elementarz-liczba-7-A.pdf

(590 KB) Pobierz
156308412 UNPDF
[ Poznajemy liczby do 10 ]
SuperKid.pl
SIEDEM
7
7
Ile jest gwiazdek? Czy dotrzegaz tu cyr 7?
Pokoloruj obrazek.
Pokoloruj tyle kiążek, ile wskazuje cyfra.
Zamaluj cyr tym amym kolorem, co kiążki.
7 7 7 7 7
Napisz cyfry po ladzie.
7 3 7 1 4 7 7 0 9
Zakrel tylko te znaki, które ą cyrą siedem [ 7 ]
Copyright©SuperKid.pl www.superkid.pl
156308412.002.png 156308412.003.png 156308412.004.png 156308412.005.png 156308412.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin