Witaj, Niebios Królowo (Tomalak).pdf

(36 KB) Pobierz
Witaj, niebios Krolowo
Pani Jasnogorskiej
JAKUB TOMALAK
lipiec 2010
sl.: ref.: Antyfona, zwr.: Lk 1, 46-55
q = 52
)
S
A
)
Wi
-
taj,
nie
-
bios
Kro
-
lo
-
wo,
Wi
-
taj,
Pa
-
ni
a
-
nio
-
low,
Wi
-
taj
powoli
)
T
B
)
Wi
-
taj,
nie
-
bios
Kro
-
lo
-
wo,
Wi
-
taj,
Pa
-
ni
a
-
nio
-
low,
Wi
-
taj
6
Ro
-
zdzko
i
bra
-
mo;
Ja
-
snosc
zro
-
dzi
-
las
swia
-
tu.
Ciesz
sie,
Pa
-
nno
chwa
-
le
-
bna,
Ro
-
zdzko
i
bra
-
mo;
Ja
-
snosc
zro
-
dzi
-
las
swia
-
tu.
Ciesz
sie,
Pa
-
nno
chwa
-
le
-
bna,
12
)
)
Po
-
nad
wszy
-
stkie
pie
-
kniej
-
sza,
Wi
-
taj,
o
Naj
-
sli
-
czniej
-
sza;
Pros
Chry
-
stu
-
sa
za
na
-
)
)
Po
-
nad
wszy
-
stkie
pie
-
kniej
-
sza,
Wi
-
taj,
o
Naj
-
sli
-
czniej
-
sza;
Pros
Chry
-
stu
-
sa
za
na
-
18
mo
-
ja
Pa
-
na*
mi.
1.Wie
lbi
dusza
lkie rzeczy uczynil
-
2.Gdyz
wie
-
mi
Wszech
mo
-
cny*
mi.
mo
-
ja
Pa
-
na*
1.Wie
2.Gdyz
lbi
wie
dusza
lkie rzeczy uczynil
-
-
mi
Wszech
mo
-
cny*
974380469.441.png 974380469.452.png 974380469.463.png 974380469.474.png 974380469.001.png 974380469.012.png 974380469.023.png 974380469.034.png 974380469.045.png 974380469.056.png 974380469.067.png 974380469.078.png 974380469.089.png 974380469.100.png 974380469.111.png 974380469.122.png 974380469.133.png 974380469.144.png 974380469.155.png 974380469.166.png 974380469.177.png 974380469.188.png 974380469.199.png 974380469.210.png 974380469.221.png 974380469.232.png 974380469.243.png 974380469.254.png 974380469.265.png 974380469.276.png 974380469.287.png 974380469.298.png 974380469.309.png 974380469.320.png 974380469.331.png 974380469.342.png 974380469.353.png 974380469.364.png 974380469.375.png 974380469.386.png 974380469.397.png 974380469.408.png 974380469.419.png 974380469.430.png 974380469.431.png 974380469.432.png 974380469.433.png 974380469.434.png 974380469.435.png 974380469.436.png 974380469.437.png 974380469.438.png 974380469.439.png 974380469.440.png 974380469.442.png 974380469.443.png 974380469.444.png 974380469.445.png 974380469.446.png 974380469.447.png 974380469.448.png 974380469.449.png 974380469.450.png 974380469.451.png 974380469.453.png 974380469.454.png 974380469.455.png 974380469.456.png 974380469.457.png 974380469.458.png 974380469.459.png 974380469.460.png 974380469.461.png 974380469.462.png 974380469.464.png 974380469.465.png 974380469.466.png 974380469.467.png 974380469.468.png 974380469.469.png 974380469.470.png 974380469.471.png 974380469.472.png 974380469.473.png 974380469.475.png 974380469.476.png 974380469.477.png 974380469.478.png 974380469.479.png 974380469.480.png 974380469.481.png 974380469.482.png 974380469.483.png 974380469.484.png 974380469.002.png 974380469.003.png 974380469.004.png 974380469.005.png 974380469.006.png 974380469.007.png 974380469.008.png 974380469.009.png 974380469.010.png 974380469.011.png 974380469.013.png 974380469.014.png 974380469.015.png 974380469.016.png 974380469.017.png 974380469.018.png 974380469.019.png 974380469.020.png 974380469.021.png 974380469.022.png 974380469.024.png 974380469.025.png 974380469.026.png 974380469.027.png 974380469.028.png 974380469.029.png 974380469.030.png 974380469.031.png 974380469.032.png 974380469.033.png 974380469.035.png 974380469.036.png 974380469.037.png 974380469.038.png 974380469.039.png 974380469.040.png 974380469.041.png 974380469.042.png 974380469.043.png 974380469.044.png 974380469.046.png 974380469.047.png 974380469.048.png 974380469.049.png 974380469.050.png 974380469.051.png 974380469.052.png 974380469.053.png 974380469.054.png 974380469.055.png 974380469.057.png 974380469.058.png 974380469.059.png 974380469.060.png 974380469.061.png 974380469.062.png 974380469.063.png 974380469.064.png 974380469.065.png 974380469.066.png 974380469.068.png 974380469.069.png 974380469.070.png 974380469.071.png 974380469.072.png 974380469.073.png 974380469.074.png 974380469.075.png 974380469.076.png 974380469.077.png 974380469.079.png 974380469.080.png 974380469.081.png 974380469.082.png 974380469.083.png 974380469.084.png 974380469.085.png 974380469.086.png 974380469.087.png 974380469.088.png 974380469.090.png 974380469.091.png 974380469.092.png 974380469.093.png 974380469.094.png 974380469.095.png 974380469.096.png 974380469.097.png 974380469.098.png 974380469.099.png 974380469.101.png 974380469.102.png 974380469.103.png 974380469.104.png 974380469.105.png 974380469.106.png 974380469.107.png 974380469.108.png 974380469.109.png 974380469.110.png 974380469.112.png 974380469.113.png 974380469.114.png 974380469.115.png 974380469.116.png 974380469.117.png 974380469.118.png 974380469.119.png 974380469.120.png 974380469.121.png 974380469.123.png 974380469.124.png 974380469.125.png 974380469.126.png 974380469.127.png 974380469.128.png 974380469.129.png 974380469.130.png 974380469.131.png 974380469.132.png 974380469.134.png 974380469.135.png 974380469.136.png 974380469.137.png 974380469.138.png 974380469.139.png 974380469.140.png 974380469.141.png 974380469.142.png 974380469.143.png 974380469.145.png 974380469.146.png 974380469.147.png 974380469.148.png 974380469.149.png 974380469.150.png 974380469.151.png 974380469.152.png 974380469.153.png 974380469.154.png 974380469.156.png 974380469.157.png 974380469.158.png 974380469.159.png 974380469.160.png 974380469.161.png 974380469.162.png 974380469.163.png 974380469.164.png 974380469.165.png 974380469.167.png 974380469.168.png 974380469.169.png 974380469.170.png 974380469.171.png 974380469.172.png 974380469.173.png 974380469.174.png 974380469.175.png 974380469.176.png 974380469.178.png 974380469.179.png 974380469.180.png 974380469.181.png 974380469.182.png 974380469.183.png 974380469.184.png 974380469.185.png 974380469.186.png 974380469.187.png 974380469.189.png 974380469.190.png 974380469.191.png 974380469.192.png 974380469.193.png 974380469.194.png 974380469.195.png 974380469.196.png 974380469.197.png 974380469.198.png 974380469.200.png 974380469.201.png 974380469.202.png 974380469.203.png 974380469.204.png 974380469.205.png 974380469.206.png 974380469.207.png 974380469.208.png 974380469.209.png 974380469.211.png 974380469.212.png 974380469.213.png 974380469.214.png 974380469.215.png 974380469.216.png 974380469.217.png 974380469.218.png 974380469.219.png 974380469.220.png 974380469.222.png 974380469.223.png 974380469.224.png 974380469.225.png 974380469.226.png 974380469.227.png 974380469.228.png 974380469.229.png 974380469.230.png 974380469.231.png 974380469.233.png 974380469.234.png 974380469.235.png 974380469.236.png 974380469.237.png 974380469.238.png 974380469.239.png 974380469.240.png 974380469.241.png 974380469.242.png 974380469.244.png 974380469.245.png 974380469.246.png 974380469.247.png 974380469.248.png 974380469.249.png 974380469.250.png 974380469.251.png 974380469.252.png 974380469.253.png 974380469.255.png 974380469.256.png 974380469.257.png 974380469.258.png 974380469.259.png 974380469.260.png 974380469.261.png 974380469.262.png 974380469.263.png 974380469.264.png 974380469.266.png 974380469.267.png 974380469.268.png 974380469.269.png 974380469.270.png 974380469.271.png 974380469.272.png 974380469.273.png 974380469.274.png 974380469.275.png 974380469.277.png 974380469.278.png 974380469.279.png 974380469.280.png 974380469.281.png 974380469.282.png 974380469.283.png 974380469.284.png 974380469.285.png 974380469.286.png 974380469.288.png
2
22
mo
-
na unizenie swojej
i raduje sie duch moj w Bogu zbawi-
cie
-
lu
im.
Bo
Je
wej
rzal
milosierdzie z pokolenia na
Slu
-
ze
-
l bni
- -
po
-
ko
-
a Jego i - - -
mie
jest
swie
-
te.
-
go
mo
-
na unizenie swojej
i raduje sie duch moj w Bogu zbawi-
cie
-
lu
jest
im.
Bo
Je
wej
rzal
milosierdzie z pokolenia na
Slu
po
-
-
ze
ko
-
-
bni
le
-
a Jego i - - -
mie
swie
-
te.
-
go
27
-
-
Oto bowiem odtad blogoslawic mnie beda wszystkie
nad tymi, ktorzy
po
-
ko
-
le
-
nia.
cy*
sie
Go
bo
-
ja.
nie*
-
cy*
Oto bowiem odtad blogoslawic mnie beda wszystkie
nad tymi, ktorzy
po
-
ko
-
le
-
nia.
-
nie*
sie
Go
bo
-
ja.
3. Okazal moc swego ramienia*,
rozproszyl pyszniacych sie zamyslami serc swoich.
Stracil wladcow z tronu,*
a wywyzszyl pokornych.
4. Glodnych nasycil dobrami,*
a bogatych z niczym odprawil.
Ujal sie za swoim sluga ,
zraelem,*
pomny na swe milosierdzie,
Jak obiecal naszym ojcom,*
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
, I zraelem,*
,
zraelem,*
5. Chwala Ojcu i Synowi,*
i Duchowi Swietemu.
Jak byla na poczatku, teraz i zawsze*
i na wieki wiekow. Amen.
974380469.289.png 974380469.290.png 974380469.291.png 974380469.292.png 974380469.293.png 974380469.294.png 974380469.295.png 974380469.296.png 974380469.297.png 974380469.299.png 974380469.300.png 974380469.301.png 974380469.302.png 974380469.303.png 974380469.304.png 974380469.305.png 974380469.306.png 974380469.307.png 974380469.308.png 974380469.310.png 974380469.311.png 974380469.312.png 974380469.313.png 974380469.314.png 974380469.315.png 974380469.316.png 974380469.317.png 974380469.318.png 974380469.319.png 974380469.321.png 974380469.322.png 974380469.323.png 974380469.324.png 974380469.325.png 974380469.326.png 974380469.327.png 974380469.328.png 974380469.329.png 974380469.330.png 974380469.332.png 974380469.333.png 974380469.334.png 974380469.335.png 974380469.336.png 974380469.337.png 974380469.338.png 974380469.339.png 974380469.340.png 974380469.341.png 974380469.343.png 974380469.344.png 974380469.345.png 974380469.346.png 974380469.347.png 974380469.348.png 974380469.349.png 974380469.350.png 974380469.351.png 974380469.352.png 974380469.354.png 974380469.355.png 974380469.356.png 974380469.357.png 974380469.358.png 974380469.359.png 974380469.360.png 974380469.361.png 974380469.362.png 974380469.363.png 974380469.365.png 974380469.366.png 974380469.367.png 974380469.368.png 974380469.369.png 974380469.370.png 974380469.371.png 974380469.372.png 974380469.373.png 974380469.374.png 974380469.376.png 974380469.377.png 974380469.378.png 974380469.379.png 974380469.380.png 974380469.381.png 974380469.382.png 974380469.383.png 974380469.384.png 974380469.385.png 974380469.387.png 974380469.388.png 974380469.389.png 974380469.390.png 974380469.391.png 974380469.392.png 974380469.393.png 974380469.394.png 974380469.395.png 974380469.396.png 974380469.398.png 974380469.399.png 974380469.400.png 974380469.401.png 974380469.402.png 974380469.403.png 974380469.404.png 974380469.405.png 974380469.406.png 974380469.407.png 974380469.409.png 974380469.410.png 974380469.411.png 974380469.412.png 974380469.413.png 974380469.414.png 974380469.415.png 974380469.416.png 974380469.417.png 974380469.418.png 974380469.420.png 974380469.421.png 974380469.422.png 974380469.423.png 974380469.424.png 974380469.425.png 974380469.426.png 974380469.427.png 974380469.428.png 974380469.429.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin