Dieta fizjologiczna Tomasza Reznera.pdf

(789 KB) Pobierz
47058425 UNPDF
47058425.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl & Tomasz Rezner
Data: 23.04.2007
Tytuł: Dieta fizjologiczna Tomasza Reznera (fragment utworu)
Autor: Tomasz Rezner
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli”
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek
inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego
przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub
innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
47058425.002.png
SPIS TREŚCI
PODZIĘKOWANIA ..................................................................................................7
1.
.......................................................................................................8
............................................................13
CELE
. ...............................................................................................................15
Zdrowie
. ...................................................................................................................17
Brzuch
. .............................................................................................................18
.....................................................................20
.......................................................................................21
Serce
. ........................................................................................................21
........................................................................................................22
....................................................................................................22
Jelita
. .......................................................................................................23
...................................................................................................23
.................................................................................23
...................................................................................................23
Nerki
. .......................................................................................................24
.....................................24
................................25
................................................................................................26
...............................................................27
..........................................................................................29
..................................................................................................30
..........................................................................................................31
..............................................................................................32
......................................................................32
.....................................................................................................34
.........................................................................................34
.....................................................................................................35
Przełyk
. ............................................................................................................35
Żołądek
. ...........................................................................................................36
...................................................................................................38
...................................................................................................39
.....................................................................................................39
...........................................................................................40
......................................................................................................40
..........................................................................................40
................................................................................................42
..................................................................................44
...........................................................................45
...................................................................................................45
..................................................................................45
Tkanki
. .....................................................................................................49
..........................................................................49
Regulacje
. ................................................................................................................49
............................................................................................................50
.............................................................................................................52
..........................................................................................................52
........................................................................52
..................................................................................53
.......................................................................................................54
..............................................................................................54
.......................................................55
...............................................................................................55
.........................................................................................................56
...............................................................................................56
Bulimia
. ..............................................................................................................57
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.3.5.
3.1.3.6.
3.1.3.7.
3.1.3.8.
3.1.4.1.
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.5.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.4.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.1.1.
4.6.1.2.
4.6.1.3.
4.6.1.4.
4.6.1.5.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
...........................................................................................58
..............................................................................................................58
..................................................................................................58
...........................................................................................................59
Czas
. ................................................................................................................60
............................................................................................61
Dania
. ...............................................................................................................61
....................................................................................61
Kanapki
. ..........................................................................................................62
................................................................................................................64
....................................................................................................65
........................................................................................................65
.......................................................................................................66
............................................................................................................67
O tym, że ktoś taki już jest i
nie
da
się
tego zmienić
.............................................67
..........................................................................................................68
...........................................................................................69
..............................................................................................................71
O dietach
. ................................................................................................................72
.............................................................................................................75
.............................................................................................................77
............................................................................................79
Mięso
. .............................................................................................................79
Ryby
. ..............................................................................................................79
Nabiał
. ...........................................................................................................79
.............................................................................................................83
.......................................................................................85
...............................................................85
Diety
. ................................................................................................................85
...............................................................................86
..................................................................................86
.......................................................................87
.......................................................................................87
..............................................87
.......................................................................88
..............................................................................88
...............................................................89
..................................89
....................................................90
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.
6.12.4.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.5.1.
7.1.5.2.
7.1.5.3.
7.1.5.4.
7.1.5.5.
8.
DIETA FIZJOLOGICZNA TOMASZA REZNERA - darmowy fragment - kliknij po więcej
Tomasz Rezner
● str. 5
1. Od autora
Od autora
Szanowna Czytelniczko!
Szanowny Czytelniku!
TEGO JESZCZE NIE
BYŁO!
PO TEJ LEKTURZE WYRZUCISZ
WSZYSTKIE INNE KSIĄŻKI O ODCHUDZANIU
NA MAKULATURĘ!
Spodziewam się, że spotykając się z tym poradnikiem, możesz
zareagować następująco: „jeszcze jedna książka o odchudzaniu. Tyle
już wypróbowałam, a efektu nie ma”.
W PEŁNI ZGADZAM SIĘ Z TOBĄ CO DO EFEKTU , gdyż te
wszystkie dotychczasowe książki (a przynajmniej przytłaczająca ich
większość) i zawarta w nich treść są nieskuteczne.
Możesz na początku uważać moje poglądy za kontrowersyjne, lecz
jestem przekonany, że po zapoznaniu się z całością zgodzisz się
z moim podejściem do tego tak ważnego dla ludzi tematu.
Gdy zapoznasz się z moim poradnikiem, dojdziesz do wniosku: „TO
JEST TO!” Kiedyś (jeszcze tylko 500 lat temu) WSZYSCY ludzie
uważali, że Ziemia jest płaska i leży w centrum Wszechświata,
a Słońce oraz wszelkie ciała niebieskie krążą wokół niej. W tym
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Rezner
1.
47058425.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin