Hakin9.21.(01.2007).PL.pdf

(9668 KB) Pobierz
5983921 UNPDF
5983921.034.png
5983921.035.png
5983921.036.png
hakin9
Co dwie głowy to nie jedna
a co w przypadku kiedy
tych głów jest więcej?
O ddajemy Wam do rąk pierwszy numer Hakin9u
W skrócie
Piotr Konieczny
Piotr przedstawia garść najciekawszych wiadomo-
ści ze świata bezpieczeństwa systemów informa-
tycznych.
06
miesięcznika. Nie będziecie musieli już czekać na
Wasze ulubione pismo aż dwa miesiące tylko mie-
siąc a zatem w ciągu roku będzie dwa razy więcej do poczy-
tania. To dobra wiadomość, którą nagradzamy wszystkich
tych czytelników, którzy są z nami od początku.
Pracujemy również nad poprawieniem jakości dla-
tego specjalnie dla Was tworzymy Radę Programową.
W zespole mamy już Macieja Szmita. Jest członkiem
International Computer Games Association, Naukowego
Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa
Użytkowników Produktów Novella.
Jego dorobek publikacyjny obejmuje osiemdziesiąt
publikacji (w tym ponad dwudzieścia publikacji nauko-
wych, autorstwo trzech i współautorstwo dwóch ksią-
żek oraz kilku rozdziałów w monograiach). Od 1996 roku
współpracuje z Wydawnictwem Software jako autor szere-
gu artykułów publikowanych w pismach „Boston IT Securi-
ty Review”, „Software Developer’s Journal” oraz „Hakin9”
(w edycjach: polskiej, czeskiej, francuskiej, hiszpańskiej,
angielskiej, włoskiej i niemieckiej), recenzent oraz redak-
tor prowadzący numerów poświęconych sztucznej inte-
ligencji (numer z lutego 2004 wydany w języku polskim
oraz numer Software Extra z lipca 2004 wydany w języ-
kach: polskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim).
Do Rady Programowej zapraszamy wybitne osobistości
by decydowały o najlepszych materiałach, które z miesią-
ca na miesiąc będziemy Wam przekazywać. Jeżeli chcecie
rekomendować kogoś do Rady Programowej Hakin9u pisz-
cie do nas.
Jak zwykle ciekawi jesteśmy Waszych opinii. Piszcie
śmiało: pl.@hakin9.org i do zobaczenia już za miesiąc.
Zawartość CD – hakin9.live
08
Emilia Godlewska
Emilia opisuje zawartość i sposób działania najnow-
szej wersji naszej sztandarowej dystrybucji haki-
n9.live
Sprzęt
IPS Broad Web NetKeeper
10
Jakub Wojnowski
Kuba przetestował narzędzie dystrybuowane przez
Dagmę. Przedstawia w jaki sposób urządzenie zneu-
tralizowało przeprowadzone ataki.
Atak
Hakowanie aplikacji -
Rootkity i Ptrace
12
Stefan Klaas
Stefan uczy jak rozumieć wywołanie systemo-
we ptrace() oraz w jaki sposób używać go w celu
zmiany przepływu sterowania uruchomionych pro-
gramów poprzez wstrzykiwanie własnych instrukcji
do pamięci procesu.
Sylwia Pogroszewska
Schellcody nowej generacji
26
Itzik Kotler
Itzik opisuje przeszkody jakie spotyka n apastnik pró-
bujący uruchomić kod powłoki na systemie będącym
celem ataku oraz jak wyglądają sposoby obejścia tych
przeszkód.
http://www.buyitpress.com
4
hakin9 Nr 1/2007
www.hakin9.org
5983921.037.png 5983921.001.png 5983921.002.png 5983921.003.png
 
 
 
5983921.004.png 5983921.005.png 5983921.006.png 5983921.007.png 5983921.008.png 5983921.009.png 5983921.010.png 5983921.011.png 5983921.012.png 5983921.013.png 5983921.014.png 5983921.015.png 5983921.016.png 5983921.017.png
Obrona
jest wydawany przez Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Sylwia Pogroszewska sylwiap@software.com.pl
Redaktor: Emilia Godlewska
Tłumaczenie: Rafał Kocisz
Wyróżnieni betatesterzy: Łukasz Witczak, Mateusz Lipiński,
Bartosz Sidzina
Opracowanie CD: Rafał Kwaśny
Kierownik produkcji: Marta Kurpiewska marta@software.com.pl
Skład i łamanie: Sławomir Zadrozny slawekz@software.com.pl
Artur Wieczorek arturw@software.com.pl
Okładka: Agnieszka Marchocka
Dział reklamy: adv@software.com.pl
Prenumerata: Marzena Dmowska pren@software.com.pl
Huby w pajęczynach
i złośliwe m-routery
36
Maciej Szmit, Mariusz Tomaszewski
Maciek i Mariusz przedstawiają zapobieganie złośli-
wym m-routerom, omawiają ich wady.
Adres korespondencyjny: Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.,
ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 887 13 45, Fax +48 22 887 10 11
www.hakin9.org
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
cooperation@software.com.pl
Wszystko o NAT
42
Konrad Malewski
Konrad wyjaśnia metody, dzięki którym można utwo-
rzyć połączenie pomiędzy komputerami znajdujący-
mi się w różnych sieciach lokalnych.
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem licencji na wydawanie naszych
pism prosimy o kontakt:
Monika Godlewska
e-mail: monikag@software.com.pl
tel.: +48 (22) 887 12 66
fax: +48 (22) 887 10 11
Snort_inline
58
Druk: 101 Studio, Firma Tęgi
Pierpaolo Palazzoli, Matteo Valenza
Pierpaolo i Matteo omawiają działanie Snort_inline
i podstawy zapobiegania włamaniom do systemów.
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w piśmie i na
towarzyszących mu nośnikach informacje i programy były poprawne,
jednakże nie bierze odpowiedzialności za efekty wykorzystania ich;
nie gwarantuje także poprawnego działania programów shareware,
freeware i public domain.
Uszkodzone podczas wysyłki płyty wymienia redakcja.
Rozwiązania DTM
70
Łukasz Bromirski
Łukasz prezentuje jak wygląda architektura DTM
Cisco oraz jakie elementy powinieneś zastosować
w Sieci, by rozwiązanie spełniało swoje zadanie.
Wszystkie znaki irmowe zawarte w piśmie są własnością odpowiednich
irm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Do tworzenia wykresów i diagramów wykorzystano
program irmy
Wywiad
Płytę CD dołączoną do magazynu przetestowano programem AntiVirenKit
irmy G DATA Software Sp. z o.o.
Peter Fleischer
78
Redakcja używa systemu automatycznego składu
Marta Ogonek
Peter Fleischer, kieruje pracami Google w zakresie
ochrony prywatności w regionie EMEA.
UWAGA!
Sprzedaż aktualnych lub archiwalnych numerów pisma w cenie innej
niż wydrukowana na okładce – bez zgody wydawcy – jest działaniem
na jego szkodę i skutkuje odpowiedzialnością sądowa.
Zapowiedzi
Emilia Godlewska
Emiia zapowiada artykuły, które znajdą się w następ-
nym wydaniu naszego pisma.
82
hakin9 ukazuje się w następujących krajach: Hiszpanii, Argentynie,
Portugalii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Kanadzie, Maroko, Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji.
Prowadzimy również sprzedaż kioskową w innych krajach europej-
skich.
Magazyn hakin9 wydawany jest w 7 wersjach językowych:
PL ES CZ EN
IT FR DE
Nakład wersji polskiej 6 000 egz.
UWAGA!
Techniki prezentowane w artykułach mogą być używane jedynie
we własnych sieciach lokalnych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie
prezentowanych technik ani spowodowaną tym utratę danych.
www.hakin9.org
hakin9 Nr 2/2006
5
5983921.018.png 5983921.019.png 5983921.020.png 5983921.021.png 5983921.022.png 5983921.023.png
 
5983921.024.png 5983921.025.png 5983921.026.png 5983921.027.png 5983921.028.png 5983921.029.png 5983921.030.png 5983921.031.png 5983921.032.png 5983921.033.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin