Madry dom bogaty dom.pdf

(433 KB) Pobierz
185684374 UNPDF
185684374.006.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Witold Wrotek
rok 2009
Data: 9.11.2009
Tytuł: Mądry dom, bogaty dom – fragment utworu
Autor: Witold Wrotek
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
185684374.007.png
SPIS TREŚCI
ELEKTRYCZNOŚĆ? . ............................................9
.......................10
....................................................12
................................................14
........................................16
od nominalnego? ...............................................................19
................................................22
........23
......................24
............................................25
...........................................26
od nominalnego? ..............................................................27
gazowa . ...................................................................................27
....................31
..............................................32
.........................................................33
....35
.................................37
1.4.3. Jak można zaoszczędzić na gotowaniu na
kuchence elektrycznej? ....................................................39
1.4.3. Jak można zaoszczędzić na pieczeniu
...................................................................40
.....................................41
..........................................42
.....................................44
...........................................................................47
........................................................51
WSTĘP . ...............................................................6
1. JAK ZMNIEJSZYĆ RACHUNKI ZA
185684374.008.png 185684374.009.png 185684374.001.png 185684374.002.png
 
2. JAK ZMNIEJSZYĆ RACHUNKI ZA WODĘ
...........................................................55
.................................................................55
................................................57
..........................................................59
........................................................60
.................................................63
............................................65
...........68
OGRZEWANIE? . ................................................69
........................71
.................................................72
...............76
.......................76
........................................77
za energię? . .......................................................................78
.........79
styropianem . ........................................................80
............................81
............................................82
...............................................83
.........................................................86
.92
.............................................................93
......................................94
........................97
.......................................97
4.3. Telefon komórkowy z
abonamentem
...........................99
......................................102
................................103
...................................104
..........................................................106
...............................................................108
................................................................109
3. JAK ZMNIEJSZYĆ RACHUNKI ZA
185684374.003.png 185684374.004.png 185684374.005.png
......111
...........................................112
.................................................................114
..........................................115
......................................................116
.......................116
........................................119
..............................................121
.............................................122
.............................................123
...........................................124
.................................................126
........................................127
.................................................................129
.............................................................131
5.10. Jak jeszcze można zmniejszyć koszty jazdy
samochodem? . .....................................................................132
............134
.......................................135
...............................................137
. ......................................................................139
....................................................................139
.........................................144
........................................................146
....................................................147
................................................147
.......................................................149
.....................................................................152
..........................151
...........................................................154
.............................................156
.........................................................................157
....160
............................................160
....161
....................................................161
............162
.................162
6.1.2.
Czas
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin