Cala prawda o nauce jezyka angielskiego.pdf

(554 KB) Pobierz
210932389 UNPDF
210932389.008.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 22.05.2009
Tytuł: Cała prawda o nauce języka angielskiego — fragment utworu
Autor: Lidia Głowacka-Michejda
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
210932389.009.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORKI . ....................................................................................6
WSTĘP . ..............................................................................................7
za granicę . ........................................................................................23
potem jest za późno . ........................................................................28
języków . ...........................................................................................32
Po pięćdziesiątce nie warto inwestować w
naukę
można się nauczyć w kilka tygodni! . ................................................40
Metoda SITA . ..................................................................................................................40
Synchroniczna praca mózgu . .....................................................................................41
Lewa półkula . ........................................................................................................42
Prawa półkula . .......................................................................................................42
Eksperyment w Hamburgu . ......................................................................................43
Plusy uczenia się metodą SITA . ................................................................................44
Minusy uczenia się metodą SITA . .............................................................................45
Metoda Callana . ..............................................................................................................46
Plusy metody . .............................................................................................................47
Wady metody . ............................................................................................................48
Odmiany metody Callana . .........................................................................................49
Istnieją rewelacyjne metody, dzięki którym języka
Najlepiej uczyć się z native speakerem, a nie
. .......................................................................................51
Polakiem
..55
. 63
Precyzyjna diagnoza . ......................................................................................................65
Bądź optymistą . ..............................................................................................................65
Nie idź na żywioł . ............................................................................................................66
Myśl dobrze o sobie . .......................................................................................................67
Bądź konkretny . ..............................................................................................................67
Odwróć uwagę . ...............................................................................................................68
Zadbaj o siebie . ...............................................................................................................68
Zabaw się w aktora . ........................................................................................................68
Plan tygodniowy . ............................................................................................................69
Tylko spokojnie . .............................................................................................................69
Osoby nieśmiałe nigdy nie przełamią bariery mówienia
dzieci . ...............................................................................................71
Języka obcego powinniśmy się uczyć tak jak
wszystko . ..........................................................................................75
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego . .....................................................85
. .13
Sprawdź, czy masz zdolności językowe . .........................................................................17
o nauki języków trzeba mieć specjalne zdolnośc
z
210932389.010.png 210932389.011.png 210932389.001.png 210932389.002.png
 
................................................89
samodzielnej pracy w domu
Zapisanie się na kurs nie zwalnia Cię
..........................................................93
..................100
poważnie . .......................................................................................103
Oglądaj filmy w wersji oryginalnej . .............................................................................107
Ucząc się języka, nie traktuj tego śmiertelnie
zapamiętać . ....................................................................................110
Zrób sobie fiszki . ............................................................................................................115
Mapy myśli . ...................................................................................................................120
Nigdy nie odpuszczaj sobie dwóch dni z
rzędu!
.124
łatwiej niż uczenie się pierwszego . .................................................128
jeżeli stosujesz ją systematycznie ...................................................132
. .........................135
JAK ZNALEŹĆ DOBRĄ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ? . ..............................140
Zadawaj małe pytania . ..................................................................................................146
Negatywne pytania są zawsze toksyczne . ....................................................................147
Myśl małe myśli . ...........................................................................................................148
Podejmuj małe działania . .............................................................................................150
Przyznawaj sobie małe nagrody . ..................................................................................152
ZAKOŃCZENIE . .............................................................................154
BIBLIOGRAFIA . .............................................................................155
Zrób z tego przyjemność
z
210932389.003.png 210932389.004.png 210932389.005.png 210932389.006.png
 
CAŁA PRAWDA O NAUCE ANGIELSKIEGO darmowy fragment – kliknij po więcej
Lidia Głowacka-Michejda
5
Mit pierwszy
NAUKI JĘZYKÓW
JĘZYKÓW TRZEBA
TRZEBA MIEĆ
MIEĆ SPECJALNE
SPECJALNE
ZDOLNOŚCI
Jesteś jedyną osobą na świecie,
która może wykorzystać Twój potencjał.
Zig Ziglar
Amerykański psycholingwista, Carroll, definiuje zdolności językowe
jako umiejętność szybkiego uczenia się nowego języka i możliwość
osiągnięcia wysokiego stopnia jego znajomości. Uważa on, że zdolno-
ści językowe są odwrotnie proporcjonalne do ilości czasu poświęco-
nego na opanowanie danego języka lub jakiegoś problemu językowe-
go. Wyodrębnił on cztery rodzaje cech stanowiących o uzdolnieniach
językowych człowieka. Te cechy to:
umiejętność kojarzenia dźwięku i symbolu;
wrażliwość na strukturę gramatyczną;
pamięć skojarzeniowa;
umiejętność wnioskowania.
Pierwsza cecha to umiejętność rozróżniania nowych dźwięków, koja-
rzenia ich z symbolami reprezentującymi je w piśmie i przechowywa-
nie ich w pamięci. Druga – to umiejętność rozpoznania gramatycz-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Lidia Głowacka-Michejda
D O NAUKI
210932389.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin