The Horse Whisperer.txt

(46 KB) Pobierz
{595}{681}ZAKLINACZ KONI
{4700}{4788}- ''Cover'' fa�szuje dane.|- Zasraniec!
{5247}{5314}- Pyta�a� ich?|- Tak, zgodzili si�.
{5323}{5353}�wietnie!
{5363}{5458}- Co na to twoja mama?|- Olewa to. Pracuje.
{5467}{5546}- Nie przyjedzie na weekend?|- Nie wiem.
{5564}{5697}- Jest �adny? M�w!|- Jest boski.
{5708}{5802}Daleki kuzyn. Chce zosta�|stra�nikiem le�nym.
{5811}{5914}Po kolacji wzniecimy po�ar|w twoim pokoju, a on nas ocali.
{5927}{6042}- Ale mia�a min�!|- P�k�abym ze �miechu.
{6107}{6161}Cze��, Guliwerze.
{6207}{6250}Cze��, Pielgrzymie.
{6312}{6345}Chod�.
{6639}{6706}Jeste� taki �liczny.
{6735}{6821}I co?|Co my�lisz?
{6903}{6937}Masz ochot� pobiega�?
{7039}{7113}Chod�!
{8222}{8252}To ja.
{8266}{8295}Cze��.
{8369}{8407}Kiedy przyjedziesz?
{8415}{8489}Oko�o drugiej.
{8528}{8570}Wyjecha� na stacj�?
{8591}{8638}Wezm� taks�wk�.|Grace je�dzi konno?
{8684}{8727}Gdzie zjemy?
{8731}{8764}Nie wiem.
{8768}{8850}- Mo�e w tym lokaliku...|- Czekaj.
{8854}{8890}Przyszli.
{8927}{9006}Roz��czam si�.|Potem co� wymy�limy.
{9015}{9065}Dobra. Na razie.
{9296}{9363}Gdzie obrazy?|Piszemy o jej tw�rczo�ci.
{9373}{9470}- Mo�emy wykadrowa�...|- Obrazy musz� by�.
{9475}{9503}To artystka.
{9512}{9545}- Ile bierze?|- Gottschalk.
{9558}{9588}Sprawdzamy.
{9622}{9676}- Dawid?|- Rozmawia�a� z Feltonem?
{9680}{9724}Tak, wnosimy pozew.
{9732}{9835}To konieczne?|Rozdmuchamy spraw�.
{9839}{9892}Podpisa� o�wiadczenie,
{9896}{9986}�e zachowa dyskrecj�,|a teraz mnie oczernia.
{9993}{10078}- Czy�by� tch�rzy�?|- Nie ma to jak skandal.
{10085}{10114}W�a�nie.
{10168}{10198}Ten ca�y Adam...
{10237}{10295}Jest milutki.|Pasuje do ciebie.
{10305}{10343}Nie s�dz�.
{10349}{10415}- Jest milutki.|- M�wisz serio?
{10424}{10467}A tw�j s�siad?
{10476}{10567}O czym ty m�wisz?
{10613}{10689}Pojed�my na skr�ty.
{10693}{10754}- Nieczytelne.|- Pi�tek potwierdzony.
{10794}{10837}Powtarzamy.
{11019}{11061}Zacznijmy jeszcze raz.
{11518}{11544}Id�.
{11577}{11631}Guliwer, w g�r�!
{12757}{12795}Guliwer!
{12849}{12884}St�j!
{12954}{12992}Guliwer!
{14469}{14521}Judith nie �yje.
{14541}{14596}A Grace?
{14600}{14670}- Kiepsko z ni�.|- Rozleg�e urazy.
{14674}{14734}- Gdzie jest?|- Na bloku operacyjnym.
{14747}{14770}Po co?
{14842}{14913}Z�amanie piszczeli i strza�ki,
{14919}{14981}- niedokrwienie...|- Trzeba amputowa�
{14985}{15025}nog� do kolana.
{15196}{15226}Kt�r�?
{15284}{15332}Praw�.
{15948}{15976}Jezu.
{16290}{16338}Spokojnie.
{16342}{16406}To trudne dla nas obojga.
{16436}{16498}Nie pogarszajmy sprawy.
{17847}{17900}Worek prawie pusty.
{17909}{17947}Wymieni�.
{17959}{18018}Zda� si� na tych ludzi...|Przepraszam!
{18050}{18097}- Trzeba zmieni� kropl�wk�.|- Wiemy.
{18123}{18171}Prosz� to zrobi� teraz.
{18190}{18238}Trzeba ich pilnowa�.
{18314}{18356}Przepraszam.
{18428}{18466}Dzi�kuj�.
{18531}{18614}Dajmy jej odpocz��.|Musz� te� zmieni� opatrunek.
{18623}{18702}Prosz� do niej zajrze�|za par� godzin.
{19232}{19265}Pani MacLean?
{19281}{19361}Telefon na drugiej linii.
{19456}{19505}Tu Liz. Jak Grace?
{19548}{19613}Musieli jej amputowa� nog�.
{19640}{19706}Bo�e, tak wam wsp�czuj�.
{19715}{19805}Wiem, jaki to cios,|i �e ci trudno
{19812}{19899}my�le� o czym� innym,|ale pom�wmy o Pielgrzymie.
{20008}{20046}Jestem.
{20055}{20134}Z takimi ranami|powinien ju� nie �y�.
{20152}{20199}Pozw�l mi go u�pi�.
{20213}{20256}To najlepsze...
{20260}{20322}To znaczy, zastrzeli�?
{20457}{20572}Przyszed� lekarz,|nie mog� teraz decydowa�.
{20576}{20649}- Rozumiem, ale...|- Ratuj go.
{20653}{20698}Cokolwiek zrobi�,
{20702}{20775}- nie b�dzie sprawny.|- To ko� Grace.
{20779}{20821}Cierpi.
{20825}{20913}Nie mog� teraz o tym my�le�.
{20917}{20991}Je�li czekasz na tak lub nie,|m�wi�: nie.
{21004}{21078}R�b, co mo�esz.
{21197}{21274}Trzeba go u�pi�.|To oczywiste.
{21317}{21418}- Co powiedzia�?|- Nic. Ko�czy dy�ur.
{21500}{21546}Wa�na informacja.
{21572}{21603}Chryste!
{21616}{21654}Ci lekarze.
{21800}{21866}Spisz� nazwiska si�str.
{22012}{22082}Dobrze jest je zna�.
{22409}{22455}- Wezm� jej rzeczy.|- Ja p�jd�.
{22464}{22563}Ja p�jd�, zosta�.|Mo�e si� obudzi�.
{24355}{24430}Id�cie.|Do Gwiazdki dojd�.
{24490}{24568}Mam bilety na mecz Knicks�w.
{24578}{24608}�wietnie.
{24622}{24670}- Chcesz i��?|- Nie.
{24674}{24747}- Mo�e kogo� zaprosisz?|- Tak.
{24838}{24938}- Poda� ci co� innego?|- Nie jestem a� tak g�odna.
{24960}{25061}- Powinna� je��.|- Nie jestem g�odna.
{25085}{25149}- W��czy� TV?|- Niech zje.
{25152}{25211}Mo�e. Ja po prostu...
{25276}{25300}Nie mog�.
{25311}{25334}Przepraszam.
{25391}{25437}Nie, tato! Dam sobie rad�.
{25742}{25778}Nie r�b tego.
{25806}{25829}Czego?
{25870}{25999}Wci�� jej pomagasz.|Podbiegasz, kiedy si� potknie,
{26003}{26072}- uprzedzasz jej ruchy...|- Wiesz, Annie...
{26104}{26142}nie tylko ciebie to dotkn�o.
{26968}{27042}Niewa�ne, co wam m�wi�.|K�amie.
{27064}{27114}To aktor, na mi�o�� bosk�.
{27124}{27165}Zrobi wszystko,|by trafi� na ok�adk�.
{27825}{27887}Gracie, co si� sta�o?
{27925}{27961}Niewa�ne.
{28001}{28051}Nie chc� tam wraca�.
{28109}{28173}Musisz chodzi� do szko�y...
{28177}{28211}Powiedzia�am: nie!
{28227}{28303}Nie chc� wraca�.|Chc� do domu.
{28361}{28399}Grace, pos�uchaj.
{28449}{28531}Noga ci si� ju� goi,|we� si� w gar��.
{28601}{28655}To twoja mowa motywacyjna?
{28713}{28783}Nie mo�esz wci��|u�ala� si� nad sob�.
{28787}{28879}- Musisz si� z tym upora�.|- Dobrze.
{28941}{28979}Jaka jest teraz lekcja?
{29029}{29057}WF.
{30563}{30649}- O co chodzi, kochanie?|- Chc� zobaczy� Pielgrzyma.
{31400}{31462}Mi�o ci� widzie�. I jak?
{31470}{31526}- Wspaniale, prawda?|- Dobrze.
{31534}{31564}Uwa�aj pod nogi.
{31606}{31668}Tam jest straszne b�oto.
{31686}{31716}Tam?
{31746}{31832}Co to znaczy?|Nie jest z innymi ko�mi?
{32000}{32061}Grace, widzisz... Pielgrzym
{32065}{32136}nie jest ju� taki jak dawniej.
{32158}{32230}Mo�e nie powinna�|go teraz ogl�da�.
{32266}{32306}Ale ja chc�.
{32871}{32907}Mo�esz otworzy�?
{33255}{33301}Cze��, m�j �liczny.
{33627}{33665}Pu�� mnie!
{33767}{33837}Panie MacLean, przepraszam.
{33927}{33993}- Czemu mi nie m�wi�e�?|- Wybacz.
{34151}{34195}Powinni�cie jej powiedzie�.
{34231}{34281}Nie mo�na mu pom�c.
{34325}{34407}Czy teraz zgodzisz si�|na jego u�pienie?
{34523}{34549}Nie.
{34605}{34711}Zbierz wszystkie publikacje|o koniach, wy�cigach, hodowli.
{34719}{34829}Weterynaryjne te�.|Za�atw to, ju�.
{34857}{34887}Gottschalk.
{34895}{34918}Oddzwoni�.
{34925}{35027}- M�wi, �e...|- Potem. Zdob�d�, o co prosz�.
{35503}{35545}Urazy
{35937}{36051}Milion lat przed cz�owiekiem|pas�y si� na r�wninach,
{36061}{36107}ws�uchane w g�osy,|kt�re tylko one s�ysza�y.
{36187}{36277}Pozna�y cz�owieka,|jak ofiara poznaje �owc�.
{36423}{36493}Zanim jeszcze zaprz�g�|je do pracy...
{36553}{36595}zabija� je dIa mi�sa.
{36655}{36727}Przymierze z cz�owiekiem|zawsze b�dzie kruche,
{36807}{36873}bo zaszczepiony|przez niego l�k
{36889}{36943}tkwi zbyt g��boko,|by da� si� wykorzeni�.
{36993}{37105}Od czas�w neolitu,|gdy osiod�ano pierwsze konie,
{37141}{37229}istniej� te� ludzie,|kt�rzy to rozumiej�.
{37277}{37339}Potrafi� zajrze� w dusz�|zwierz�cia
{37357}{37423}i zagoi� istniej�ce tam rany.
{37437}{37495}ZAKLINANIE KONI|Metoda czy mit?
{37505}{37599}Sekrety szeptane cicho|w udr�czone uszy.
{37677}{37765}Tych lludzi zwano Zaklinaczami.
{37907}{37977}�wietne uj�cie, �wietny kadr,|�wietny uk�ad,
{37985}{38053}a jednak wieje nud�.|Powt�rzy�.
{38131}{38161}Przepraszam.
{38291}{38375}M�wi Tom Booker.|Podobno pani dzwoni�a?
{38381}{38451}Tu Annie MacLean z ''Cover''.
{38489}{38529}Tak, z czasopisma.
{38611}{38638}Dzi�kuj�.
{38647}{38697}Co mog� dla pani zrobi�?
{38707}{38799}Pomaga pan ludziom,|maj�cym problemy z ko�mi.
{38811}{38863}Koniom, maj�cym|problemy z lud�mi.
{38907}{38957}Mniejsza o definicj�.
{38967}{39047}W artykule nazwano pana|''zaklinaczem koni''.
{39085}{39160}Tak napisali? ''Zaklinacz''?
{39170}{39276}Przyjecha�by pan do N.Jorku,|zbada�by konia mojej c�rki
{39283}{39376}- i by� mo�e mu pom�g�.|- Co� pani �le przeczyta�a.
{39388}{39466}Zajmuj� si� szkoleniem.
{39476}{39534}Tylko na jeden dzie�.
{39544}{39638}Teraz nie ucz�, wracam|na swoje ranczo w Montanie.
{39657}{39724}Op�ac� panu przelot.|Pierwsz� klas�.
{39745}{39795}Szkoda pieni�dzy.
{39836}{39874}Kiedy?
{39878}{39963}Czy zbyt grzecznie|m�wi� ''nie'' w Nevadzie?
{39971}{40075}W N.Jorku to znaczy ''tak''?|Nie pomog� pani.
{40083}{40161}Znajdzie pani weterynarza.
{40165}{40208}Nie szukam weterynarza.
{40212}{40319}- Pani ko� wydobrzeje.|- Nie jest m�j.
{40323}{40349}Do widzenia.
{40545}{40573}Grace!
{40605}{40643}To mama.
{41050}{41073}Wszystko dobrze?
{41318}{41370}Podj�am decyzj�.
{41410}{41456}U�pijmy go.
{41498}{41552}To nie fair, kaza� mu cierpie�.
{41641}{41689}Mo�e i mnie powinni u�pi�?
{41739}{41762}Co?
{41786}{41844}Jestem do niczego.
{41890}{41932}Faks do ciebie.
{42392}{42450}- Ju� p�no.|- Naprawd�?
{42486}{42524}- Jak kolacja?|- Grace �pi?
{42528}{42576}- Tak.|- Nic nowego nie us�ysza�em.
{42602}{42653}Tylko g�o�niej m�wili.
{42677}{42767}- Wi�c po co poszed�e�?|- Jedno z nas powinno.
{42782}{42831}To nasi przyjaciele.
{43004}{43038}Wpad�em na pomys�.
{43054}{43110}Wyjed�my w tropiki...
{43118}{43196}Na Bermudy albo Bahamy.|Co?
{43302}{43420}Nic. Bermudy to z�y pomys�.|Grace musia�aby nosi�
{43428}{43474}sukienki albo szorty.
{43482}{43518}Oczywi�cie.
{43626}{43659}Co si� dzieje?
{43742}{43798}Zawioz� Pielgrzyma
{43802}{43836}do tego faceta od koni...|w Montanie.
{43880}{43910}M�wi� serio.
{43926}{44016}Zaraz... zrazi�a� si� do niego.
{44020}{44109}To prawda.|Chc� zabra� ze sob� Grace.
{44113}{44145}�artujesz.
{44149}{44227}- Liz da przyczep�...|- Za�atwi�a� to ju�?
{44231}{44255}Dowiadywa�am si�.
{44259}{44323}Wie�� szalonego konia?
{44327}{44373}Nie przesadzaj.
{44377}{44415}Nie mog� wyjecha�.
{44419}{44501}- Ja pojad�.|- Sama? Jak?
{44518}{4458...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin