Gdy się Chrystus rodzi.pdf

(1851 KB) Pobierz
Gdy się Chrystus rodzi.cdr
Gdy siê Chrystus rodzi
Flet I
Flet II
Flet III
Flet IV
Gdy siê Chrystus rodzi i na œwiat przychodzi,
ciemna noc w jasnoœci promienistej brodzi.
Anio³owie siê raduj¹,
pod niebiosy wyœpiewuj¹:
2.
Mówi¹ do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem czym prêdzej pobiegli,
bo siê narodzi³ Zbawiciel,
wszego œwiata Odkupiciel.
Gloria...
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
3.
O niebieskie duchy i pos³owie nieba,
powiedzcie¿ wyraŸniej, co nam czyniæ trzeba;
bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu ¿yjemy.
Gloria...
Opr. Alicja Lizer-Molitorys
40254154.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin