuchenka (element Ognia) nie
znajdowała się obok zlewu lub lodówki (element Wody). NaleŜy teŜ zadbać, by jak najmniej było
otwartych półek.
Sypialnię powinniśmy urządzić tak, aby sprzyjała snu i Ŝadnej innej czynności – sypialnia nie moŜe być
jednocześnie miejscem do spania i miejscem pracy, oglądania telewizji czy czytania. Telewizor
umieszczony w sypialni sprawia, Ŝe bardzo często przy nim zasypiamy, co z całą pewnością nie wpływa
pozytywnie na jakość snu. Kolejną waŜną rzeczą w sypialni jest odpowiednie łóŜko oraz jego ustawienie.
Zarówno łóŜko jak i materac powinny być wykonane z materiałów naturalnych. Kształt łóŜka powinien
być przyjazny człowiekowi – powinno być pozbawione ostrych kantów. Najlepsze są łóŜka drewniane z
wezgłowiem w kształcie łuku.
Najlepszym sposobem ustawienia łóŜka jest skierowanie głową do ściany tak, aby moŜna było się do
niego dostać z trzech stron. Feng Shui nie zaleca takŜe ustawiania łóŜka nogami w kierunku drzwi, co
kojarzy się z wyprowadzaniem z pomieszczeń osób zmarłych.
Łazienka jest prawdopodobnie najtrudniejszym do zagospodarowania pomieszczeniem w domu.
Dominuje w niej bowiem Ŝywioł Wody i jest przesycona wilgocią, co spowalnia ruch energii i powoduje
jej zastoje. Sytuację pogarsza brak okien i światła słonecznego oraz świeŜego powietrza.
Trzeba zadbać o dobre oświetlenie, które pobudzi krąŜenie energii, oraz o wietrzenie tego pomieszczenia.
Odpowiednio dobrane gatunki roślin równieŜ pobudzą chi, jak teŜ pochłoną nadmiar wilgoci.
W pokoju dziecka najwaŜniejsze jest, by zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie malucha, a takŜe o spokojny
sen.
Najlepszą lokalizacją dla niego jest wschód. Panująca tu aktywna energia sprzyja rozwojowi. Wspierać ją
będzie utrzymanie pokoju w niebieskiej tonacji. Stymulująco zadziałają dodatki w kolorach zielonym,
błękitnym i Ŝółtym, natomiast pastele i jasny fiolet złagodzą atmosferę. Pamiętajmy, Ŝe od usytuowania
kącika do nauki zaleŜą oceny naszego malucha w szkole. Biurko powinno stać tak, by dziecko miało za
sobą ścianę. Nie będzie w tym czasie spoglądało przez okno, tylko na wnętrze pokoju. Ułatwi mu to
skupienie uwagi.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
2 z 2
2008-10-21 07:47
27338041.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin