Kuchnia-MIKROFALOWKA-PRZEPISY.pdf

(394 KB) Pobierz
Microsoft Word - z mikrofalówki-przepisy.doc
Aromatyczny napój jab kowy
2 jajka, ó tka oddzielone od bia ek
1/4 fili anki cukru
1/2 y eczki soli
1/2 y eczki mielonego cynamonu
szczypta ga ki muszkato owej
2/3 fili anki soku jab kowego
3 fili anki mleka
1/2 fili anki bitej mietany
Sposób wykonania :
Do redniej wielko ci rondelka (oko o 2 l) w o y ó tka.
Lekko ubi widelcem.
Doda cukier, sól, cynamon, ga k , sok jab kowy i dobrze wymiesza .
Doda mleko i wymiesza .
Gotowa , ustawiwszy regulator w po o eniu REDNIO WYSOKI, 12 - 14 minut.
W tym czasie ubi bia ka w redniej wielko ci naczyniu.
Wyj napój z kuchenki i wla szybko do bia ek energicznie mieszaj c.
Na ka dej z porcji po o y bit mietan .
Bia y sos
2 y ki stopionego mas a lub margaryny
2 y ki m ki
1/4 y eczki soli (niekoniecznie)
1 fili anka mleka
Sposób wykonania :
Po czy stopione mas o, m k i sól w ma ej lub redniej misce.
Porcjami dodawa mleko i miesza do uzyskania jednorodnej masy.
Ogrzewa przez 6 - 7 minut do zg stnienia sosu, przy nastawieniu regulatora mocy na
poziom REDNI.
Burgery ''Niespodzianka''
450 g mielonej wo owiny
1
Miesza co jaki czas.
4258976.012.png 4258976.013.png 4258976.014.png
Sposób wykonania :
ser
cebula
plastry pomidora
krojone pieczarki
plastry pikli lub pokrojone oliwki
4 pod u ne bu ki hamburgerowe
Wymiesza mielon wo owin z sol i pieprzem, uformowa 8 cienkich placków.
Na 4 plackach u o y nadzienie, przykry pozosta ymi plackami.
Dok adnie zlepi brzegi.
U o y burgery w kwadratowym naczyniu do pieczenia wy o onym pergaminem.
Przykry arkuszem papieru.
Ogrzewa przy ustawieniu regulatora na poziom REDNIO WYSOKI przez 6 - 7 minut.
Pozostawi pod przykryciem przez 2 minuty.
Podawa umieszczone wewn trz bu ek.
Ciasto ananasowe odwracane
1/4 fili anki mas a
1/3 fili anki br zowego cukru
1 puszka plasterków ananasa (oko o 250 g)
4 maraskino (wisienki do dekoracji deserów) przekrojone no po ówki
1 1/4 fili anki jasnej m ki
3/4 fili anki cukru
2 y eczki proszku do pieczenia
1/2 y eczki soli
1/3 fili anki mi kkiego t uszczu
1 jajo
sok z ananasa i mleko (razem 1/2 fili anki)
1 y eczka ekstraktu z wanilii
Sposób wykonania :
Ogrzewa mas o w okr g ym naczyniu (o rednicy 20
cm) przez 1 minut , a si stopi
(regulator mocy w po o eniu WYSOKI).
Posypa cukrem.
Ods czy ananasy (zostawi syrop) na papierowym r czniku i roz o y w naczyniu.
Przybra wisienkami.
W ma ej misce ubija przez 3 minuty m k , cukier, proszek do pieczenia, sól, t uszcz,
jajo, syrop i wanili .
Ostro nie pola mas owoce i ogrzewa przy regulatorze mocy nastawionym na
2
1/2 y eczki pieprzu
nadzienie ''Niespodzianka'':
1/2 y eczki soli
4258976.015.png 4258976.001.png 4258976.002.png
WYSOKI przez 9 - 10 minut.
Po sko czeniu ogrzewania nak u ciasto wyka aczk i sprawdzi , czy si upiek o (sucha
wyka aczka).
Wy o y
Podawa gor ce lub ciep e.
Dresing owocowy
1/2 fili anki cukru
1 y eczka m ki kukurydzianej
1 ó tko jaja
2 y eczki soku z cytryny
3/4 fili anki soku z ananasa bez cukru
2 fili anki bitej mietanki
Sposób wykonania :
Po czy cukier, m k i ó tko w ma ym naczyniu.
Doda soki.
Ogrzewa do zg stnienia przez 2 - 3 minuty (regulator w po o eniu WYSOKI).
Wymiesza 1 raz.
Sch odzi i po o y na wierzch bit mietan .
Duszona fl dra
1 fili anka drobno posiekanej cebuli
1 fili anka selera pokrojonego w 1 centymetrowe kawa ki
1 fili anka marchewki pokrojonej w 1 centymetrowe kawa ki
2 rednie ziemniaki obrane i pokrojone w kostk
1/4 fili anki wody
1/2 kg pomidorów
1/2 kg filetów z fl dry posolonych i pokrojonych na niewielkie kawa ki
1 y eczka soli
1/2 y eczki tymianku
1 y eczka natki pietruszki
szczypta pieprzu
Sposób wykonania :
Po czy cebul , seler, marchew, ziemniaki i wod w du ym rondlu.
Gotowa przykryte 10 - 12 minut przy regulatorze ustawionym na poziom WYSOKI, do
czasu, gdy warzywa b d mi kkie.
3
ciasto na talerz, odwracaj c je i pozostawiaj c na nim przez kilka minut
naczynie, w którym si piek o.
4258976.003.png 4258976.004.png 4258976.005.png
oko o 300 g (1 puszka) zupy-kremu z krewetek
1 fili anka startego ó tego sera
Fondue z krewetek
1/2 y eczki sosu Worchestershire
1 bagietka pokrojona na kawa ki 2,5 cm lub pa eczki chlebowe
Sposób wykonania :
Do ma ego naczynia wla zup , wsypa ser, doda wino i sos Worchestershire.
Wymiesza .
Ustawi regulator w po o eniu REDNI i ogrzewa 7 - 9 minut - do roztopienia sera,
mieszaj c co 2 minuty.
Podawa gor ce z kawa kami bagietki.
Grapefruit pieczony
2 po ówki grapefruita
2 y eczki br zowego cukru
1 y eczka mas a lub margaryny
Sposób wykonania :
Ostrym no em okroi ka d cz stk grapefruita.
Usun pestki.
Posypa br zowym cukrem.
W kilku miejscach posmarowa mas em.
Po o y po ówki grapefruita na papierowym talerzu lub w ma ym szklanym naczyniu.
Ogrzewa przez 1,5 - 2 minuty przy regulatorze nastawionym na pozycji WYSOKI.
Podawa ciep y.
Groszek zielony z cebul i pieczarkami
2 y ki mas a
1 ma a cebula pokrojona w kostk
4
1/4 fili anki bia ego wina
Doda pozosta e sk adniki.
Gotowa przykryte przez 6 - 8 minut (poziom mocy WYSOKI) - do czasu, gdy ryba
b dzie mi kka.
4258976.006.png 4258976.007.png 4258976.008.png 4258976.009.png
W szklanym naczyniu ogrzewa mas o do stopienia przez 0,5 - 1 minuty, przy mocy
kuchenki nastawionej na poziom WYSOKI.
Doda cebul i pieczarki.
1/4 y eczki soli
pieprz do smaku
Sposób wykonania :
Gotowa przez 2 - 3 minuty, a cebula b dzie szklista, przy regulatorze mocy
ustawionym na poziom WYSOKI.
Doda mro ony groszek.
Przykry i ogrzewa 5 - 6 minut (regulator ustawiony w po o eniu WYSOKI), a
groszek b dzie gor cy.
Wymiesza raz podczas gotowania.
Doda sól i pieprz.
Gulasz wo owy
oko o 1 kg wo owiny na gulasz pokrojonej w kostki o boku oko o 2,5 cm
3 - 4 du e pamidory
1 cebula drobno posiekana
1 y eczka soli
1/2 y eczki wie o zmielonego pieprzu
1 fili anka kwa nej mietany (wed ug uznania)
Sposób wykonania :
W o y wo owin do redniego rondla.
Obra pomidory, wydr y rodki.
Pokroi w kostk i doda razem z cebul , sol i pieprzem do wo owiny.
Lekko zamiesza .
Gotowa przykryte przy regulatorze ustawionym na poziomie REDNIO WYSOKIM
30 - 40 minut - do mi kko ci mi sa.
W czasie gotowania kilka razy zamiesza .
Mo na doda mietan .
Zostawi pod przykryciem na 5 minut.
UWAGA: Danie to bardzo dobrze smakuje z makaronem.
Hamburger Stroganoff
1/2 fili anki posiekanej cebuli
5
oko o 100 g pieczarek pokrojonych w plasterki
oko o 500 g mro onego groszku
4258976.010.png 4258976.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin