[DB]_Naruto_Movie_[D367824A].pl.txt

(35 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  768x432 23.976fps 700.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{1215}{}Wszystko w porz�dku?
{1732}{}Czy ci kolesie s� nie�miertelni?
{2705}{}Nie jest dobrze! Wycofujemy si�!
{3238}{}/Pustynny pogrzeb
{3433}{}Sp�ni�e� si�, Gaara.
{3599}{}Kim oni s�?
{3661}{}Nie mam poj�cia.
{3679}{}Nie wiadomo kiedy wyszli z oceanu!
{4102}{}Nigdzie nie uciekniecie!
{4116}{}St�jcie! Nie go�cie ich!
{4717}{}Na wodzie nie mamy nad nimi przewagi.
{4822}{}Wystrzelcie kilka flar.
{5200}{}Co to?
{5242}{}Nigdy nie widzia�em podobnego statku.
{5440}{}Jest �le!
{6078}{}/Naruto | /Wielkie Starcie! Widmowe Ruiny w G��binach Ziemi!
{7482}{}�wietnie! Idzie tam!
{7525}{}Hej! Przymknij si�, bo ucieknie!
{8004}{}Wszed� tam!
{8042}{}Uda�o si�!
{8412}{}Hej, hej. Dobry zwierzaczek, dobry.
{8454}{}Ma czarne futro na tylniej nodze.
{8511}{}Chyba si� nie pomylili�my.
{8577}{}Naruto, daj klatk�.
{8671}{}To takie g�upie!
{8703}{}Da� si� z�apa� w tak� durnowat� pu�apk�!
{8847}{}Co to ma by�?
{8862}{}Naruto! Co znowu zrobi�e�?
{8920}{}Ja? Ja tylko...
{8963}{}H-hej!
{8979}{}Au, au!
{9042}{}Co za kretyn! Nie daj mu uciec, Naruto!
{9086}{}Je�li dasz mu uciec, rozkwasz� ci mord�, Naruto!
{9413}{}Debil!
{9829}{}Za tak ma�e pieni�dze musieli�my tyle przej��...
{9994}{}Nie m�w tak.
{10031}{}To by� nasz cel, znale�� tego futrzaka i odda� go jego w�a�cicielowi.
{10149}{}Wiecie, to nie by� kot.
{10189}{}M�wili, �e to fretka.
{10283}{}Ma ca�kiem �adn� mordk�.
{10345}{}Oddajmy go szybko i wracajmy do wioski!
{10562}{}Jak przekroczymy ten most...
{10621}{}Super!
{10648}{}Zaczekaj, Naruto!
{10677}{}Przejd�my przez ten g�upi most a szybciej...
{10972}{}Co ci znowu odbija?
{11021}{}Tam by�o napisane, �e most nie jest zbyt bezpieczny!
{11083}{}Nie obchodzi mnie co si� stanie CI, ale je�li co� stanie si� fretce?
{11195}{}Sakura, starczy ju�...
{11305}{}Shikamaru?
{11353}{}Czy co� si� sta�o?
{11392}{}Ta.
{11426}{}Osada naszego pracodawcy znajduje si� po drugiej stronie tego pola.
{11566}{}Nie s�dzicie, �e co� tu jest nie tak?
{11636}{}Co� nie tak?
{11676}{}Jest popo�udnie, a nie ma tu �adnych ludzi.
{11770}{}Rzeczywi�cie, nikogo nie ma...
{11809}{}Na serio?
{12106}{}Musimy si� rozdzieli� i troch� pozna� teren!
{12170}{}Ja p�jd� na zach�d lasu, Sakura i Naruto, id�cie w drug� stron�!
{12266}{}Dobra!
{12314}{}B�dzie fajnie, je�li nie narobimy sobie k�opot�w.
{12715}{}Prawie przy lesie, tak?
{12804}{}Ucisz si� tam!
{12862}{}Ciekawe czemu tak nagle zacz�� wierzga�.
{13179}{}Czy to...?
{13277}{}Hej.
{13327}{}Hej! Co z wami?!
{13576}{}Kim jeste�cie?!
{13821}{}Naruto!
{13905}{}Zaatakowa�y nas jakie� dziwne stwory!
{13942}{}Ju� do was id�!
{14164}{}Co to jest?
{14320}{}Je�li to tak-!
{14620}{}Jestem �wietna!
{14982}{}/U-Zu-
{15001}{}/U-Zu-Ma
{15015}{}/U-Zu-Ma-Ki-
{15073}{}/Naruto Rendan!
{16063}{}To ty za tym stoisz?
{16252}{}Ty-!
{17897}{}Sakura!
{18029}{}Naruto!
{18074}{}Puszczaj! Hej!
{18119}{}Cholera! Branie zak�adnik�w to tch�rzostwo!
{18230}{}Masz j� natychmiast wypu�ci�!
{18724}{}/Technika Kopiowania Cienia
{18847}{}Naruto! Zostaw to mnie.
{18900}{}Dobra!
{18920}{}Nie wiem kim jeste�cie.
{18984}{}Ale rozwal� was jednym uderzeniem!
{19033}{}/Masowa Replikacja Cienia
{19405}{}Idziemy!
{20104}{}/Rasengan!
{20136}{}/Furia b�yskawic!
{20618}{}Naruto!
{20972}{}Cholera!
{21009}{}Naruto!
{21116}{}Sakura! T�dy!
{21654}{}Co to jest?
{22848}{}Au!
{23298}{}Skoro ju� wsta�e�, nie wier� si� zbyt mocno.
{23524}{}My�la�em, �e nigdy nie wstaniesz.
{23627}{}Kim jeste�, staruszku?
{23658}{}Ja? Jestem Kahiko, przyw�dca tej karawany.
{23784}{}Karawana?
{23803}{}Dok�adnie.
{23829}{}Osadnicy nazywaj� nas "w�druj�cym narodem".
{23952}{}Jeste�my grup� ludzi podr�uj�c� tu i tam zale�nie od pory roku.
{24087}{}Obydwaj mieli�cie du�o szcz�cia.
{24154}{}Gdyby�my akurat nie przeje�dzali obok, zmy�aby was rzeka.
{24384}{}Ah! To ty!
{24465}{}O, on te� odzyska� przytomno��.
{24612}{}Hej, hej, ty draniu!
{24659}{}Czemu wtedy tak nagle nas zaatakowa�e�?!
{24802}{}Spokojnie, spokojnie. Nie uno� si� tak teraz, bo...
{24937}{}Nie walczcie ze sob�!
{24986}{}Uratowali�my was i b�dziemy podr�owa� razem.
{25067}{}Ale on-!
{25221}{}CO? TY?!
{25588}{}Zazwyczaj odzyskuj� si�y po jednym dniu!
{25687}{}To na pewno u�atwia ci �ycie , co nie?
{25737}{}Tamten dzieciak te� co� w sobie ma.
{25808}{}Jego pr�dko�� odzyskiwania si� jest prawie tak szybka jak twoja!
{25891}{}Naprawd�?
{26085}{}Starsi maj� co zazdro�ci� m�odszym.
{26474}{}Staruszku, uwa�aj!
{26534}{}To naprawd� brutalny potw�r!
{26613}{}Nerugui nie�le zapami�tuje ludzi, wi�c nie powinien mnie ugry��.
{26742}{}Znasz go?
{26789}{}Oczywi�cie!
{26820}{}Zawsze podr�owa� razem z karawan�, a� do teraz.
{26934}{}Czy to nie cudowne, �e znalaz�e� drog� powrotn� do domu, Nerugui?
{27061}{}Jest naszym cennym skarbe�kiem.
{27129}{}To ja poprosi��m Wiosk� Li�cia o pomoc w odszukaniu go.
{27254}{}Tak?
{27282}{}A wi�c to ty.
{27317}{}Ca�y czas podr�ujemy, wi�c wys�ali�my go do wioski granicznej.
{27486}{}No to dlaczego tam by�?
{27538}{}No bo nagle zacz��...
{27684}{}Hej! Nerugui!
{27855}{}Czy on naprawd� rozpoznaje ludzi?
{27952}{}Tak kiedy� by�o...
{28180}{}Grupa wrog�w kr�ci si� w pobli�u.
{28273}{}Ciekawe czym s�.
{28343}{}No.
{28391}{}Sakura, id� poszuka� Naruto.
{28482}{}Je�li go znajdziesz, powiadom mnie przez radio.
{28529}{}Dobra.
{28557}{}A ty?
{28582}{}Ja... mam co� do roboty.
{30623}{}Chod� tu.
{31726}{}Haido...
{31887}{}Hej, hej, hej, hej!
{31930}{}Czy podr�ujecie tak od zawsze?
{32025}{}Tak.
{32045}{}Podr�ujemy odk�d nasze pa�stwo zosta�o zniszczone.
{32147}{}Wasze pa�stwo zosta�o zniszczone?
{32229}{}To stara, klanowa legenda.
{32307}{}Mieli�my kiedy� kraj, ale zosta� zniszczony.
{32407}{}Czemu?
{32451}{}Najprawdopodobniej kiedy� mia�a tam miejsce wielka katastrofa.
{32542}{}Stracili�my nasze ziemie, a klan zosta� rozbity.
{32629}{}Tak jak my, inne cz�ci klanu s� podr�nikami.
{32703}{}Wygl�da te� na to, �e kto� nawet przekroczy� ocean.
{32805}{}Ocean?
{32827}{}Tak. Nerugui is fretk� podziwian� nawet przez naszych przodk�w.
{32978}{}Jest �ywym dowodem na to, �e kiedy� mieli�my pa�stwo.
{33106}{}Znowu sobie �artujesz, staruszku!
{33149}{}W takim razie ten ma�y futrzak musi by� bardzo stary.
{33228}{}On naprawd� jest bardzo, bardzo leciwy!
{33372}{}Nerugui jest o wiele starszy od dziadka.
{33463}{}To por�bane.
{33520}{}Niesamowite, prawda?
{33571}{}Nasi ludzie dbaj� o niego.
{33683}{}Dlatego w�a�nie Nerugui nie przywi��e si� do �adnych innych ludzi.
{34105}{}Znowu si� pomyli�em...
{34153}{}Poszed� do tego ch�opaka?
{34212}{}Nerugui? Co jest z tob�?
{34606}{}Hej, hej. S�uchasz ty mnie?
{34741}{}Czemu wtedy nas zaatakowa�e�?
{34846}{}Hej!
{34869}{}Nie olewaj mnie!
{34945}{}Twoja dziwna moc... Co to by�o?
{35006}{}�e co? Moc?
{35052}{}M�wisz o chakrze?
{35095}{}Chakra?
{35221}{}To na pewno nie by� moc Gelel.
{35311}{}No dawaj! Odpowiesz czy nie?
{35371}{}Kim do cholery jeste�?!
{35444}{}Przyby�em tu, aby zbudowa� utopi�.
{35489}{}Utop... Co to jest?
{35550}{}Masz ciekawe moce.
{35612}{}Chod� ze mn�.
{35653}{}Co?
{35690}{}Nie rozumiem ani s�owa z tego, co do mnie m�wisz!
{35758}{}Zastan�w si�.
{35800}{}To nie �art!
{35836}{}Czemu mia�bym ci pom�c?
{35891}{}M�wi� do ciebie, chc� od ciebie odpowied� na moje pytanie | a ty nagle wylatujesz z tak� bzdur�!
{35960}{}Aaa!
{36008}{}St�j! Co robisz?
{36426}{}Zaczekaj
{36485}{}Mam ci�!
{37272}{}Wszystko w porz�dku?
{37346}{}Nic ci si� nie sta�o?
{37398}{}Jeste� ranny?
{37416}{}Co ty znowu narobi�e�, dzieciaku?
{37492}{}Serdecznie ci dzi�kuj�.
{37846}{}Ratuj�c go, sp�aci�em sw�j d�ug.
{38434}{}Kurde, nic, tylko chodz�cy w t� i spowrotem kolesie.
{39037}{}Nie wygl�daj� na przytomnych.
{39413}{}Jak d�ugo b�d� jeszcze musia�a si� nimi opiekowa�?
{39480}{}Nie powinna� by� taka niecierpliwa.
{39571}{}Przecie� wiem!
{39603}{}Gdy tylko zdob�dziemy Kamie� Gelela, sko�czymy z tymi dzieciakami.
{39738}{}Musimy by� jeszcze troch� wytrzyma�.
{39849}{}Bez nich nic nie wypali.
{40714}{}No nie! Ten dra� uciek�!
{40812}{}Nie dam mu tak �atwo uciec!
{40930}{}Jak to si� mog�o wydarzy�?
{40998}{}Co si� sta�o, staruszku?
{41059}{}Nerugui odszed�.
{41125}{}My�lisz, �e poszed� za tamtym kolesiem?
{41167}{}No.
{41204}{}Nie by�o powodu, by wynajmowa� niesamowitych ninja z Wioski Li�cia.
{41331}{}Hej, zaczekaj!
{41376}{}Ju� wype�nili�my twoj� misj�!
{41424}{}Zamknij mord�!
{41449}{}Warunkiem by�o przyprowadzi� go na kraniec wioski, | ale Nerugui nie ma tutaj!
{41594}{}Co za lekkomy�lno��...
{41671}{}Je�libym wiedzia�, �e tak to si� sko�czy, wynaj��bym jeszcze | bardziej niesamowitych ninja Piasku...
{41834}{}Ju� kapuj�!
{42077}{}Naruto...
{42180}{}Mam dow�d na to, �e kto� tu by�.
{42240}{}Czy m�g� to by�...
{42631}{}Nareszcie ci� dogoni�em.
{42727}{}Hej, no ju�. Oddaj mi tego kota.
{42813}{}Ty!
{42981}{}C-co to jest?
{43176}{}Kim ty jeste�?
{43243}{}Nazywam si� Temujin.
{43304}{}Chod�.
{43319}{}Zapoznam ci� z Haido.
{43400}{}Hej. Zaczekaj!
{43522}{}Powiedz, kto to jest ten Haido?
{43601}{}M�j mistrz. Jego wiara jest wielka.
{43691}{}Zrozumiesz, kiedy go zobaczysz.
{43831}{}Hej, czy wszyscy twoi kumple to takie popapra�ce?
{43937}{}To zwykli �o�nierze.
{44021}{}Moi kompani s�...
{44872}{}W�a�nie wr�ci�em.
{44937}{}Oh, Temujin.
{44987}{}A wi�c powr�ci�e�?
{45276}{}To ty, tak?
{45340}{}Temujin opowiada� mi o twych niesamowitych mocach.
{45481}{}Poka�� ci.
{45609}{}Co to ma by�?!
{45637}{}No dawaj!
{45666}{}Nie musisz!
{45693}{}Prosz�, sko�czcie t� walk�.
{45750}{}Ale...
{45781}{}Nie. Walka to z�a rzecz.
{46048}{}Naruto.
{46068}{}Przybyli�my tu, aby stworzy� utopi�.
{46166}{}Czym jest utopia?
{46227}{}Hmm... Powiedzmy, �e...
{46261}{}jest to miejsce, gdzie nie ma wojen, | ani nie ma podzia�u na s�abszych i mocniejszych.
{46428}{}�wiat bez wojen?
{464...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin