lmg-tyfsmoking.pl.txt

(87 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  624x256 23.976fps 700.2 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{1}{1}23.976
{127}{1000}T�umaczenie do wersji LiMITED.DVDRIP.XViD-LMG - piotrasinski
{3897}{3937}Robin Williger.
{3939}{4025}Jest 15 letnim pierwszoroczniakiem|z Racine, Wisconsin.
{4028}{4069}Lubi studiowa� histori�.
{4071}{4110}Jest w grupie debatuj�cej.
{4113}{4191}Przysz�o�� Robina wygl�da|bardzo, bardzo obiecuj�co,
{4194}{4237}ale ostatnio zdiagnozowano mu raka,
{4240}{4277}Bardzo ci�ki przypadek raka
{4280}{4365}{Y:i}Robin m�wi mi|, �e rzuci� dlatego palenie,
{4368}{4445}i ju� nie my�li,|�e papierosy s� fajne.
{4545}{4600}Whoo!
{4602}{4681}Ostatni nasz go�� dzisiaj|to Nick Naylor.
{4683}{4793}Mr. Naylor jest v-ce prezesem|of the Akademii Studi�w nad Tytoniem.
{4803}{4876}Teraz, s� oni g��nym lobby przemys�u tytoniowego,
{4870}{4901}w Washington, D.C.
{4904}{4977}i Pan Naylor jest|rzecznikiem szefa tej�e firmy.
{5409}{5452}{Y:i}Niekt�rzy ludzie na tej planecie wiedz�
{5462}{5513}{Y:i}jak to jest by� naprawde pogardzanym.
{5508}{5561}{Y:i}Czy mo�emy ich wini�?
{5564}{5621}{Y:i}Zarabiam �yj�c|i reprezentuj�c organizacj�
{5623}{5701}{Y:i}kt�ra zabija 1,200 ludzi dziennie.
{5704}{5733}{Y:i}1,200 ludzi.
{5735}{5795}{Y:i}M�wimy o|dw�ch pe�nych jumbojetach
{5798}{5862}{Y:i}m�czyzn, kobiet i dzieci.
{5865}{5889}{Y:i}Mam na my�li, �e jest Atylla,
{5892}{5929}{Y:i}D�yngis Chan,
{5931}{5953}{Y:i}i ja,
{5955}{5985}{Y:i}Nick Naylor,
{5988}{6013}{Y:i}wizyt�ka papieros�w...
{6015}{6081}{Y:i}Pu�kownik Sanders nikotyny.
{6084}{6119}{Y:i}To tutaj pracuj�,
{6122}{6182}{Y:i}Akademia Studi�w nad Nikotyn�.
{6185}{6237}{Y:i}Zosta�a ona za�o�ona|przez siedmiu gentlemen�w
{6239}{6277}{Y:i}mo�ecie to rozpozna� z C-SPAN.
{6280}{6343}{Y:i}Ci faceci szybko si� spostrzegli,|�e je�li b�d� g�osi�
{6346}{6372}{Y:i}�e papierosy nie uzale�nia�y,
{6374}{6426}{Y:i}musz� mie� na to dow�d.
{6429}{6473}{Y:i}To jest cz�owiek, na kt�rym polegaj�,
{6475}{6526}{Y:i}Erhardt Von Grupten Mundt.
{6529}{6583}{Y:i}Znale�li go w Niemczech.
{6586}{6622}{Y:i}Nie b�d� wchodzi� w szczeg�y.
{6625}{6653}{Y:i}Testowa� on powi�zanie
{6655}{6685}{Y:i}pomi�dzy nikotyn�|a rakiem p�uc,
{6687}{6765}{Y:i}przez 30 lat i nie odnalaz�|�adnego finalnego rezultatu.
{6768}{6790}{Y:i}Ten cz�owiek to geniusz.
{6792}{6832}{Y:i}M�g�by podda� pod w�tpliwo�� grwaitacj�.
{6834}{6874}{Y:i}No i mamy nasze "rekiny".
{6877}{6919}{Y:i}Pozyskali�my ich|z prawniczej szko�y Ivy League.
{6922}{6977}{Y:i}i dali�my im swobod� czasow�|i sportowe auta.
{6979}{7017}{Y:i}To jest tak jak |w  powie�ci Johna Grishama-
{7019}{7081}{Y:i}wiecie, bez ca�ego tego szpiegostwa.
{7083}{7161}{Y:i}Co najwa�niejsze,|mieli�my ci�g�y nadz�r.
{7163}{7207}{Y:i}To tutaj przyszed�em
{7210}{7242}{Y:i}P�ac� mi za m�wienie.
{7245}{7282}{Y:i}Nie mam �adnego doktoratu czy stopnia prawniczego.
{7341}{7417}{Y:i}Mam magistra w |kopaniu w ty��k i pozyskiwaniu nazwisk.
{7419}{7478}{Y:i}Znacie faceta, |co jest w stanie wyhaczy� ka�d� lask�?
{7480}{7505}{Y:i}Jestem nim
{7508}{7534}{Y:i}bez dw�ch zda�.
{7614}{7661}To jest oczywi�cie gor�cy temat
{7664}{7729}i mamy wiele|spraw do poruszenia dzisiaj.
{7751}{7781}Nick, masz pytanie?
{7784}{7810}Joan,
{7813}{7904}jak na ziemi mog�o by|Big Tobacco dorobi� si�
{7906}{7965}na zgubie tego m�odego cz�owieka?
{7967}{8020}Teraz, nienawidz� my�le�|w tak grubia�skich kategoriach,
{8022}{8097}ale, cokolwiek by si� nie dzia�o,|straciliby�my klienta.
{8099}{8173}To nie tylko nasza nadzieja,|to le�y w naszym najlepszym interesie
{8176}{8229}by utrzyma� Robina �ywym i pal�cym.
{8232}{8272}- To absurdalne.|- Pozw�l, �e ci co� powiem,
{8274}{8318}Joan, i prosz�,|pozw�l mi si� z czym� podzieli�
{8321}{8408}z tymi porz�dnymi, przestraszonymi|lud�mi w tej sali dzisiaj.
{8410}{8496}Ron Goodes tego �wiata...
{8498}{8560}chce �mierci Robina Willigersa.
{8562}{8589}- Co?|Wiesz dlaczego?
{8591}{8629}Dlatego, �e ich bud�et podskoczy.
{8632}{8701}To jest nic innego, jak|�erowanie na ludzkim nieszcz�ciu,
{8703}{8745}i pan, prosz� pana, powinien|si� wstydzi� za siebie.
{8748}{8784}Ja powinienem si� za siebie wstydzi�?
{8786}{8861}W zasadzie,|m�wimy o zaanga�owaniu...
{8864}{8936}50 milion�w dolar�w na kampani�
{8938}{9038}perswaduj�c� dzieciom palenie.
{9041}{9093}Poniewa� my�l�,|�e mo�emy si� wszyscy zgodzi�
{9095}{9146}�e nie ma nic bardziej wa�nego
{9149}{9181}ni� Ameryka�skie dzieci.
{9183}{9216}W porz�dku, teraz,|to jest co�
{9218}{9261}o czym zamierzamy si� dowiedzie� wi�cej
{9263}{9291}Ale musz� zrobi� sobie kr�tk� przerw�.
{9294}{9344}B�d�cie z nami, po przerwie du�o wi�cej.
{9415}{9486}50 milion�w dolar�w?! Czy ty jeste�|totalnie pochrzaniony?!
{9488}{9510}{Y:i}Ka�dy ma szefa.
{9512}{9534}{Y:i}BR zdarzy� si�
{9536}{9573}{Y:i}by� moim.
{9575}{9620}{Y:i}Przyszed� z �wiata,|b�d�cego maszynk� do sprzeda�y.
{9622}{9662}{Y:i}To uczyni�o go twardym.
{9695}{9772}{Y:i}Imi� BR powsta�o|podczas jego touru po Wietnamie.
{9774}{9849}{Y:i}Ludzie, kt�rzy znaj� to znaczenie|nie �yj�.
{9851}{9886}Zgadali�my si� na 5 milion�w!
{9888}{9954}Za 5 milion�w mo�esz kupi�|par� plakat�w do metra.
{9957}{9979}To nie wywrze na nikim wra�enia.
{9982}{10009}To jest pomys�, Nick.
{10012}{10034}Podzi�kujesz mi wkr�tce.
{10037}{10065}To ci da dobr� pras�.
{10067}{10124}Zadzwoni� do kapitana|i zobacz�, czy to wypali.
{10126}{10177}Ruszaj sw�j ty�ek z powrotem do D.C.
{10508}{10555}Bardzo dzi�kuj� za przyj�cie.
{10599}{10621}Pan Naylor?
{10623}{10647}Teraz pana kolej.
{10650}{10705}Ah.
{10708}{10757}Joey jest takim fajnym m�odym cz�owiekiem.
{10760}{10783}Wszyscy szukamy mo�liwo�ci
{10786}{10828}by wydosta� go|z tej jego skorupy cho� troche.
{10830}{10860}Jest troch� nie�mia�y.
{10862}{10905}Tak, ma to po matce.
{11125}{11191}Hej, Joey.
{11194}{11250}Prosz� nie zrujnuj mojego dzieci�stwa.
{11253}{11302}Dalej, Joey. Zaufaj mi.
{11492}{11565}Ilu z was chce by�|prawnikami jak doro�nie?
{11568}{11592}Dobra.
{11594}{11630}Co powiecie na...
{11633}{11674}gwiazdy filmowe?
{11709}{11736}albo na lobbyst�w?
{11738}{11761}A co to takiego?
{11763}{11810}To tak jak by� gwiazd� filmow�.
{11812}{11854}To jest to co robi�.|M�wi� o �yciu.
{11857}{11885}O czym m�wisz?
{11887}{11937}Poruszam spraw� papieros�w.
{11939}{11969}Moja mama zwyk�a pali�.
{11971}{12034}M�wi, �e palenie zabija.
{12037}{12094}Naprawd�? Czy twoja mama jest lekarzem?
{12097}{12118}Nie.
{12121}{12162}Badaczem naukowym, lub kim� w tym rodzaju?
{12165}{12194}Nie.
{12197}{12219}Wi�c, nie wydaje si� by�
{12222}{12255}wiarygodnym ekspertem,|co?
{12292}{12313}Nie czuj si� �le.
{12316}{12362}To w porz�dku s�ucha� swojej mamy.
{12364}{12421}To znaczy dobrze jest s�ucha� si� |swoich rodzic�w... Joey.
{12423}{12478}Wszystko co sugeruj�
{12481}{12538}to, �e zawsze b�d� ludzie|staraj�cy si� powiedzie� wam
{12541}{12593}Co robi� i jak mysle�.
{12595}{12628}S� tacy ludzie|kt�zy tak robi�.
{12630}{12652}Mam racj�?
{12654}{12677}Tak.
{12679}{12721}Jestem tutaj by powiedzie�
{12724}{12806}�e kiedy kto� pr�buje zaistnie�|niczym jaki� ekspert,
{12809}{12892}mo�ecie odpowiedzie�, "A kto m�wi?"
{12895}{12936}{Y:i}Wi�c papierosy s� dla ciebie dobre?
{12938}{12984}- Nie!|- to nie tak...
{12986}{13014}To nie jest to do czego zmierzam.
{13017}{13073}Mam na my�li, �e macie |mysle� za siebie.
{13075}{13117}Musicie rzuci� wyzwanie autorytetom.
{13119}{13173}Je�li rodzice m�wi� wam,|�e czekolada jest niebezpieczna,
{13176}{13213}czy przyjeliby�cie ich s�owa ot tak?
{13215}{13241}Nie.
{13244}{13268}W�a�nie.
{13270}{13314}Wi�c mo�e zamiast dzia�a� |jak owca
{13317}{13340}kiedy przyjdzie do palenia,
{13342}{13377}musicie sami to sobie pouk�ada�.
{13379}{13406}Ok, wi�c.
{13409}{13465}Dzi�kuj� panu, Panie Naylor,|za odwiedzenie nas.
{13693}{13754}{Y:i}Co tydzie� spotykamy si� tutaj w Bercie.
{13757}{13805}{Y:i}Raze,, reprezentujemy|gadaj�cych ludzi szefa
{13807}{13878}{Y:i} o papierosach, alkoholu i|przemy�le zbrojeniowym.
{13881}{13908}{Y:i}Sami nazywam si�  MOD Squad.
{13910}{13932}Dobra.
{13934}{13998}{Y:i}M-O-D, Merchants of Death (Kupcami �mierci).
{14001}{14029}Wi�c, m�j dzie� jest zrujnowany.
{14031}{14053}Dlaczego?
{14055}{14085}{Y:i}Dateline zajmuje si� dzia�em
{14087}{14125}syndromu niep�odno�ci alkoholowej.|Dzi�kuj�.
{14128}{14174}{Y:i}Polly pracuje|dla Konsylium Moderatorskiego.
{14177}{14232}{Y:i}U zwyk�ego pijaka|czternastoletniego,
{14234}{14265}{Y:i}Polly szybko rozpoznaje
{14267}{14349}{Y:i}tolerancj� zwykle zarezerwowan�|dla Irlandzkich doker�w.
{14351}{14395}{Y:i}W naszym �wiecie, ona jest kobiet�
{14398}{14449}{Y:i}to ma papie�|by aprobowa� czerwone wino.
{14521}{14543}Dostaniemy po dupie.
{14546}{14576}Jakie� pomys�y?
{14578}{14609}Nie wiem.
{14612}{14668}Zdegenerowane dzieci s� silne.
{14670}{14725}Jestem szcz�ciarzem, �e m�j produkt robi ich tylko �ysymi|zanim ich zabije.
{14727}{14773}M�g�by� obj�� dzieci.
{14775}{14822}Oni nie pozwolili mi|obj�� te dzieciaki.
{14825}{14862}Kto robi t� dzia�k�,|Donaldson czy Sawyer?
{14865}{14886}Sawyer, prawdopodobnie.
{14889}{14910}Jeste� popieprzona.
{14913}{14934}Dlaczego?
{14937}{14964}Bo zamierzasz obejmowa� te dzieciaki.
{14966}{15019}S�uchaj, je�li zobaczysz j�|szykuj�c� si� do obj�cia,
{15022}{15089}mo�e boksnij j�,|zanim ona to zrobi.
{15092}{15130}{Y:i}BobbyJay pracuje dla BEZPIECZE�STWA,
{15133}{15186}{Y:i}- Stowarzyszenie Dla Promocji Przemys�u Zbrojeniowego
{15189}{15232}{Y:i}i Efektywnego Treningu Dla M�odych.
{15234}{15289}Mam si� u�miechn��?
{15332}{15390}{Y:i}Po obejrzeniu skr�tu|z  strzelaninyw Kent,
{15392}{15460}{Y:i}BobbyJay, wtedy 17 lat, zapisa� si� do|Krajowych Stra�nik�w
{15462}{15513}{Y:i}wi�c on, r�wnie�, m�g� strzela�|do student�w z koled�u.
{15515}{15574}{Y:i}Ale rekruci Narodowych Stra�nik�w|mieli z czasem wolne,
{15577}{15653}{Y:i}wi�c BobbyJay zako�czy� dzia�alno��|strzelaj�c do Panamczyk�w,
{15655}{15695}{Y:i}kt�rzy byli ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin