Mentalizm.pdf

(1779 KB) Pobierz
982602700.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Mentalizm"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Jacek Ponikiewski, rok 2013
Autor: Jacek Ponikiewski
Tytuł: Mentalizm
Data: 14.02.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Opinie o książce .................................................................................... 5
Wstęp...................................................................................................... 9
Poznanie samego siebie...................................................................... 15
Mentalny kod DNA............................................................................ 23
Socjobiologia mentalna ............................................................. 24
Etologiczna teoria zachowania a prawidła sekty................... 31
Kierunek lotu.............................................................................. 31
Modele umysłu........................................................................... 34
Wiedza niejawna......................................................................... 37
Zasady funkcjonowania materii a ludzka mentalność .......... 42
Wdrożenie ................................................................................... 46
Mentalizm i pustelnia.......................................................................... 55
Perswazja hipnotyczna........................................................................ 71
Życie, czyli ciągłe negocjacje.................................................... 71
Złoto............................................................................................ 74
Srebro .......................................................................................... 76
Rtęć .............................................................................................. 78
Platyna ......................................................................................... 80
Wzrokowcy ................................................................................. 82
Słuchowcy ................................................................................... 82
Kinestetycy.................................................................................. 83
Efekt, czyli cel negocjacji.......................................................... 88
Analiza doświadczeń „mentorów” negocjacji — wnioski............ 91
Wytwarzanie toru centralnego w jaźni rozmówcy ......................... 93
Analiza tętna i poziomu spalania tlenu — ukryty stres...... 104
Guide unconscious muscular — mechanika
emocjonalno-mięśniowa .......................................................107
Metoda odczytywania liczb i granic kwot w BATNA
z aktywności sektorów neurowzrokowych ........................ 111
Hipnotyczna negocjacja w biznesie................................................115
Stymulacja i prowadzenie........................................................115
Fiksacja wzroku w prezentacjach ..........................................119
Wdrożenie .................................................................................122
Mentalizm w służbach specjalnych
a rozmowy biznesowe...........................................................126
Rozmowy biznesowe oparte na modelu Buckleya
(metody służb specjalnych) ..................................................131
Diagnoza rozmówcy według wyznaczników
mentalnych..............................................................................137
Analiza nadczynności i niedoczynności hormonalnej
i ich wykorzystanie w rozmowie..........................................141
Wdrożenie .................................................................................145
Sekta, religia, irma............................................................................153
Interpersonalne tworzenie sekty — irmy ........................... 153
Religia a wystąpienia publiczne..............................................158
Hipisowska komuna — nauka ...............................................161
Ku-Klux-Klan — fanatyzm, sekta, konsolidacja grupy ..... 165
Stowarzyszenie Vril — postać lidera..................................... 169
Młot na czarownice — tworzenie fanatyzmu grupy .......... 173
Survival mentalny — kilka rad, które mogą się przydać.... 181
Wizje szamańskie a stres .........................................................184
Wdrożenie .................................................................................189
Medytacja kasjańska ..........................................................................199
Medytacja śmierci..............................................................................207
JA i MNIE..........................................................................................213
Posłowie .............................................................................................219
Arkusz ćwiczeniowy .........................................................................223
Testy..................................................................................................261
Proil osobowości i proil zawodowy.................................... 261
Sekta, religia, irma
Interpersonalne tworzenie sekty — irmy
Sekta jest genialną strukturą pod kątem konsolidacji grupy
oraz budowania jej priorytetów, mimo że większość znanych
nam sekt mianuje się pochodzeniem albo dość niejedno‑
znacznym, albo też wręcz zbrodniczym. Istotne jednak, że
mamy również do czynienia z sektami wśród młodzieży lub
wyborców. W zasadzie wiele partii na świecie, mediów lub
irm nie różni się zbytnio od struktury sekty, co wcale nie
musi mieć negatywnego wydźwięku. Sekty to jedna z pod‑
stawowych grup społecznych — piszę to, choć narażę się na
głosy sprzeciwu. Faktem jest jednak, że pierwsze plemiona
oraz systemy religijne miały wiele znamion sekty. Obecnie
owe znamiona są dobierane bardziej restrykcyjnie (selek‑
cja), co sprawia, że opinia publiczna nie rozumie, na czym
polega zjawisko sekty, będąc nieświadomie wyznawcą‑wy‑
153
Zgłoś jeśli naruszono regulamin