Psychologia i 46 zasad zdrowego rozsadku.pdf

(737 KB) Pobierz
252574359 UNPDF
252574359.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
„Psychologia i
46 zasad zdrowego rozsądku”
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Witold Wójtowicz
rok 2010
Data: 24.02.2010
Tytuł: Psychologia i 46 zasad zdrowego rozsądku – fragment utworu
Autor: Witold Wójtowicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś
Redakcja: Anna Popis-Witkowska, Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Spis treści
252574359.002.png
...................................................33
Krytyka . .............................................................................37
Prawda . .............................................................................39
Zdrowy rozsądek . ..............................................................41
Rada trzecia: nigdy nie rezygnuj z
wymagają czasu . ....................................................................44
Szczęście . ...........................................................................45
Pragnienia . ........................................................................56
Dwie wiadomości . .............................................................61
Czy potrafisz być bezinteresowny? . ..................................66
Poszukiwania . ...................................................................70
Niewidzialne sznury . .........................................................75
Postaw swoje życie na jedną kartę . ..................................79
Czy jesteś rozsądny? . ........................................................85
Praca rolnika . ....................................................................88
Stan normalności . .............................................................94
Bogactwo i bieda . ..............................................................97
Świat to forma energetyczna . .........................................100
Część II: Rozmowy z
zamierzeń, które
John . ................................................................................109
Klatka . ..............................................................................122
Ego . ..................................................................................127
Przedmowa wydawcy . .......................................................15
Od autora . ..........................................................................17
Umysł . ................................................................................21
Koncentracja . ....................................................................30
Czego w
Niezwykłym Człowiekiem
 
Cierpienie . .......................................................................130
Skrzydła . ..........................................................................134
Medytacja . .......................................................................136
Jak powstał świat? . .........................................................139
Zakończenie . ...................................................................148
46 zasad zdrowego rozsądku
Przedmowa . .....................................................................155
Od autora . ........................................................................157
Jak pomóc światu? . ..............................................................159
Zasady sukcesu . ...................................................................160
Zanim zaczniesz czytać tę książkę . ......................................161
Musisz znaleźć własną drogę . .............................................162
Zasady zdrowego rozsądku . ................................................165
Jak przy pomocy umysłu sterować emocjami i
marzeniami?
..168
i . ..171
energetyczny . ........................................................................174
Zadanie do wykonania . .......................................................180
Zadanie do wykonania . .......................................................184
Zasada III: Zaprzyjaźnij się z
ich interpretacj
.......................185
Zadanie do wykonania . ........................................................187
pieniędzmi
..................................................................188
Zadanie do wykonania . .......................................................189
Zasada V: Miej zawsze czas . ...........................................190
Zadanie do wykonania . ........................................................192
Zasada VI: Nie ma na świecie równości . ........................193
Zadanie do wykonania . ........................................................194
Twoje życie buduje się nie z
wydarzeń, ale z
wyrastasz ze zła . ..............................................................198
Zadanie do wykonania . .......................................................200
Zadanie do wykonania . .......................................................205
Zadanie do wykonania . .......................................................210
głupotę . ............................................................................211
Zadanie do wykonania . ........................................................216
życie . ................................................................................217
Zadanie do wykonania . .......................................................220
Zasada XIII: Urodziłeś się geniuszem . ...........................221
Zadanie do wykonania . .......................................................224
Zasada XIV: Myślenie to napinanie cięciwy, ale żeby
strzelić, trzeba ją puścić . .................................................225
Zadanie do wykonania . .......................................................226
Zasada XV: Im więcej win weźmiesz na siebie, tym
większy masz wpływ na sprawy świata . .........................227
Zadanie do wykonania . .......................................................230
Zasada XVI: Nie można nikomu pomóc . .......................231
Zadanie do wykonania . .......................................................233
Zasada XVII: Sukces to tylko odpowiednia liczba
powtórzeń . ......................................................................234
Zadanie do wykonania . .......................................................235
Zadanie do wykonania . .......................................................240
Zasada XIX: Nie przejmuj się . ........................................241
potrzebnych do udźwignięcia zwycięstwa . .....................195
Zadanie do wykonania . ........................................................197
Zasada VIII: Wyrastając z
emocji, automatycznie
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin