Wallace & Gromit - The Wrong Trousers.txt

(4 KB) Pobierz
00:00:22:WALLACE I GROMIT
00:00:26:w filmie:
00:00:32:W�CIEK�E GACIE
00:00:50:Urodziny Gromita
00:01:39:�NIADANIE!
00:01:46:-Dzi� moja kolej Gromit, dawaj �niadanie!
00:01:52:-Hej, ale ostro�nieeeeee.....
00:02:16:-Ca�kiem nie�le pomy�lane Gromit,|ale....
00:02:23:-Trzeba dopracowa� spadanie, jest|zbyt hm... bolesne.
00:02:30:-Znakomity tost Gromit, chrupi�cy.
00:02:38:-Przysz�y jakie� listy?
00:02:49:-O rety! jaka lista? tyle do zap�acenia!!! same rachunki!
00:02:58:-Musimy jako� dorobi� - wynajmiemy komu� pok�j.
00:03:22:-Sp�jrz tylko, ile nam zosta�o.
00:03:27:-To przez te prezenty! By�y kosztowne! Upsss....
00:03:32:-Gromit? nie ciekawi Ci� co przywiezie|ten 09.05??
00:03:39:-O! nadje�d�a!
00:03:43:-C� to mo�e by�??? Hm??|Wszystkiego najlepszego kumplu!!!
00:03:56:-Wiedzia�em �e Ci si� spodoba!|Chod�, przymierzymy!
00:04:02:-No! Teraz wygl�dasz jak przysta�o na Psa!
00:04:06:-To dopiero pocz�tek!|Sp�jrz na to!
00:04:33:DLA GROMITA, WYRAZY PRZYJA�NI
00:04:37:-To b�dzie �wietny dodatek do naszego|nowoczesnego �ycia!
00:04:42:-To CyberSpodnie!!|Znakomite na spacery!
00:04:52:-Przyczepiamy smycz tu. Programujemy...
00:04:58:-10 minut, 20... upss...
00:05:06:-Mi�ego spaceru Gromit!
00:05:10:PSY WYPROWADZAMY NA SMYCZY
00:05:30:-Nie podoba mi si� to, jakbym nie liczy�.
00:05:40:POK�J DO WYNAJ�CIA
00:05:50:-I jak spacer? Hm?
00:05:56:-Jak si� sprawi�y CyberSpodnie?
00:06:01:-Trzeba otworzy�.
00:06:06:-Kto to mo�e by�?
00:06:10:-Pan w sprawie pokoju? Pewnie chce pan obejrze�?
00:06:20:-Chcia�bym 20 za tydzie� - to bardzo �adny pok�j.
00:06:41:-Zreszt� na pewno si� dogadamy...
00:06:46:-Jak m�wi�em to hm... 15 za tydzie�.
00:06:50:-Poza tym wiele tu mo�na zrobi�, prawda?
00:06:59:-Ten pok�j nie jest do wynaj�cia....
00:07:03:-Zechce pan.....
00:07:06:-O rany... No dobrze... ale....
00:07:10:-Musz� pana ostrzec:
00:07:13:-�adnych zwierz�t...
00:07:17:-Czy to panu odpowiada?
00:07:24:-Hm, widz� �e odpowiada...
00:07:28:-G�owa do g�ry Gromit.|Troch� farby i b�dzie super!
00:07:55:-A! To Ty wzi��e� moje szelki.
00:08:07:-Wspania�a rzecz te CyberSpodnie!|Ohh! Przepraszam.
00:09:32:�AZIENKA
00:09:38:-Wspania�y poranek Gromit!
00:09:45:"REPUBLIKA", Autor - PIES PLUTO
00:10:00:-Ohh. Dzi�kuj� bardzo!
00:10:05:-To z pana strony bardzo mi�e!
00:10:17:-Ohh! Nie wiem jak dzi�kowa�!|Co na to powiesz Gromit?
00:10:21:-Niezwyk�y lokator!
00:10:36:-Wspania�e wino.... Zdrowie Pana -|mojego Go�cia!
00:10:43:-Mo�e jeszcze sera?
00:11:20:-Dobranoc panie Pingwin!
00:11:48:"ELEKTRONIKA DLA PS�W"
00:12:22:-To dopiero by� ser!
00:12:32:-Hej! To nie te gacie!
00:12:38:-Gromit, a gdzie przyciski?!?
00:12:46:-Hej! Zaraz! Stop!
00:12:50:-Stop! Gromit!
00:12:54:-Zatrzymaj to! To nie jest �mieszne!
00:12:59:-Wypu��cie mnie z tych w�ciek�ych gaci!!!
00:13:03:POK�J DO WYNAJ�CIA - ROZS�DNA CENA
00:13:07:�ADNYCH PS�W!
00:13:13:POSZUKIWANY KURCZAK - WYSOKA NAGRODA!
00:13:23:-Hej!! GROMIT!!!!!!
00:13:28:-Upsss!! Przepraszam!
00:13:38:-To s� w�ciek�e gacie Gromit!!!
00:13:42:-Zatrzymaj je!!!
00:13:47:-One oszala�y! Pom� mi!!!
00:14:17:-Ale jestem zm�czony!
00:14:29:-Strasznie m�cz�cy dzie�!
00:16:50:METABIX - PSIA KARMA
00:17:19:MUZEUM MIEJSKIE - WYSTAWA DIAMENT�W
00:21:19:ALARM
00:23:16:-Co si� dzieje!?! Gdzie ja jestem!?!
00:23:27:-Gromit!!!!!
00:23:31:-To musi by� sen!?!
00:23:39:-Wielkie nieba!!!!
00:23:44:-Pomocy! Jak tu wysoko!
00:23:55:-Ja ju� nie chc�! Wystarczy!!!
00:23:59:-M�j adwokat si� o tym dowie!!!
00:24:05:-Nie ujdzie Ci to na sucho!!!|Jestem porz�dnym obywatelem!
00:24:18:-To przest�pstwo!
00:24:25:-To pan???
00:24:29:-Prosz� mnie natychmiast wypu�ci�|z tych gaci!
00:24:37:-Wypu�� mnie!|Dam Ci co zechcesz!
00:24:49:-Przepraszam! Halo! Co jest!?!
00:24:53:-No nareszcie!|Hej!!!
00:24:59:-Przynajmniej jeste�my cali Gromit!
00:25:05:-Co zamierzasz? Tylko ostro�nie!
00:25:13:-Ojojoj! �eby to tylko poskutkowa�o!
00:25:19:-Nic nie widz�! Dok�d idziemy??
00:25:25:-Co si� dzieje???
00:25:30:-Uwaga! Gromit!!
00:26:00:-Nie martw si� Gromit!!|Jestem zaraz za Tob�!
00:26:10:-Trzymaj si�!!!!|Wszystko pod kontrol�!
00:26:16:-Zajm� sie tym je�li nie ma pan|nic przeciwko!
00:26:33:-Zostaw go MNIE!!!!
00:26:45:-�ap go Gromit!!
00:26:52:-O nie! To koniec!!
00:26:56:ZAPASOWE TORY
00:27:01:-Uwa�aj na st� Gromit!!!
00:27:11:-Mam Ci�!!!|Heh...??
00:27:34:-Wspania�a robota Gromit Ch�opcze!!!!|To nam si� uda�o!!
00:28:02:WITAMY W ZOO
00:28:08:-Dzi�ki przyjacielu!|Bardzo Ci dzi�kuj�!
00:28:14:-Dzi�ki pieni�dzom z nagrody sp�acili�my wszystki d�ugi!
00:28:19:-I �adnego wynajmowania - same z tego k�opoty!
00:28:26:-Mo�e zjedliby�my kawa�ek sera?
00:28:33:-I nie zapomnij o krakersach!
00:28:42:-Wszystko dobre co si� dobrze ko�czy!
00:28:57:-Tak, ten ser jest wy�mienity!
00:29:12:KONIEC
Zgłoś jeśli naruszono regulamin