Składając skrzydła aniołom - W.Glinka,M.Samselski-wywiad.pdf

(1256 KB) Pobierz
Wywiad-rzeka
z Włodzimierzem
Glinką
rozmawia Marek Samselski
Janochy, lipiec 2009 r. – lipiec 2010 r.
824134002.003.png
Basia, Julcia i Włodek
824134002.004.png
Składając
skrzydła aniołom
skrzydła aniołom
Wywiad-rzeka
z Włodzimierzem Glinką
lekarzem, dyrektorem
Prywatnego Ośrodka
Kompleksowego Leczenia
i Terapii Uzależnień
JANOCHY
rozmawia Marek Samselski
Janochy, lipiec 2009 r. – lipiec 2010 r.
824134002.005.png 824134002.006.png
Z Włodzimierzem Glinką rozmawia Marek Samselski
824134002.001.png
Marek – Jesteś lekarzem, jesteś podróżnikiem, jesteś napastnikiem,
jesteś ratownikiem. Zgadzasz się?
Włodzimierz – Z całą pewnością jestem lekarzem...
M. – Z wykształcenia i z powołania. Znam lekarza, dobiega już sie-
demdziesiątki, który powiedział, że tylko co trzeci z jego profesji
wybiera ten zawód z powołania. Myślę, że ty na pewno.
Włodzimierz – Tak, zgodzę się z tym, że ja na pewno wybrałem ten zawód
z powołania. Zdawałem egzaminy na piątki, być może zdawałbym celująco,
studiując na przykład inżynierię śródlądową. Trudno to sprawdzić, a wła-
ściwie jest to niemożliwe, gdyż nigdy na taki kierunek bym się nie wybrał,
a poza tym nie wiem czy w ogóle taki istnieje. Jakąś szansę miałaby inży-
nieria transoceaniczna, bo horyzonty pewnie poszerza. A mówiąc zupełnie
serio, prawda jest taka, że od dziecka chciałem być lekarzem i cieszę się,
że nim jestem.
M. – Typisch humanista, że stwierdzę z niemiecka.
Włodzimierz – Ty pisz – humanista.
M. – Zwiedziłeś kawał świata, ale o twoich podróżach jeszcze po-
rozmawiamy. Na razie mam takie pytanie: Czy jeździsz przede
wszystkim do miejsc, czy też namagnesowany jesteś ludźmi, któ-
rych znasz albo masz poznać?
Składając skrzydła aniołom 03
824134002.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin