Wysiłek_funkcje_organizmu.pdf

(736 KB) Pobierz
Slajd 1
Wpływ wysiłku fizycznego na
wybrane narządy i funkcje
organizmu człowieka
1 1
204917373.013.png 204917373.014.png
 
204917373.015.png
UKŁAD MIĘŚNIOWY
Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym
Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność,
przejawiająca się zdolnością dostosowania się do różnego stopnia obciążenia
wysiłkiem fizycznym (adaptacją). Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno do
zmian cech skurczu, jak i cech biochemicznych tkanki mięśniowej w takim kierunku,
aby aktualnie wykonywana przez mięśnie praca realizowana była w sposób
optymalny. Np., trening wytrzymałości wprowadza takie zmiany w czynności tkanki
mięśniowej, które umożliwiają jej optymalną pracę w dłuższym czasie, ale taka
adaptacja jednocześnie negatywnie wpływa na zdolność do wykonywania wysiłku o
wysokiej intensywności. Z tego powodu lekkoatleta uprawiający biegi
długodystansowe nie osiąga dobrych rezultatów na krótkich dystansach.
2 2
204917373.001.png 204917373.002.png
 
204917373.003.png
Adaptacyjne zmiany dotyczą nie tylko rezultatu stosowanego treningu, ale również
przejawiają się w wyniku zaniechania ćwiczeń lub w przypadku bezruchu. Trening
jest procesem dającym efekty, które są zależne od stanu wyjściowego organizmu
osoby trenującej (zdolności wysiłkowej, sprawności układu krążeniowo-
oddechowego, trybu życia). Najlepsze efekty daje trening osób o dotychczas
niewielkiej wydolności fizycznej. Ponadto skuteczność treningu początkowo jest
wysoka, a w miarę poprawy wydolności fizycznej maleje, zbliżając się do granicy
indywidualnych możliwości stanu wytrenowania. Trening jest procesem
długotrwałym, dlatego osiągnięcie maksymalnej wydolności fizycznej może wymagać
nawet kilku lat. Intensywność treningu (wielkość obciążenia, czas trwania , liczba
powtórzeń itp.) musi być stopniowana. Powinna się rozpoczynać od niewielkiej
intensywności i wzrastać w miarę uzyskiwania postępu, czyli wzrastającej adaptacji
do zwiększającej się aktywności.
Oczywistym skutkiem treningu jest ekonomizacja wydatku energetycznego podczas
wysiłku poprzez eliminowanie skurczów dodatkowych grup mięśniowych.
Systematycznie podejmowany trening fizyczny prowadzi do wykształcenia nawyków
ruchowych. Powoduje to, iż specyfika ruchu ulega udoskonaleniu. Sprawia to, iż ruch
staje się bardziej precyzyjny i harmonijny. Konsekwencją tych zmian jest mniejszy
koszt energetyczny wysiłku.
3 3
204917373.004.png 204917373.005.png
 
204917373.006.png
Czynniki wpływające na efektywność treningu
Trening prowadzony może być w bardzo zróżnicowanej formie. Z punktu widzenia
fizjologii mięśni najistotniejsze jest określenie takich jego parametrów, jak poziom siły
rozwijanych skurczów, czas trwania wysiłku, jego częstotliwość, rodzaje skurczów
(izometryczne lub izotoniczne, ekscentryczne lub koncentryczne). Poziom siły
skurczów odnosić należy do udziału jednostek ruchowych.
- włókna szybkokurczliwe (białe, FT) – mniejsza liczba mitochondriów, słabsze
ukrwienie oraz zdolność do szybkiego rozwijania siły max. Stosunkowo szybko
ulegają zmęczeniu-ich liczba ma decydujące znaczenie w wykonywaniu ruchów
szybkich o znacznej intensywności, a równocześnie krótkim czasie trwania.
- włókna wolnokurczliwe (czerwone, ST) – większa liczba mitochondriów, silniejsze
ukrwienie oraz zdolność do długotrwałej pracy, przy wolniejszym rozwijaniu siły max.
Ich liczba odgrywa decydującą rolę w wysiłkach o mniejszej intensywności, ale
dłuższym czasie trwania.
4 4
204917373.007.png 204917373.008.png
 
204917373.009.png
Wpływ wysiłku fizycznego na tkankę mięśniową obejmuje:
zmęczenie mięśni,
uszkodzenie włókien mięśniowych,
bolesność mięśniową wywołaną wysiłkiem,
przebudowa mięśni pod wpływem treningu,
zmiany zapalne w mięśniach.
Zmęczenie mięśni występuje podczas wysiłku fizycznego i charakteryzuje się utratą
zdolności do wytwarzania siły.
Zmęczenie jest bardzo ważnym mechanizmem ochraniającym mięśnie. Zapobiega
on uszkodzeniu elementów kurczliwych mięśni oraz powstaniu szkodliwych
produktów przemiany materii.
Podział zmęczenia:
Ośrodkowe, związane jest ze zmniejszeniem się ilości potencjałów
czynnościowych w motoneuronach.
Obwodowe, dotyczy samych włókien mięśniowych.
5 5
204917373.010.png 204917373.011.png
 
204917373.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin