Tony (Napisy PL) (2009) (XviD) (DVD-RIP).txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{710}{942}T�umaczenie: dziunio
{3705}{3751}Cze��. Co tam, wszystko w porz�dku?
{3842}{3888}Nie mam odtwarzacza DVD.
{3891}{3948}Obawiam si�, �e mam tylko zwyk�e wideo.
{4158}{4197}Powiniene� sprzedawa� filmy wideo.
{4200}{4308}Gdyby� mia� jakie� filmy akcji na wideo,|kupi�bym je od ciebie.
{4435}{4479}Jak s�dzisz...
{4482}{4551}Co jest lepsze, karate czy kung-fu?
{4718}{4745}No to do zobaczenia.
{4748}{4794}Mo�liwe, �e spotkamy si� jutro.
{4934}{4999}Wiesz, kogo mi przypominasz?|Twoj� matk�.
{5002}{5060}Tylko czeka�am, a� to powiesz.
{5113}{5166}Chwileczk�. Przepraszam.
{5169}{5215}�yjesz pieprzonymi z�udzeniami.
{5218}{5289}No i si� zaczyna.|S�uchasz mnie w og�le?
{5292}{5347}- Przecie�, kurwa, s�ucham.|- Widzisz tylko, �e ruszam ustami,
{5350}{5438}- nie docieraj� do ciebie �adne s�owa.|- Sko�cz t� protekcjonaln� gadk�!
{5441}{5519}Gdyby� by�a facetem,|w�o�y�bym ci to do g�by.
{5522}{5587}Tylko na tyle ci� sta�? To wszystko, co potrafisz?
{5590}{5636}Brzmisz jak twoja pieprzona mamusia.
{5639}{5700}Wiedzia�am, �e j� w to wci�gniesz.
{5703}{5756}Obrobi�a dupsko wszystkim z naszej ulicy.
{5759}{5805}Tu chodzi o nas, nie o moj� matk�.
{5808}{5884}Tu nie chodzi tylko o nas.|Tu chodzi o mnie, o ciebie i o Ma�ego Davey'a.
{5887}{5943}Wbij to sobie do �ba.
{5946}{6005}Je�li co� si� stanie, ma�y Davey idzie ze mn�.
{6008}{6077}- Na pewno nie, zostaje tam, gdzie jest.|- Nie wydaje mi si�.
{6080}{6160}Znasz t� cip�, kt�ra tam siedzi?|Ca�y czas si� na nas gapi.
{6164}{6219}- Kogo?|- Ten tam, z twarz� pedofila.
{6222}{6291}Nie mam poj�cia, co to za jeden.|Mo�esz skupi� si� na mnie?
{6294}{6391}W�a�nie o tym m�wi�, Paul.|Nigdy nie zwracasz uwagi na to, co m�wi�.
{6394}{6470}Co to za pierdo�y z t� ca�� przestrzeni�?|Ju� wiem, co to znaczy.
{6473}{6550}- Nie jestem, kurwa, g�upi.|- To znaczy, �e potrzebuj� przestrzeni.
{6553}{6636}- Potrzebuj� czasu, �eby to sobie pouk�ada�.|- Wed�ug mnie to znalaz�a� sobie jakiego� fagasa.
{6639}{6692}- No i znowu to samo.|- Nie jestem pieprzonym idiot�.
{6695}{6747}Powiedz, masz kogo�, prawda?
{6750}{6805}- Nie s�uchasz mnie.|- Oczywi�cie, �e ci�, kurwa, s�ucham.
{6808}{6848}Nie prawda, w og�le nie s�uchasz!
{6851}{6886}- I dalej si� gapi.|- Co?
{6889}{6983}Znasz moj� �on�?|Znasz moj� star�, cipo?
{6986}{7047}- Daj mu spok�j.|- Na co si� tak, kurwa, gapisz?
{7050}{7097}- Przepraszam.|- Pedofilska cioto!
{7100}{7140}Przepraszasz, tak? Ju� ja ci�, kurwa, przeprosz�!
{7143}{7196}- Znasz j�?|- Oi, oi, oi!
{7199}{7251}- Paul!|- Odpierdol si�!
{7254}{7286}Zabieraj �apy!
{7289}{7327}- Zabieraj st�d t� cip�.|- Taki mam zamiar.
{7330}{7401}- Bo zaraz strac� cierpliwo��.|- Uspok�j si�, ju� go zabieram.
{7404}{7458}- Spokojnie.|- To on?
{7461}{7509}Wyno� si�.
{7512}{7578}Je�li jeszcze raz ci� zobacz�, cioto,|skr�c� ci kark, rozumiesz?
{8401}{8447}/O Bo�e!
{8795}{8871}Davey, za 20 minut masz przyj�� na obiad.
{8874}{8921}A co jest?
{8924}{8969}- Nuggetsy.|- Znowu?
{8972}{8988}Tak, znowu, nie b�d� bezczelny!
{8988}{9024}Tak, znowu, nie b�d� bezczelny!
{9051}{9089}S�ysza�e� mnie, Davey?
{9092}{9138}- Tak, jasne.|- Dobrze, nie sied� za d�ugo.
{9426}{9473}- Lubisz pi�k� no�n�?|- Jasne.
{9476}{9524}- Jakiej dru�ynie kibicujesz?|- West Ham.
{9527}{9573}- West Ham?|- Tak.
{9576}{9622}Lubi� West Ham.
{10538}{10648}Halo, tak, w�a�nie patrz� na wasz� ulotk�|w budce telefonicznej.
{10676}{10721}Mo�na zam�wi� t� dziewczyn� z ulotki?
{10724}{10770}Nie?
{10773}{10822}Jakie mo�ecie zaproponowa� dziewczyny|na dzisiejszy wiecz�r?
{10858}{10899}Jakie ma wymiary?
{11066}{11132}34-DD? Przedoperacyjnie?
{11135}{11181}Czy ona mia�a... czy one s� prawdziwe?
{11210}{11256}Co to znaczy?
{11259}{11297}To transseksualista?
{11300}{11376}A co si� sk�ada na t� k�piel z b�belkami?
{11492}{11562}A wodoci�gi, co... co si� z nimi sta�o?
{11586}{11630}Musimy skorzysta� z telefonu.
{11633}{11718}Przepraszamy, kole�ko.|Masz mo�e jakie� drobne?
{11721}{11812}Nasz samoch�d rozkraczy� si� na drodze i|nie mamy kasy na paliwo.
{11815}{11882}Zajebi�cie, stary. Dzi�ki ci.
{11909}{11962}Dzwonicie do AA?
{12007}{12054}Zosta�o 40 pens�w. Mog� sobie wzi��?
{12057}{12078}Pewnie.
{12081}{12130}Fantastycznie, naprawd� �wietnie.|Jeste� zajebisty.
{12179}{12225}Chcecie kupi� narkotyki?
{12228}{12274}- Co?|- Kupujecie narkotyki?
{12285}{12351}Je�li tak, to ja te� chc�.|Mam na co� smaczek.
{12354}{12408}Chce kupi� dragi. Chce kupi�.
{12411}{12478}Ile tam masz?|Dajesz, mamy przy sobie troch� trawy.
{12481}{12525}- Mam dziesi�taka.|- Mo�e troch� heroiny?
{12528}{12584}- Pewnie, ch�tnie troch� wezme.|- Zajebi�cie.
{12587}{12639}To jest �ycie, stary, to jest kurwa �ycie.
{12642}{12687}Pieprzone �ycie, stary. �yjemy.
{12690}{12749}Co si� dzieje, stary? Tu Mackey.
{12773}{12853}Kole�, masz co� na stanie? Tak?
{12856}{12915}Nied�ugo wpadniemy co� spr�bowa�, dobra?
{12935}{12981}W porz�dku, b�d� za jakie� p� godziny.
{13033}{13073}Co jest? Co si� dzieje?
{13076}{13149}Tony. Tak, da�em ci kas�.|To znaczy, �e mog� i�� z wami?
{13152}{13205}- Jasne, idziemy. Sk�d ty w og�le jeste�?|- Dalston.
{13208}{13305}O kurwa, stary, to przeznaczenie, co nie?|To musi by� przeznaczenie, stary.
{13308}{13359}Mo�emy p�niej wpa�� do mnie, kupi� piwo.
{13362}{13434}Zajebi�cie! B�dzie mo�na troch� odpocz��.|Jak ci� zw�, stary?
{13437}{13504}- Tony.|- Jestem Mackey, a ten tutaj to Smudge.
{13508}{13553}Witaj. Jestem Tony.
{13556}{13613}Szybciej, co wy tam jeszcze, kurwa, robicie?
{13616}{13737}Ubijemy dobry interes. Mo�e uda si� nam|wyci�gn�� co� taniej. Znam go�cia, kumasz?
{13740}{13776}- OK.|- Dobrze znam tego go�cia.
{14316}{14390}Wszystko gra, Tone?|Kurwa, stary, nic ci nie jest?
{14393}{14439}Dalej. Przewr�ci� si�.
{14442}{14489}- Szybciej!|- W porz�dku, stary?
{14492}{14538}No to lecimy.
{14541}{14571}O przechuj.
{14633}{14676}W�a�nie tak, wal w drzwi.
{14679}{14727}Wal �mia�o. O to chodzi.
{14768}{14821}- Sprawd�. Mo�e jest otwarte,|- Jest otwarte, jest otwarte.
{14824}{14869}I o to chodzi. S�odko, jeste�my w �rodku, Tone.
{14872}{14918}No dalej, synek.
{14921}{14982}- Mo�e powinienem tu zaczeka�?|- Nie, no co ty. Wchod� �mia�o, stary.
{15016}{15061}Szybciej tam.
{15064}{15129}Mam chor� nog�, forsuj� j� ca�y dzie�.|Co poradz�?
{15223}{15280}Co si� dzieje, ch�opaki? Co jest?
{15318}{15389}- Czego chcesz?|- Zamknij ryj, cieciu. Gdzie Pecker?
{15392}{15450}- Nie ma go tu, kurwa.|- Widzisz go gdzie� tutaj?
{15453}{15509}No co jest?|Nie zaprosicie nas na swoj� imprezk�?
{15512}{15608}No dalej, oka�cie troch� mi�o�ci.|Troch�, kurwa, mi�o�ci, panowie!
{15611}{15657}- Gdzie on jest, jest tutaj?|- Nie wiem.
{15660}{15705}Odpierdol si�.
{15708}{15756}Nie ma go tu, kumasz? Wypierdalaj.
{15759}{15805}No dalej, Mack.
{15808}{15866}Zdob�dziemy troch� towaru, prawda, Tone?
{15900}{15946}Zwijamy st�d, Tone. Jeba� ich.
{15966}{16012}Banda pizd.
{16067}{16113}Co to za jedna?
{16116}{16152}W porz�dku?
{16155}{16223}- Jak leci? Wszytko gra, stary?|- Do przodu. Kto to?
{16226}{16272}Peck, to jest Tony. Tony, to Pecker.
{16275}{16311}- Cze��.|- Wszystko dobrze, stary?
{16314}{16397}Zrobisz co� dla nas?|Trzy po obni�onej cenie, dobra?
{16400}{16469}S�uchaj, p�jd� na to, ale to ju� ostatni raz.
{16472}{16495}S�odko.
{16498}{16569}- Ostatnio sprzeda�e� nam straszne g�wno.|- Ci�gle po nie wracacie, racja?
{16572}{16639}Przychodzimy do ciebie, bo nie znamy nikogo innego.
{16642}{16681}Grzeczny ch�opak, dobra robota.
{16684}{16745}Zajebi�cie, brachu. Uroczo. Chod�, Tone.
{16748}{16813}Na co ten pierdolec si� tak ca�y czas patrzy?
{16816}{16858}A jeba� go.
{16863}{16921}- Podejd� tu, kole�ko.|- Nie, nie, on jest w porz�dku. Ej!
{16924}{16977}- Jest ze mn�, to dobry kole�.|- Chcesz j� obejrze�?
{16980}{17057}Chcesz si� przyjrze�? Ona si� wykrwawi�a, cz�owieku,|po prostu wykrwawi�a.
{17060}{17092}Pos�uchaj mnie.
{17095}{17153}Co jest nie tak z tymi krwiopijcami,|kt�rzy nazywaj� siebie wodzami,
{17156}{17229}tymi s�abymi, chorymi, zboczonymi kobietami i m�czyznami,
{17232}{17289}kt�rych ludzie tacy jak ja i ty, zawsze dostrzeg�?
{17292}{17337}Powiem ci.
{17340}{17434}To podrzegacze wojenni, kt�rzy �ywi� si�|cudz� krzywd�, to pedofile...
{17439}{17474}Halo?
{17477}{17553}A teraz wypierdalaj, zajebany grzeszniku.
{17556}{17601}To taki poemat, tylko poemat, Tone.
{17604}{17659}Nie przejmuj si�, cz�owieku, on si� tylko tak nabija.
{17662}{17711}Do zobaczenia, Peck. Nie�le, brachu.
{18140}{18174}Czujcie si� jak w domu.
{18233}{18279}Po prawej jest du�y pok�j.
{18282}{18329}Kurwa, co tak �mierdzi, Tone?
{18332}{18389}Powiniene� troch� tu przewietrzy�.
{18392}{18449}O chuj. Co to za dziura, co?
{18452}{18541}Nie ma problemu. Pachnie jak w mieszkaniu|starych ludzi, co� jak u starego lekarza.
{18544}{18598}- Wiesz, co mam na my�li?|- Nie jestem stary.
{18601}{18647}Potrzebuj� troch� folii aluminiowej.
{18650}{18690}Przynie�.
{18693}{18735}- Chodzi o sreberko?|- Tak, sreberko.
{18738}{18808}No wi�c, stary Bill|zapuka� do drzwi, tak?
{18812}{18862}Frankiemu wtedy ca�kiem odwali�o, dosta� trzy salwy
{18865}{18931}po nogach,|obie rzepki strzaskane.
{18934}{18982}Stary, on ci�gle pr�bowa� si� podnie�� i ucieka�.
{18985}{19025}Czarna pipa.
{19028}{19081}Mam tylko tyle.
{19084}{19173}Zajebi�cie.|Nic nie szkodzi, stary. Dzi�ki.
{19176}{19222}Mo�e piwo?
{19225}{19298}Jasne, napij� si� piwa.|Wszyscy si� napijmy.
{19340}{19382}O stary...
{19637}{19683}Tego mi, kurwa, by�o trzeba.
{19701}{19747}Usycham, ch�opie, usycham.
{19784}{19834}- Oto i piwo.|- Zdrowie, Tone.
{19883}{19947}Pierdol si�, dobra? Nie przyk�adaj mi tego do twarzy.
{19950}{20031}Cz�owieku, on k�adzie na mnie piwo.|Co z tob�?
{20034}{20112}Kurwa, wyluzujcie.|Odpr�cie si� i...
{20115}{20149}Co ty, kurwa, wyprawiasz?
{20152}{20212}- Zabieraj kopyta ze st...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin