Instrukcja_502.pdf

(468 KB) Pobierz
262294635 UNPDF
50.2
Instrukcja obsługi
Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.
262294635.003.png 262294635.004.png
Spis tre ci
ś
Przed rozpocz
Wskazówki dotycz
ęciem użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji . . . . . . . . . . 3
Wprowadzenie do obsługi urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ądzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Co jest w pudełku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Budowa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ładowanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalacja uchwytu samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uruchomienie urządzenia GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podłączenie urządzenia GPS do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Obsługa urz
ądzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Włączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reset systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie muzyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie plików wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przegl
ądanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przeglądanie plików tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ł śności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ustawienia języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ustawienia podświetlenia ekranu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
daty i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Poziom naładowania akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wybór nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ustawienia
zasu
Transmiter FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informacje o systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Test GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ustawienia fabryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podłączenie urządzenia GPS do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Notatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1
Cechy urz
Regulacja g o
Kalibracja ekranu dotykowego
Rozwi
Para etry techniczne
262294635.005.png
Przed rozpoczęciem użytkowania
Rejestrowanie produktu - MapaMap*
Przed rozpoczęciem użytkowania zarejestruj produkt MapaMap w serwisie
www.mapamap.pl.
W tym celu wybierz Moje produkty Rejestruję posiadany produkt, wprowadź numer
seryjny swojego urządzenia i zarejestruj go. W ten sposób zostanie on przypisany do
Twojego konta.
Po zarejestrowaniu, będziesz mógł uzyskać klucz odblokowujący, jeśli taki jest wymagany do
korzystania z Twojego produktu.
Numer licencji do mapy
.......................................
Numer seryjny urządzenia
.......................................
*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją MapaMap.
2
262294635.006.png
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji
Szanowni Państwo.
Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne MapaMap* znajduje się w pamięci wewnętrznej
urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie
plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować
nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych. Informujemy, iż
zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie
odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne
znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).
W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia)
użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania
oprogramowania na stronie producenta www.mapamap.pl. Instrukcje wykonania rejestracji
produktu znajdą państwo w pudełku z zestawem, a także na:
oraz
PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIĘĆ WEWNĘTRZNĄ URZĄDZENIA. W CELU
DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE)
PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNEJ PAMIĘCI (KARTY SD).
Uwaga!
Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia
nawigacyjnego GPS oraz prowadzeniem samochodu.
Pamiętaj, aby nie obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi
od sytuacji na drodze w trakcie jazdy.
Musisz być zawsze w pełni świadom sytuacji na drodze, warunków pogodowych i innych
czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dostosowywać do nich
styl jazdy.
Urządzenie/oprogramowanie nawigacyjne zostało stworzone, by wspomagać wytyczanie
trasy. Korzystanie z niego nie może być nigdy traktowane jako usprawiedliwienie
w przypadku złamania przepisów drogowych lub spowodowania kolizji czy wypadku.
Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola
widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub
bezpośrednio nad nimi.
Nie zostawiaj urządzenia na desce rozdzielczej.
Uwaga!
Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność urządzenia
i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
Użytkownik winien zapoznać się z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej
ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za szczegółowość
i precyzję map.
*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją MapaMap.
3
http://www.lark.com.pl/download.htm www.mojemapy.imagis.pl
262294635.001.png
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji
Ważne wskazówki
1. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami
oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne
uszkodzenie urządzenia lub baterii.
3. Naładuj baterię lub podłącz urządzenie do zasilacza samochodowego, jeżeli:
Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie.
Urządzenie samo się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu.
Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj urządzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy
przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz urządzenia!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na
różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek
danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem urządzenia czy jego uszkodzeniem!
Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami
elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu
komórkowego itp.
7. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez
słuchawki może uszkadzać słuch.
8. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki, prowadząc samochód. Odcięcie
od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt
głośnej muzyki.
Uwaga!
Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji urządzenia, może być używany jedynie do
odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał
od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa
autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi
regulacjami prawnymi
4
262294635.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin