Skuteczne prezentacje biznesowe.pdf

(801 KB) Pobierz
206458250 UNPDF
206458250.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 10.07.2008
Tytuł: Skuteczne prezentacje biznesowe (fragment utworu)
Autor: Jan Batorski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
206458250.002.png
SPIS TREŚCI
..............................................................................
12
....................................................................
12
....................................................
16
...................................
16
.........................
16
...............................................
17
Co to znaczy „grupowa
prezentacja
sprzedażowa”?
......................................
17
.....................................
17
..............................................................................
19
Założenie 2
..............................................................................
21
Założenie 3
..............................................................................
22
Założenie 4
..............................................................................
23
Założenie 5
..............................................................................
24
Założenie 6
..............................................................................
24
Założenie 7
..............................................................................
25
Założenie 8
..............................................................................
25
Założenie 9
..............................................................................
26
Założenie 10
.............................................................................
27
Założenie 11
.............................................................................
27
Założenie 12
.............................................................................
28
Założenie 13
.............................................................................
28
Założenie 14
.............................................................................
29
Założenie 15
.............................................................................
29
Porywająca prezentacja zakończona — i co dalej?
....................................
30
..........................
31
.......................................................
31
.......................................................
33
.............................................................
34
.......................................................................
35
Zasada wiązania teorii z praktyką
.......................................................
37
Zasada całości
...............................................................................
38
...................................................................
38
Zasada przystępności
......................................................................
40
Zasada systematyczności i logicznej kolejności w
nauczaniu — uczeniu się
.......
41
Zasada trwałości wyników nauczania — uczenia się
...................................
42
Zasada indywidualizacji w nauczaniu — uczeniu się
..................................
44
..............................................................................
45
.......................................................................
45
Zasada więzi
................................................................................
46
Zasada żądzy bycia ważnym
..............................................................
47
Zasada planowania z wyprzedzeniem
..................................................
48
Zasada nieograniczonych możliwości
....................................................
48
Zasada stosowności pytań
.................................................................
48
Zasada Francisa Bacona
...................................................................
49
Zasada jakości pytań
.......................................................................
49
Zasada diagnozy potrzeb klienta
.........................................................
50
Zasada zaufania
.............................................................................
50
Zasada przyjaźni
............................................................................
51
Zasada potrzeby
............................................................................
51
Zasada zaangażowania klienta
...........................................................
52
Zasada optymizmu pedagogicznego dla sprzedawców
................................
53
Zasada wiarygodności Elana
..............................................................
53
Zasada problemów
.........................................................................
54
Zasada bezpieczeństwa
....................................................................
54
Zasada ryzyka
...............................................................................
55
Zasada oczekiwania
........................................................................
55
Zasada sprzedaży
...........................................................................
56
Zasada „siewu i plonu”
....................................................................
56
Zasada obiekcji
.............................................................................
56
Psychologiczne zasady skutecznej prezentacji
............................................
57
Informacje podane na początku i końcu
................................................
57
Informacje podane w niezwykły sposób
.................................................
57
Wizualizacja
.................................................................................
58
Łączenie
.....................................................................................
59
Powtarzanie
.................................................................................
59
Świadoma aktywność
......................................................................
59
Entuzjazm
...................................................................................
60
Właściwa atmosfera
........................................................................
60
Metody nauczania — uczenia się
.............................................................
61
.................................................................
67
..............................................................
67
............................................................................
67
.......................................................
68
.....................................................................
70
....................................................................
70
.......................................................
75
................................................................
76
ROZDZIAŁ 4: JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
PREZENTACJI?
.................................
77
..............................................
77
....................................................................
78
Aranżacja miejsca (sali) — jak je zorganizować?
..........................................
79
Dostępność urządzeń technicznych
......................................................
80
Idealne środowisko do nauki
..............................................................
80
Warunki dobrego szkolenia
................................................................
80
Przygotowywanie treści prezentacji biznesowej
..........................................
81
Tytuł prezentacji
...........................................................................
81
Gromadzenie materiału
...................................................................
81
Jak przygotować ogólny plan prezentacji?
.............................................
82
Umiejętność znajdowania wspólnego języka
.............................................
83
Pomysły z życia codziennego
.............................................................
84
Unikaj przegadania
.........................................................................
84
Dostosuj się do czasu
......................................................................
86
Rozplanowanie
..............................................................................
86
Zbierz swoje argumenty
...................................................................
87
Scenariusz
...................................................................................
88
Zapisz to, co chcesz przekazać, albo słuchacze spiszą
Cię na straty
...............
88
Dyscyplina
...................................................................................
90
Scenariusz w podpunktach
................................................................
90
Krótko
....................................................................................
91
Przyswajanie treści
........................................................................
91
Unikaj żargonu
..............................................................................
92
Nie strasz książką zamówień
..............................................................
92
Czas ujawnić produkt
......................................................................
93
Najlepiej na miejscu
.......................................................................
94
Proś o krytykę
...............................................................................
95
.......................................................................................
95
Ćwiczenia wspomagające oddech
....................................................
95
Wymowa
.....................................................................................
96
Doskonalenie umiejętności precyzyjnego wyrażania
myśli
...........................
96
Struktura prezentacji
..........................................................................
97
Co chcesz osiągnąć?
........................................................................
97
Co interesuje słuchaczy?
..................................................................
98
Co Ty sam chcesz osiągnąć?
...............................................................
99
Cel słuchaczy
..............................................................................
100
Jak przygotować się na nieprzewidywalne?
..............................................
101
Trudne sytuacje
...............................................................................
102
Pozytywne i negatywne zachowania uczestników
prezentacji
.....................
102
ROZDZIAŁ 5: DOSKONAŁA
KOMUNIKACJA
INTERPERSONALNA
..........................
105
.............................................
105
........................................
106
...............................................................
106
Rodzaje wypowiedzi (komunikacja werbalna)
........................................
107
Porozumiewanie się jest procesem dwupoziomowym
...............................
107
Jak są wysyłane przekazy o relacji?
....................................................
109
Charakterystyczne wzorce zachowań
niewerbalnych
...................................
109
Zachowania „ciepłe”
.....................................................................
109
Zachowania „zimne”
.....................................................................
110
Osoba dominująca
........................................................................
110
Oznaki kłamstwa i nieszczerości
........................................................
110
Zasady profesjonalnej komunikacji
........................................................
111
Zasada kompletności
.....................................................................
111
Zasada zwięzłości
.........................................................................
111
Zasada precyzji
............................................................................
111
Zasada klarowności
.......................................................................
111
Łańcuch logiczny przesyłu informacji
.....................................................
112
Etapy procesu komunikacji
..............................................................
112
Zachowania nadawcy, które utrudniają efektywną
komunikację
..................
112
Aktywne słuchanie
............................................................................
113
Jak słuchać?
................................................................................
113
Techniki wspomagające dobre słuchanie
..............................................
114
Przykazania dobrego słuchacza
.........................................................
115
Oddech
Zgłoś jeśli naruszono regulamin