!Jacquelyn Mitchard - Teoria względności.pdf

(2952 KB) Pobierz
257974387 UNPDF
257974387.001.png
Teoria względności
Z angielskiego przełożyła
Joanna Puchalska
LiBROS
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media
MU
Projekt okładki
Małgorzata Szyszkowska
Zdjęcie na okładce
EAST NEWS
Redaktor prowadzący
Elżbieta Kobusińska
Redakcja merytoryczna
Barbara Waglewska
Redakcja techniczna
Katarzyna Krawczyk
Korekta
Irena Kulczycka
Maria Włodarczyk
Copyright © 2001 by Jacauelyn Mitchard
Ali rights reserved
Copyright © for the Polish translation
by Bertelsmann Media Sp. z o. o., Warszawa 2002
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media
Libros
Warszawa 2002
Dział Handlowy
ul. Rosoła 10, 02-786 Warszawa
tel. 0-22 645 82 41
fax 0-22 648 47 31
Skład i łamanie: Plus 2
Druk i oprawa: GGP Media, PóBneck
ISBN 83-7311-406-8
Nr 3516
*
Christopherowi, Marii Christopher
i Moochie
f
Jak szybko płynny miód
popołudniowego światła
wpływa w ciemność
a zamknięty pączek strząsa
swą niezwykłą tajemnicę
żeby wybuchnąć kwiatem
jakby to, co istnieje, istniało
tak, że może zostać utracone
i stać się cenne.
Lisel Mueller, In Passing
Słowo „względność" już na wstępie przypomina nam, że uczony
nieuchronnie staje się częścią systemu, który bada... Krótko mó­
wiąc, czy rzeczywiście prawa natury są takie same dla wszyst­
kich?
Nigel Calder, Einstein s Universe
O jejku! O rety! - krzyczeli. - JAK TO TAK?
To coś całkiem nowego!
To SŁOŃ - PTAK!!
Dr. Seuss, Horton Hatches the Egg
Zgłoś jeśli naruszono regulamin