THE BIBLE – IN THE BEGINNING - BIBLIA – POCZĄTKI ŚWIATA.txt

(41 KB) Pobierz
{550}{700}BIBLIA: POCZĽTKI WIATA...
{994}{1105}Na poczatku stworzył Bóg|niebo i ziemię.
{1128}{1232}A ziemia była pustkowiem|i chaosem...
{1254}{1340}ciemnoć była nad otchłaniš...
{1401}{1511}a Duch Boży unosił się|nad powierzchniš wód.
{1550}{1638}I rzekł Bóg:|Niech stanie się wiatłoć.
{1690}{1728}I stała się wiatłoć.
{1970}{2067}I oddzielił Bóg|wiatłoć od ciemnoci.
{2091}{2169}I nazwał Bóg wiatłoć dniem...
{2211}{2280}a ciemnoć nazwał nocš.
{2356}{2457}I nastał wieczór i poranek:|dzień pierwszy.
{2639}{2715}I rzekł Bóg:|niech będzie sklepienie...
{2721}{2779}poród wód...
{2791}{2877}i niech oddzieli wody od wód!
{3097}{3171}I nazwał Bóg sklepienie niebem.
{3223}{3317}I nastał wieczór i poranek:|dzień drugi.
{3556}{3597}Potem rzekł Bóg...
{3603}{3653}Niechaj wody spod nieba...
{3659}{3741}zbiorš się w jednym miejscu...
{3779}{3850}i niech ukaże się suchy lšd.
{6010}{6061}A zbiorowisko wód...
{6067}{6122}nazwał morzem.
{6536}{6618}A suchy lšd nazwał ziemiš.
{6639}{6723}I rzekł:|niech ziemia się zazieleni...
{6729}{6824}trawa wydajšca nasienie|i drzewem owocowym...
{6831}{6916}rodzacym|według rodzaju swojego owoc.
{7587}{7678}I nastał wieczór i poranek:|dzień trzeci.
{7800}{7914}I rzekł Bóg: Niech będš wiatła|na sklepieniu niebios...
{7931}{8002}i niech oznaczaja pory roku...
{8008}{8073}dni i lata.
{8294}{8367}I uczynił Bóg|dwa wielkie wiatła...
{8390}{8462}większe wiatło,|aby rzšdziło dniem...
{8916}{8990}i mniejsze, aby rzšdziło noca.
{9181}{9246}I uczynił też gwiazdy.
{9259}{9332}Umiecił je|na sklepieniu niebios...
{9338}{9404}aby wieciły nad ziemiš.
{9495}{9583}Nastał wieczór i poranek:|dzień czwarty.
{9687}{9779}I rzekł Bóg:|Niech zarojš się wody...
{9785}{9850}mrowiem istot żywych...
{10271}{10410}a ptactwo niech lata nad ziemiš|pod sklepieniem niebios.
{10846}{10910}I stworzył Bóg|ogromne wieloryby...
{10915}{10968}i wszelkie żywe istoty...
{10974}{11081}którymi zaroiły się wody|według ich rodzajów.
{11210}{11258}I błogosławił im Bóg...
{11264}{11349}Rozradzajcie się|i rozmnażajcie się...
{11356}{11398}napełniajac morza.
{11466}{11569}I nastał wieczór i poranek:|dzień pišty.
{11628}{11696}I rzekł Bóg:|Niech wyda ziemia...
{11703}{11772}istotę żywš|według rodzaju jej...
{11779}{11884}bydło, płazy...
{11890}{11985}i dzikie zwierzęta|według rodzajów ich.
{12341}{12410}I widział Bóg, że to było dobre.
{12488}{12533}Potem rzekł Bóg...
{12539}{12609}Uczyńmy człowieka|na obraz nasz...
{12615}{12669}i nasze podobieństwo.
{14457}{14543}I stworzył człowieka|z pyłu ziemskiego...
{14549}{14638}i w nozdrza jego|tchnał oddech życia...
{14704}{14786}i uczynił go żywš dusza.
{15991}{16087}I przyprowadził Bóg do Adama|dzikie zwierzęta...
{16093}{16149}i ptactwo wszelakie...
{16155}{16210}by zobaczyć, jak je nazwie.
{17917}{17944}I powiedział...
{17950}{18046}Niedobrze jest człowiekowi,|gdy jest sam.
{18179}{18277}Wtedy zesłał Pan Bóg|głęboki sen na człowieka...
{18455}{18489}tak, że zasnšł.
{18611}{18717}I stworzył Bóg kobietę|i przyprowadził do Adama.
{19905}{20005}Oto koć z koci moich|i ciało z mojego ciała.
{20431}{20504}I stworzył człowieka|na obraz swój.
{20510}{20591}Na obraz Boga stworzył go.
{20597}{20683}Jako mężczyznę i niewiastę|stworzył ich.
{21309}{21384}I spojrzał na wszystko,|co uczynił...
{21390}{21462}i ujrzał,|że było to bardzo dobre.
{21490}{21587}I nastał wieczór i poranek:|dzień szósty.
{22322}{22382}A siódmego dnia odpoczšł Bóg...
{22388}{22455}od wszelkiego dzieła swego.
{22461}{22566}I pobłogosławił Bóg dzień siódmy|i powięcił go.
{22600}{22714}Potem zasadził Pan Bóg|ogród w Edenie, na wschodzie.
{22726}{22806}Tam umiecił człowieka...
{22812}{22868}aby go uprawiał i strzegł.
{22885}{23002}Z każdego drzewa tego ogrodu|możesz jeć.
{23009}{23092}Ale z drzewa poznania|dobra i zła...
{23098}{23168}nie wolno ci jeć...
{23174}{23253}bo gdy tylko zjesz z niego...
{23259}{23319}na pewno umrzesz.
{24403}{24477}I pobłogosławił im Bóg, mówišc...
{24483}{24554}Rozmnażajcie się.
{25530}{25577}Ewo.
{25643}{25697}Ewo.
{26540}{26584}Ewo.
{29686}{29738}Czy Bóg powiedział...
{29744}{29833}że nie z każdego drzewa|jeć wam wolno?.
{29879}{29962}Możemy jeć|z każdego drzewa w ogrodzie...
{29968}{30039}ale owoców tego drzewa...
{30045}{30088}Bóg zabronił nam jeć...
{30094}{30189}a nawet go dotykać,|abymy nie umarli.
{30218}{30286}Na pewno nie umrzecie.
{30292}{30414}Bóg wie,|że gdy tylko zjecie z niego...
{30420}{30482}otworzš się wam oczy...
{30488}{30540}i będziecie jak Bóg...
{30546}{30621}znajšcy dobro i zło.
{33153}{33238}Wšż powiedział,|że nie umrzemy...
{33246}{33345}nasze oczy otworzš się|i będziemy jako bogowie.
{33434}{33506}Spróbuj. Nie zaszkodzi ci.
{33542}{33570}PrzecieŻ to...
{33593}{33634}nieposłuszeństwo.
{33690}{33749}Zdobędziemy mšdroć.
{35926}{35997}Pan Bóg zawołał na Adama...
{36003}{36049}Gdzie jeste?
{36055}{36172}Usłyszałem szelest twój|i zlškłem się, gdyż jestem nagi.
{36182}{36270}Kto ci powiedział, że jeste nagi?
{36288}{36332}Czy jadłe z drzewa...
{36338}{36446}z którego zakazałem ci jeć?
{36456}{36503}Kobieta, którš mi dałe...
{36509}{36573}dała mi z tego drzewa i jadłem.
{36817}{36903}Dlaczego to uczyniła?
{36959}{37041}Wšż mnie zwiódł i jadłam.
{37053}{37108}Ponieważ to uczyniłe...
{37114}{37182}będziesz przeklęty wród bydła...
{37188}{37266}i wszelkiego dzikiego zwierza.
{37272}{37340}Na brzuchu będziesz się czołgał...
{37346}{37454}i proch będziesz jadł|po wszystkie dni życia swego.
{37490}{37565}Ustanowię nieprzyjań|między toba a niewiasta...
{37571}{37635}i między waszym potomstwem.
{37641}{37697}Ono zdepcze ci głowę...
{37704}{37771}a ty ukasisz je w piętę.
{38088}{38115}Ewo...
{38121}{38221}pomnożę dolegliwoci|brzemiennoci twojej...
{38228}{38304}w bólach będziesz rodziła dzieci...
{38310}{38364}męża pożadać będziesz...
{38370}{38429}on za będzie tobš rzadził.
{38450}{38555}Ponieważ usłuchałe głosu|żony swojej...
{38561}{38592}i jadłe z drzewa...
{38598}{38668}przeklinam ziemię z twego powodu.
{38674}{38785}W mozole żywić się będziesz|z niej po ostatnie dni.
{38791}{38908}Ciernie i osty rodzić ci będzie...
{38914}{38969}żywić się będziesz zielem.
{38975}{39058}W pocie czoła|będziesz jadł chleb...
{39064}{39136}aż wrócisz do ziemi...
{39142}{39234}z której zostałe wzięty,|bo prochem jeste...
{39240}{39330}i w proch się obrócisz.
{41074}{41173}Wydałam na wiat mężczyznę|z pomocš Pana.
{41213}{41270}Imię twoje będzie Kain.
{41421}{41516}A Kain znaczy,,własnoć,,.
{41926}{41994}Ewa urodziła jeszcze brata jego...
{42000}{42058}a imię jego było Abel...
{42064}{42135}co znaczy,,oddech życia,,.
{42208}{42297}I synowie Ewy wyroli na mężów.
{42312}{42373}Kain uprawiał rolę...
{42401}{42459}a Abel był pasterzem trzód.
{42839}{42925}Na czas plonów, zbudowali ołtarze...
{42932}{43002}i rozpalili na nich ogień.
{43068}{43149}Abel ofiarował|pierworodne trzody swej...
{43155}{43206}i tłuszcz ich.
{43240}{43324}I Kain też zaniósł plony rolne...
{43331}{43387}w ofierze Panu.
{43591}{43694}A Pan wejrzał na Abla|i na jego ofiarę.
{43737}{43844}Ale na Kaina i na jego ofiarę|nie wejrzał.
{44459}{44500}Czemu się gniewasz?.
{44506}{44592}Czyż jeli będziesz czynił dobro,|nie będziesz nagrodzony?.
{47401}{47437}Kain?
{47742}{47777}Kain.
{48287}{48364}Gdzie jest brat twój Abel?
{48458}{48496}Nie wiem!
{48541}{48641}Gdzie brat twój Abel?
{48883}{48948}Czyż jestem stróżem brata mego?.
{48975}{49034}Cóże to uczynił?
{49341}{49396}Głos krwi brata twego...
{49403}{49482}woła do mnie z ziemi.
{49550}{49638}Bad więc teraz|przeklęty na ziemi...
{49659}{49778}która rozwarła się,|by przyjać krew brata twego.
{49882}{49941}Gdy będziesz uprawiał rolę...
{49947}{50041}nie da ci już plonu swego.
{50063}{50175}Będziesz tułaczem i wędrowcem|na ziemi.
{52486}{52573}Z prochu powstałe|i w proch się obrócisz.
{53316}{53390}Kary tej znieć nie potrafię!.
{53409}{53509}Oto dzi wypędzasz mnie|z tej ziemi...
{53515}{53586}bym krył się|przed obliczem twoim.
{53596}{53721}Będę tułaczem|i wędrowcem na ziemi...
{53745}{53853}a każdy, kto mnie spotka,|zabije mnie!.
{53882}{53965}Ktokolwiek by zabił Kaina...
{53971}{54088}siedmiokrotna pomstę poniesie.
{54472}{54517}Kładę znak na Kainie...
{54523}{54621}aby go nikt nie zabijał,|kto go spotka.
{54829}{54887}I odszedł Kain...
{54893}{54971}i zamieszkał w ziemi Nod.
{54978}{55097}I obcował Kain z żona swš,|a ta poczęła i urodziła syna.
{55119}{55168}Z biegiem pokoleń...
{55174}{55253}gdy ród jego|poczšł zaludniać ziemię...
{55259}{55352}rodzili się mężowie|mšdrzy i zdolni.
{55358}{55458}Jak Jabal, praojciec|mieszkajacych w namiotach...
{55464}{55517}i przy trzodach.
{55542}{55602}Robili naczynia z gliny...
{55608}{55708}słoje i dzbany|zręcznocia ršk swoich.
{55714}{55779}A bratem Jabala był Jubal.
{55785}{55906}Był on praojcem wszystkich|grajacych na cytrze i flecie.
{55912}{55967}Był też Tubalkain...
{55973}{56094}który wykuwał wszelkie narzędzia|z miedzi i żelaza.
{56100}{56195}I poznawali oni sekrety ziemi...
{56201}{56302}by w pełni wykorzystywać|bogactwo jej i siłę.
{56366}{56492}Lecz dobro i zło było|we wszystkich ludziach na ziemi.
{56498}{56616}A widział Pan,|że wielka jest złoć człowieka...
{56622}{56678}i że wszelkie jego myli...
{56684}{56803}oraz dšżenia jego serca|sa ustawicznie złe.
{56814}{56883}Ziemia potoczyła krew swš...
{56889}{56967}i nic już nie kryło jej rany.
{56973}{57101}Czyn Kaina|powtórzony był po tysišckroć.
{57113}{57241}I rzekł pan: Zgładzę człowieka,|którego stworzyłem...
{57246}{57374}od człowieka aż do bydlęcia,|gdyż żałuję, że je uczyniłem.
{57413}{57470}Dał Pan Ewie drugiego syna...
{57476}{57559}zamiast Abla, którego zabił Kain.
{57565}{57640}I Ada...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin