9. Niepelnosprawność.pdf

(4672 KB) Pobierz
224205002 UNPDF
Pomoc psychologiczna
osobom z niepełnosprawnością
Ewa Pisula
Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej
224205002.004.png
Literatura:
Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna.
Warszawa: WAiP – roz. 2 i 3.
Kowalik S. (2000). Psychologiczne podstawy
niepełnosprawności i rehabilitacji. W: J. Strelau
(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3
(str. 797-820). Gdańsk: GWP.
Gałkowski, T. i Pisula, E. (2006). Psychologia
rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia . Warszawa:
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN
(A. Dąbrowska ”Czynniki wpływające na
kształtowanie się obrazu siebie u dzieci z mpdz”).
224205002.005.png
Stosunek do osób niepełnosprawnych
Starożytna Sparta – Rada Inspektorów (urzędnicy
państwowi) badała nowo narodzone dziecko (podejrzenie
defektów - zrzucenie ze skały lub porzucenie na
cmentarzysku)
Imperium Rzymskie – niepełnosprawni (dorośli i dzieci)
wykorzystywani dla rozrywki
224205002.006.png
Średniowiecze – choroby
i niepełnosprawność to kara boża lub
opętanie przez złe moce (palenie na
stosach, „leczenie” egzorcyzmami,
tortury i izolacja)
224205002.007.png 224205002.001.png 224205002.002.png
XVIII w - żebracy, przytułki, cotygodniowa jałmużna,
pierwsze szpitale
Pierwszy medyczny instytut ortopedyczny dla
dzieci, uwzględniający rehabilitację - 1780 r,
Szwajcaria
Niemcy hitlerowskie
Po II wojnie światowej
- klasyfikacja stopni upośledzenia umysłowego
- zmiany terminologii (przykład “mongoloizmu”)
- zmiany w spostrzeganiu społecznym osób z
niepełnosprawnością.
224205002.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin