Program rozwoju firmy.pdf

(632 KB) Pobierz
247807495 UNPDF
247807495.004.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marek Zabiciel
rok 2010
Data: 24.02.2010
Tytuł: Program rozwoju firmy – fragment utworu
Autor: Marek Zabiciel
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
247807495.005.png
SPIS TREŚCI
Wstęp . ........................................................................7
Czy jesteś gotowy? Odpowiedzialność . ....................................9
Podstawa . ..................................................................11
Wizja . ........................................................................................11
Wizja przyszłości . ...................................................................13
Najbliższe dziesięć lat . ...........................................................15
Planowanie strategiczne . .......................................................15
Planowanie pokoleniowe . ......................................................16
Wizja nakreśla kierunek . .......................................................16
Umiejętność zastosowania formy opisowej . .........................16
Misja . ........................................................................................17
Po co istnieje Twoja firma? . ...................................................17
Jaki jest Twój życiowy cel? Jaki jest życiowy cel Twojej
firmy? . .....................................................................................17
Im krócej, tym lepiej . .............................................................18
Nadrzędna Ideologia . ..............................................................19
Nadrzędne wartości . .............................................................20
Nadrzędna Ideologia mówi o
tym, co zrobisz w
wątpliwych
.......................21
. ..................22
Ludzie . ......................................................................................23
Co stanowi o
ideologia to części jednej całości
. ...............................................23
Jak dobierać odpowiednich ludzi . ........................................23
Nadrzędne reguły doboru ludzi . ...........................................24
Gdzie szukać właściwych osób i
wartości firmy?
najlepszych? . ..........................................................................27
Zatrudniaj lepszych od siebie . ..............................................29
Ludzie i
jak rozpoznać tych
..................................................................32
Szczeble kariery i
awansu
. .....................................................33
......................34
Jak rozstawać się ze współpracownikami . ...........................36
sytuacjach . .............................................................................20
Zastosowanie Nadrzędnej Ideologii w
firmie
Wizja, Misja i
Prawda i
247807495.006.png
 
Cele . .........................................................................................40
Umiejętność wyznaczania celów w
organizacji
...................40
Poziomy kompetencji w
aspekcie wyznaczonych celów
......43
kompetencji . ..........................................................................44
Jedność w
wyznaczaniu celów przez poszczególne szczeble
. ..........................................................45
Przywódca . ...............................................................................46
Rola przywódcy w
organizacji
. .............................................46
Utrzymanie atmosfery prawdy . ............................................47
Ryba psuje się od głowy . .......................................................48
Przywództwo to odpowiedzialność . ......................................48
Umiejętność oceny ludzkich charakterów . ..........................48
Cechy przywódcy . ..................................................................49
Rola kształcenia liderów . ......................................................50
Organizacja czasu i
organizacji
pracy
. .........................................51
. ..................................................51
Procesy strategiczne . .............................................................52
Graficzny zapis procesów . .....................................................52
Procesy standardowe . ............................................................55
Procesy pomocnicze . .............................................................56
Ludzie i
firmie
.......................................................................58
Prawa i
.......60
........................................................62
Wszystkie firmy mają tyle samo czasu . ................................63
Planowanie i
przewidywanie czasu trwania procesów
..............................................................................64
Liczy się efektywny czas poświęcony zadaniu, czyli
„skuteczna szybkość” . ............................................................67
Planowanie rytmu pracy . ........................................................68
Znajomość własnego ciała . ....................................................69
Świadome przerwy i
wypoczynek
.........................................70
Dotrzymywanie terminów i
ustaleń
......................................71
. ...................................72
Prowadzenie księgowości i
skutki złego planowania
finansów
. .....................................74
firmie powinien powstać dział księgowości
Swoboda w
Procesy zachodzące w
Czas i
Przyczyny i
Kiedy w
247807495.001.png 247807495.002.png
 
. ..............................................................................74
Orientacja na klienta . ................................................77
Wszystko, co robimy, jest dla ludzi . ........................................77
Dlaczego klient jest najważniejszy? . .....................................78
Każdy z
wykorzystania empatii . .........................................................80
Pierwszy kontakt . ...................................................................81
Dostarczenie tego, czego chce klient . ...................................82
Sytuacje konfliktowe . ............................................................82
Podtrzymywanie więzi z
nabywcą
. .......................................83
..........................................................84
Zwracaj uwagę na to, co mówią klienci . ...............................85
Pytaj i
........................................................................86
Stwórz klimat sprzyjający temu, żeby klient chciał się
wypowiedzieć . ........................................................................87
Stosuj ankiety . .......................................................................87
Wzmacniaj to, co jest dobre, poprawiaj to, co nie działa
najlepiej . ................................................................................88
Staraj się dostosować własną kulturę organizacyjną do
potrzeb klientów . .....................................................................90
Bądź naturalny i
zgodny ze sobą
..........................................90
. .................................................91
Zaproponuj więcej, niż od Ciebie oczekują . .........................92
Bądź szczególnie „silny” w
firmą klienta
„słabych” miejscach
....................93
.....................95
Reklamacje . ............................................................................95
Czas obsługi . .........................................................................95
Termin dostawy ....................................................................96
Znajdź słabe miejsca swojej branży i
kontakcie z
klientem
najlepszy . ................................................................................97
Imprezy integracyjne dla klientów . ........................................98
Rozwój, Innowacyjność, Podnoszenie kwalifikacji,
Szkolenia . .................................................................99
Kto stoi w
stań się w
nich
. ..............................................99
Rozwój w
miejscu, ten się cofa
organizacji jako kwestia nadrzędna
...................101
. .................101
Innowacja — wprowadzanie nowości . ..................................102
analiza — czyli podnoszenie jakości
i finansów
nas jest klientem — czyli umiejętność
Ankiety i
Współpracuj z
Newralgiczne miejsca w
Kontrola i
247807495.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin