Hryniewicz W., Nadzieja zbawienia dla wszystkich, Warszawa 1989, s. 180.pdf

(1179 KB) Pobierz
262641072 UNPDF
262641072.001.png
Wacław Hryniewicz OMI
NADZIEJA
ZBAWIENIA
DLA WSZYSTKICH
Od eschatologii lęku
do eschatologii nadziei
VERBINUM
Wydawnictwo Księży Werbistów
Warszawa 1989
Redakcja: Adela Grochowska
Redakcja techniczna: Mirosława Piotrowska
Projekt okładki: Michał Beszczyński
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dn. 8.IX .1989 r. nr6146/K/89
VERBINUM, Wydawnictwo Księży Werbistów
04-118 Warszawa, ul. Ostrobramska 98
Warszawa 1989. Wyd. I. Nakład 5000 egz. A-72
Druk: Zakład Małej Poligrafii Księży Werbistów
Laskowice k. Świecia, zam. nr 17/89
ISBN 83-85009-58-2
Książkę tę poświęcam wszystkim,
którym trudno odnaleźć radość
z wiary i nadziei
Zgłoś jeśli naruszono regulamin